banner6

Sağlık çalışanları stres attı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi tarafından, Çukurova Devlet Hastanesi, Seyhan Devlet Hastanesi, Karaisalı Devlet Hastanesi ve Adana Diş Hastanesi çalışanlarının katıldığı dayanışma ve mücadele yemeği düzenlendi.

Sağlık çalışanları stres attı

Bayram BULUT

 

ADANA (İLKHABER) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi tarafından, Çukurova Devlet Hastanesi, Seyhan Devlet Hastanesi, Karaisalı Devlet Hastanesi ve Adana Diş Hastanesi çalışanlarının katıldığı dayanışma ve mücadele yemeği düzenlendi.

Bir restaurant da düzenlenen  dayanışma yemeğine katılan sağlıkçılar burada meslektaşlarıyla tanışıp, sohbet etme imkanı buldu. SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, konuklarla tek tek ilgilendi. Canlı müzik eşliğinde yemeklerini yiyen sağlık çalışanları daha sonra müzik eşliğinde oynayarak stres attı.

Burada bir konuşma yapan SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, SES olarak, yıllardır alanlarda sürdürülen Sendikal mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti. Zorlu süreçlerden, çetin sınavlardan geçtiklerine değinen Yüksel, “Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak görenler olarak, her zaman emek ve demokrasi düşmanlarının hedefinde olduk ama yılmadık yılmayacağız " dedi.

Sağlıkta yaşanan sorunlara dikkat çeken Yüksel, “Ülkemiz de aşı reddi artıyor. 2011 yılın da 183 aile aşıyı ret ederken, 2018 yılın da bu sayı 23 Bin aile ye çıkmış. Aşı çocuklar da yüzde 77’den yüzde 67’lere düşüyor. Sonuç da örnek 2016 da ülkemiz de 89 kızamık vakası görülürken, 2018 de bu 716 olmuş. Aşı olmayanlar aşı olanları da etkiler hasta eder Sağlık bakanlığı gerekli tedbirleri almalıdır. Hastanelerde özellikle aciller de hasta yoğunluğu çok fazla Adana Seyhan hastanemiz de çok günler acile gün de 2000 den fazla kişi müracaat etmekte yeterli çalışan yok. Özellikle hemşire sayısı çok yetersiz hemşire dinlenme odaları yetersiz defalarca dile getirmemiz rağmen sorun giderilmedi.” dedi.

Yeni yapılan hastane binalarının eskidiğine dikkat çeken Yüksel, “Yeni yapılan binalar ne yazık ki çok çabuk eskidi. Bina için de acil salonların da çökmeler, bazı yerler de yağmurlar da damlamakta. Bu kadar denetimsiz binalar olmamalı.  Kamu emekçileri hükümetle iki yıllık toplu sözleşme imzaladı. 2020 yılı için yüzde 4+4 2021 yılı için yüzde 3+3 maaşlara zam yapıldı. Bilindiği gibi sözleşmeyi bu yılki yetkiyi alan memur sen sendikası imzaladı. Bu konuda başarılı olamadılar.  
Toplu sözleşmenin zamanı yanlış bize göre, kasım ayın da genel bütçe ile başlamalı, sokak da ki enflasyon dikkate alınmalıdır. Son yılda gıda yüzde 28 elektrik, yüzde 30 doğal gaz, yüzde 32 ulaşım, yüzde 28 benzin, 30 kuruş artmış, şimdi de bütçe görüşmelerinde beklenen 2020 yılı enflasyonu yüzde 8.6, 2021 yılı enflasyonu yüzde 5.6 ifade ediliyor.” diye konuştu..  

 Örnekler vererek konuşmasına devam eden Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü;

“Vergileri tabana yayacağız diyorlar ama, yine bordro mahkumları biz emekçiler ödüyoruz. Kurumlar vergisi”  22’den yüzde18’ e düşürülüyor. Bizde diyoruz ki açlık sınırı kadar, ücretlerden vergi alınmasın, yoksulluk sınırına kadar kısımdan da yüzde10 vergi alınsın ve yıl boyunca değişmesin. En düşük emekçinin maaşı yoksulluk sınırı üzerinde 6.750.00 TL olmalıdır. Vergi dilimleri arttıkça devlet memurlarının maaşların düşmektedir. Misal ocak ayında 4 Bin 500 TL maaş alan bir hemşirenin maaşı, temmuz ayında 110.00 TL, kasım ayında 130.00 TL azalmıştır. Bu durumlar dikkate alınarak kayıplarımız karşılanmalı maaşlarımıza zam yapılmalıdır.

Fili çalışma şartı kaldırılarak, herkese, geçmiş çalışma sürelerini kapsamalı, en az yıpranma payı beş yıla bir yıl olmalı, risk durumuna göre, kademeli olarak arttırılarak yeniden çıkarılmalıdır.
En düşük ek gösterge 3600 olmak üzere mesleğine göre kademeli arttırılarak her çalışana verilmeli. En düşük temel ücret yoksulluk sınırı üzerin de olmalıdır bu gün için 6 Bin 750  TL olmalı, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin aldığı sabit döner sermaye iki atına çıkarılarak maaşla birleştirilsin, tüm ek ödemeler emeklilikten sayılsın, genel bütçeden ödensin, performansa dayalı döner sermaye ödemesi kaldırılsın, bu gün uygulanan adaletsiz idarenin inisiyatifinde ekip hizmetini bozan ancak idarecilerin yandaş sendika üyesi idareye yakın kişilerin öncelikli ödenen ücreti daha yüksek olan yerlerde çalıştırılması ve yandaş sendikanın örgütlenmesine yarayan bu performans sisteminden vazgeçilmelidir.

Çünkü hekim dışı sağlık ve sosyal hizmet emekçileri yılın ilk yarısında, aylık 500 -700   TL ücret alırken, yılın ikinci yarısında ya hiç almıyor yada 30  TL- 50.00 TL gibi cüzi gülünç ücretler almaktadır. Özellikle Mayıs ayından sonra Adana kamu devlet hastanelerin de hekim dışı sağlık emekçileri, döner sermaye performans ücreti alamamaktadır. Hekimlerin de aldıkları çok çok azalmaktadır. Yetkililerle görüştüğümüz zaman, “Niçin döner sermaye payı ödemiyorsunuz.

Performansımız mı yetersiz” diye sorduğumuz zaman, ne yazık cevaplar çok komik, hasta az ve SUT fiyatları düşük. Hastalar müşteri olarak görülüyor, yurttaşlardan yeni zamlar vergiler istenmiyor mu? Bu durumu kamuoyu ile paylaştık sık sık dile getiriyoruz, onun için bu adaletsizlikten vazgeçilerek, genel bütçeden ödenen emeklilikte değişmeyen insanca yaşayacak ücret istiyoruz.

Yeteri kadar performans ücreti verilmediği gibi, hastaneler bir işletme olarak görülerek, ciro ve idari baskı yapılıyor, kar-zarar ve müşteri memnuniyeti düşünülüyor. Doktorlara günde 72 hastaya bakma şartı getirilmeye çalışılmakta, önümüzdeki yıllarda performans puanlamasına vatandaş memnuniyetti getirilecek.Çalışma saatleri haftalık 35 saate düşürülsün.”

Taleplerinin olduğunu dile getiren Yüksel, “Her iş yerine ücretsiz 0-6 yaş kreş açılmalıdır. Çünkü sağlık işyerleri 7/24 saat çalışmakta. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri kadrolu çalışmalıdır. Taşeron sözleşmeli (4/B, 4/C, 4/D, 3+1) vekil gibi güvencesizlikler olmamalı, kadrolu ayırımına son verilmelidir. İşe alımlar da mülakat sınavlarından vazgeçilmeli. Arşiv soruşturması yapılmamalı. Sağlık bakanlığın da 650 binin üzerinde kişi olmak üzere sağlık iş kolunda Bir Milyondan fazla kişi çalışmakta. Ülkemizde 2011 yılında 782 milyon kişinin üzerinde kişi, sağlık tesislerine müracaat etmiş bir yurttaş yılda 8-10 kez doktora gitmekte.

2018 yılında 14.7 milyon kişi ameliyat olmuş. Ülkemiz de bin kişiye 187 hekim, 301 hemşire düşmekte. OCED ülkeleri ortalamasında ise, 340 hekim 900 hemşire düşmekte. Bir sağlık personeli, üç sağlık personelinin işini yapmakta sağlık personeli çok yıpranmakta çok sık nöbet tutmakta, ücretleri düşük oysa 550 Bin üzerinde atama bekleyen sağlık emekçisi var, kadro eksiklikleri acilen giderilmelidir. Önlemler alınmalı her çalışanın dinlenme ve giyinme odası olmalıdır. Sağlıkta şiddet sorun acilen çözülmelidir, sendikamızın TBMM ile paylaşılan yasa tasarısı kabul edilmelidir. Sağlıkta şiddeti sistem yaratmaktadır, intiharlar önlenmeli, sebepleri araştırılmalıdır.
Adana sağlık müdürlüğü 14.763 sağlık ve sosyal hizmet emekçisini kapsayan ziraat bankası ile 5 yıllığına toplamda her kişiye 4 Bin 810  TL olan aylık 80 70 TL olan bir promosyon anlaşması imzaladı. SES bu anlaşmanın süresinin fazla olduğunu aylık 84 Milyon TL’lik cironun karşılığının bu olmadığını bu miktarın yetersiz olduğunu söyledi. Anlaşmaya imza koyan yetkili sendika Sağlık-Sen bunun şimdiye kadar bir rekor olduğunu ilan etti. Bir başarı olarak ilan etti.” dedi.

Sendikaların emekçiler için var olduğuna dikkat çeken Yüksel, “SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası kendi iş kolunda emekçilere hizmet için vardır, iş verenle bürokrasiden uzak durur, onun için seçimler üç yılda bir yapılarak yönetimini seçer: Her dönem aynı organda ancak iki yıl üst üste seçilebilir. Üçüncü yıl başka bir üyeye yerini bırakır. Yalnız profesyonellik, yalnız 7 kişilik genel merkez yönetimi için vardır. Sendikadan aldıkları ücret yönetim de kaldıkları müddetçe devlette meslektaşı ne alıyorsa onu alacaktır. onun için ücretleri eşit değildir.

Başka türlü oturum başı gibi başka ücret alamazlar. Bazı sendika yöneticileri gibi yönetim kararı ile 14-27 bin lira gibi ücretler oturum paraları alamazlar. Son model lüks arabaları yoktur. Aidatlar üyelere harcanır. Bizim gücümüz sizlerin dayanışmasıdır. O yüzden mücadelemizi tüm gücümüzle SES çatısı altında yükseltmeye çağırıyorum " ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından eğlenceli vakitler geç saatlere kadar devam etti.

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER