Kurban keserken abdestli olmak şart mıdır?


Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte, kurban bir ibadet olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

Bütün mezheplere göre yolcu olan kimse kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak kurban kesmesi halinde sevabını kazanır. Sefer halinde iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez.

Hanefi mezhebine göre sefer halinde iken kurbanı kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenler kurban kesmeye güçleri varsa kurbanı kesmeleri vaciptir. Şafii mezhebine göre ise kurban kesmek sünnet olduğu için isteğe bağlıdır. Kişi kurbanı ister keser ister kesmez.

Kurban etinin bir parçası kesim ücreti olarak kasaba verilebilir mi?

Kurban etinin bir parçası kasaba kesim ücreti olarak verilemez. Çünkü verildiği taktirde, kurban ibadetini yerine getirmek için gerekli maddi külfetin bir kısmı bizzat ibadetin kendisi üzerinden karşılanmış olur. Hz. Ali'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Rasulullah, develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve kasap ücretini biz kendimiz veririz" buyurdu. (Müslim, “Edahî”, 28). Dolayısıyla kurban etinin bir parçası kesim ücreti olarak kasaba verilemez.

Kurbanlık hayvanın bayıltılarak kesilmesi caiz midir?

Hangi sebeple kesilirse kesilsin, hayvanın kesimi esnasında; hayvana fazla eziyet vermemek esastır. Bunun için kesim sırasında hayvana elektrik veya narkoz vererek şok ile bayıltmak, bu hayvanın kurban olarak kabul edilmesine engel kusurlardan sayılmaz. Çünkü kurbana engel kusurlar; kesim sırasında meydana gelen arızalar olmayıp, hayvanda önceden mevcut olan kusurlardır.

Bu itibarla canlı olarak kesilmek kaydıyla, kurbanlık hayvanın elektrik veya benzeri bir şeyle şoklanmasında dinen bir sakınca yoktur. Şayet hayvan, henüz kesilmeden, şokun etkisiyle ölürse; o, kurban olamayacağı gibi eti de yenmez.

Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi?

Çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış veya burularak hadım hale getirilmiş hayvanlar kurban olarak kesilebilir. Kurban açısından bu herhangi bir eksiklik oluşturmamaktadır.

Elektroşok sistemi ile kesilen kurbanın etleri helal midir?

Dinde aslolan hayvanın normal yollarla kesilmesidir. Ama elektroşok yöntemi ile de bir hayvanı kesmek caizdir. Tabii bu kesimin caiz olması için şoklanan hayvanın kesilmeden önce ölmemiş olması gerekir. Yani şoklama hayvanı bayıltmalı fakat öldürmemelidir. Eğer hayvan henüz kesilmeden elektrik yüzünden ölürse murdar/leş hükmüne girer ve yenilmesi haram olur.


 

Aynı evde oturan ve kesmeye gücü olan herkesin kurban kesmesi gerekir mi?

Hanefiler, şahsi malı bulunan herkesi başlı başına bir mükellef sayarlar ve böyle bir kimse ister kadın, ister erkek olsun kurban kesmelidir derler. Diğer mezhepler ise, her bir ferdin ne kadar parası bulunursa bulunsun, bir evde bir kurbanın kurban niyeti ile kesilmesi yeterlidir diyorlar. Durum bu olmakla beraber dileyen herkes kurban kesebilir.


 

 

Günün Sözü

İlim servetten daha kıymetlidir. Çünkü serveti sen korursun, halbuki ilim seni korur.

Hz. Ali

Günün Ayeti

Ey inananlar! Allah'tan, sakınılması gerektiği gibi sakının, sizler ancak Müslüman olarak can verin.


 

Günün Hadisi

Allah idinde en makbul amel, az da olsa, devamlı olanıdır.


 

Günün Duası

Ya Rabbi! Benim için hayırlısını ver ve hayırlısını nasip et!”


 

Bunları Biliyor muyuz?

Tabiun kimdir?

Hz. Peygamberin sahabelerinin devrine yetişen, onları gören, iman sahibi olduğu halde onlarla beraber bulunan ve iman üzere vefat eden kişiler demektir.


 

Günün Nüktesi

Saltanat Benim İse

    Padişah II. Murat, henüz 13. yaşında bulunan oğlu Fatih Mehmed'e tahtı bırakmıştı. Bu sırada Balkanlarda ortaya çıkan düşman tehlikesi yüzünden kendisinden tekrar tahta çıkması istenmişti.  

    II. Murat söz konusu istek üzerine oğluna şöyle bir haber göndermişti. "Bizim tahtı oğlumuza bırakmaktan maksadımız, istirahat etmek ve geri kalan beş on yılımızı ibadetle geçirmekti. Saltanat kendisine lazımsa din ve devleti savunsun." Fatih Mehmed bu haberi alır almaz babasına II. Murat'a şöyle mukabelede bulunmuştu: "Saltanatı senin ise düşmanlar İslam ülkelerini alarak ilerlemektedir.

    Osmanlı Devletini ve İslam ulusunu bu felaketten kurtarmak asıl görevinizdir. Yok saltanat benim ise, yine ordunun başına geçmeniz için padişahın fermanı vardır. Göreviniz ihtar olunur."

YORUM EKLE