Kulak çınlamasının dini bir yorumu var mıdır?

Kulak çınlamasının dini bir yorumu var mıdır?

    Kulak çınlamasını iyiye ya da kötüye yorumlamamak gerekir.  Sağ kulak çınlarsa iyi sol kulak çınlarsa kötüye delalet eder anlayışı da doğru bir anlayış değildir. Böyle bir şey düşünmek bidat ve hurafedir dinde de yeri yoktur. 

    Sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Kulağı çınlayan beni hatırlasın, bana salavat-ı şerife getirsin.”

   Dolayısıyla kulak çınlaması iyi veya kötüye işaret etmez.

 

Ayakta kılınmayan namaz geçerli olur mu?

    Namazı ayakta kılmak esastır. Farz namazları gücü yeten kimsenin namazını ayakta kılması farzdır. Ancak namazda ayakta durmaya gücü yetmeyen veya ayakta durması hastalığının artmasına veya uzamasına sebep olacak bir rahatsızlığı bulunan kişi oturduğu yerde namazını kılmasında dinen bir sakınca yoktur.

     Oturarak namaz kılan kişi biraz eğilmek suretiyle rükûunu yaptıktan sonra, alnını yere koymak suretiyle secdelerini yapar.  Fakat ayakta az da olsa kılma imkânı olan kimse kılabildiği kadar ayakta,  sonra da oturarak namazını kılar.

    Buna göre ayakta kılınamıyorsa namaz oturarak kılınmalıdır. Bu imkan da yoksa o zaman sandalyede kılınmalıdır. Bu şekilde sandalyede kılınan namaz da geçerlidir.

 

Tabaka yapan her madde abdest ve gusle mani midir?

         Oje ve benzeri maddeler tırnak ve benzeri organların üzerinde tabaka yaptıklarından vücudun üzerinde bulunmaları halinde bunlarla abdest ve gusül olmaz.    Onun için oje ve benzeri maddeler varsa bunlar iyice yıkanıp temizlendikten sonra abdest ve gusül alınmalıdır.  

 

İntihar eden kimsenin imanı zarar görür mü?   

    Müslüman kimse küfre götüren günahları işlemedikçe dinden çıkıp kâfir olmaz.  Yani kişi tasvip etmediğimiz halde namaz kılmamakla, oruç tutmamakla veya içki içmekle… Kafir olmaz. Çünkü İslam’a göre Müslüman günah işlemekle imandan çıkmaz. Günahkar ama imanla ölen bir kimseyi Allah dilerse affeder dilerse cehennemde cezasını doldurduktan sonra cenneti lütfeder.

     İntihar eden mümin kimse de kafir olmaz. Ancak intihar ederek büyük günah işlediğinden Allah dilerse onu affeder direk cennetine alır dilerse cehennemde cezasını çektirir daha sonra cennetine koyar.

 

Günün Ayeti

Kim Allah’tan korkarsa Allah onun işine kolaylık verir.

Talak 4.

 

Günün Hadisi

Alıcı olmadığınız halde, fiyatları kızıştırmak için müşteri ile satıcının aralarına girmeyin.

Buhari, Büyû 58

 

Günün Sözü

Birini yenmek çok kolaydır; asıl zor olan birini kazanmaktır.

 

Günün Duası

Allah’ım gençlerimize güzel ve hayırlı makamlar nasip et.

 

Bunları biliyor muyuz?

Sırat-ı müstakim nedir?

Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de beyan ettiği dosdoğru yoldur ki bu da İslam dinidir.

 

Günün Nüktesi

Sana inanması için belge vereceğim…

        Sultan III Osman'ın (padişahlığı 1754-57 yılları arası) sadrazamlarından Hekimoğlu Ali Paşa başarılı ve yetenekli bir devlet adamı, oldukça dindar bir kimse idi.

       Ali Paşa zamanında bir tüccar iflas etmiş, bütün mal ve servetini kaybetmiş, üstelik bir de borca girmişti. Bu sıkıntılı durumda iken müracaat ettiği bütün eş-dost kapıları yüzüne kapamıştı. Adamcağız bu çaresiz haldeyken bir gece rüyasında Peygamberimizi gördü ve O'ndan yardım ve destek istedi. Peygamberimiz ona "Git Allah'ın makbul kulu Ali Paşa'ya benden selam söyle sana 100 altın versin" dedi.

       Adam, "Ya Rasûlallah ben Ali Paşa'ya selamınızı iletir, bana 100 altın vermesini emrettiğinizi söylerim ama bana inanmaz" dedi. Hz Peygamber şöyle buyurdu: "Sana inanması için ben sana belge vereceğim. Ali Paşa bana her akşam yüz salavatı şerife okurdu, ama geçen perşembe akşamı okumadı. Bunu ona söylersen sana inanır".

       Sabah olunca adam, hemen Ali Paşa'ya koştu. Rüyasını anlattı'. Ali Paşa: "Peygamberimiz bana niye söylemiyor da sana söylüyor?" diye inanmak istemedi. Adam Hz Peygamberin verdiği belgeyi öne sürdü: "Efendim ben sizin bana inanmayacağınızı Hz Peygamber'e söyledim. O da bana bir belge verdi. Siz her gece Efendimize yüz salavatı şerife okuyormuşsunuz, ama geçtiğimiz perşembe akşamı okumamışsınız". Ali Paşa düşünmüş o gece hakikaten okumadığını fark etmiş.

       Bunun üzerine adama şöyle der: "Peki Hz Peygamber sana ne söyledi ise aynen tekrarla" Adam tekrarladı: "Ali Paşa'ya benim selamımı söyle sana 100 altın versin". Ali Paşa "Bir daha söyle" diye tam yedi defa tekrarlattı. Adam, Ali Paşa'yı kendisiyle alay ediyor sandı ve paradan da ümidini kesmişti ki, Ali Paşa "Sana Peygamberin her selamı için 100 altın vereceğim. Yedi defa tekrarlattım 700 altın eder" der ve gerçekten 700 altını verir.

 

YORUM EKLE