Kurban bayramında kurban keseceğim diyen kimse bayram geldiğinde bu kurbanı kesmek zorunda mı?

Kurban;  Allah'a manevi anlamda yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek niyetiyle kesilen hayvan demektir. Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Allah’a manen yaklaşmakta, hem de maddi durumları yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunarak halka yaklaşmaktadır.

Kurban;  Müslüman toplumların belirli simgesi  ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Kurban, bir Müslüman'ın bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban ibadeti, aynı zamanda ayet ve hadislerle tavsiye edilen, kurban bayramı günlerinde yapılacak en hayırlı amellerden biridir. Hanefi mezhebine göre bu hayırlı amelle mükellef olabilmek için borcun ve temel ihtiyaçların dışında artıcı olsun olmasın 85 gram altına ya da buna denk paraya veya mala sahip olmak gerekir. Şafii mezhebine göre ise, zengin olsun, fakir olsun herkese kurban ibadeti sünnettir.

Kurban bayramı gelmeden bir kimse, bu sene bu hayırlı ibadeti yerine getireceğim ya da bu sene inşallah kurban keseceğim der veya düşünürse, kurban bayramı geldiğinde kesmekle mükellef değilse yani kesmeye gücü yoksa Hanefi mezhebine göre kesmek zorunda değildir. Çünkü gücü olmadığından kurban ona vacip değildir. Şafii mezhebine göre de kurban sünnet olduğundan kesmek zorunda değildir.

Kişinin böyle düşünmesi ya da böyle bir söz vermesi adak yerine geçmez. Zira adak bir şeyin olup olmaması halinde verilen sözdür ve o verilen söz yerine geldiğinde adak da borca dönüşür. Örneğin; kişi, oğlum üniversiteyi kazanırsa, kurban keseceğim derse ve oğlu üniversiteyi kazanırsa o verdiği söze binaen şart yerine geldiği için adağını kesmek zorunda olur.

Ancak kurban bayramında kurban keseceğim diyen kimse bir şart öne sürmüyor. Yani bir adakta bulunmuyor. Bu ibadeti yapmak istediğini söylüyor. Bayram geldiğinde gücü varsa zaten Hanefi mezhebine göre kesmek zorundadır ve kesecektir. Ancak gücü yoksa zaten bu ibadetle mükellef değildir dolayısıyla kurbanı kesmez.  

 

Kesilen kurbanın sevabı başkasına bağışlana bilir mi?

Yapılan ibadetlerin ve hayırların sevaplarını başkasına bağışlamak dinen caizdir. Kişi okuduğu Kur'an'ın, yaptığı hatmin, kıldığı namazın ve istediği bir hayrın sevabını başkasına bağışlayabilir.

İster sağ, ister ölmüş olsun, kendisine sevap bağışlanan kimsenin, bundan yararlanacağı umulur. Başkası tarafından bağışlanan sevapla, bir kimsenin bizzat yapması gereken ibadet borçları ödenmiş olmaz ise de bunlar iyilik ve sevaplarının çoğalmasına ve derecesinin yükselmesine vesile olabilir. Annesi babası öldükten sonra onlara bir iyilik yapıp yapamayacağını soran kimseye peygamber:

"Evet onlara rahmet dilemek, onlar için istiğfar etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, dostlarına hürmet edip ikramda bulunmak, akrabaları ile ilgilenip onlara karşı üzerine düşeni yapmaktır" buyurmuştur.

Annesinin aniden öldüğünü, şayet konuşabilseydi sadaka verilmesini vasiyet edeceğini zannettiğini, onun adına sadaka verirse sevabının kendisine ulaşıp ulaşmayacağını soran Sahabeye de: "Evet ulaşır. Onun namına sadaka ver" buyurmuşlardır.

Buna göre, sevabı ölen veya hayatta olan bir kimseye bağışlamak üzere ibadet yapılabileceği gibi kurban da kesmek ve sevabını bağışlamak caizdir.

Ayrıca kişi sevabı bağışlarken kendi sevabından bir şey kaybetmez. Her iki kişiye de aynı şekilde yazılır.

 

Borç para ile kurban kesilir mi?

Borç para ile başka malları almak caiz olduğuna göre kurban almak da caizdir.  Fakat kişi fakir ise ve bu kurban kendisine vacip değilse kesmesi halinde sıkıntıya girecekse borçla da olsa kurban kesmeye bilir.

 

Namaz Kılmayan Kişi Kurban Keserse Caiz Olur mu?

Namaz kılmayan bir kimsenin şartlarını yerine getirerek kestiği kurban sahih olur. O kimsenin namaz kılmaması, kestiği kurbanın sıhhatine mani değildir. Zira bunlar yerine getirilmesi gereken birbirinden ayrı ibadetlerdir.

 

Günün Ayeti

Allah’ın nimetini sayalım derseniz sayamazsınız. Böyle iken yine insan çok zalim, çok nankördür.

 

Günün Hadisi

Hoş gör ki hoş görülesin.

Ahmet bin Hanbel, 1, 249.

 

Günün Sözü

Bir insanın bu dünyadaki zenginliği bu dünyada yaptığı iyilikleridir.

 

Günün Duası

Allah’ım baki ömrümüzü geçmiş ömrümüzden daha hayırlı ve huzurlu eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Refref Nedir?

Hz. Peygamber’in miraç esnasında bindiği Cennet yaygısı demektir.

 

Günün Nüktesi

Allah ve Peygamber Sevgisi…

Enes bin Malik anlatıyor: “Bir bedevi, Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek:

– Ey Allah’ın Resulü! Kıyamet ne zamandır? Diye sordu.

– Hz. Peygamber:

– Kıyamete ne hazırladın? Buyurarak, karşı bir soru sordu.

–  Bedevi:

– Ona, Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım, dedi.

– Bunun üzerine, Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

– Ne güzel şey hazırlamışsın. Çünkü (kıyamette) kişi sevdiğiyle beraberdir.

YORUM EKLE