Kurban kesmek farz mı vacip mi?

Kurban; Allah'a manevi anlamda yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek niyetiyle kesilen hayvan demektir. Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Allah’a manen yaklaşmakta, hem de maddi durumları yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunarak halka yaklaşmaktadır.

Kurban; Müslüman toplumların belirli simgesi  ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Kurban, bir Müslüman'ın bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

    İslam; ferdi, ruhi-derûni hikmetlere ve insanî erdemlere ulaştırmayı öngörürken; toplumlar için, birleştirici ve bütünleştirici bazı emir ve uygulamaları da getirip müesseseleştirmiştir. İslam dininin bu üstün özelliği, zekat, hac ve kurban gibi sosyal boyutlu malî ibadetlerde, daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ibadetler, asırlardan beri bütün Müslüman toplumlarda, genel esasları ve özü hiç bir değişikliğe ve müdahaleye uğramadan  devam etmiş ve yeni nesillere intikal ettirilmiştir.

Kurbanın genel anlam çerçevesi bu iken, kurbanın dini hükmü konusunda mezhepler farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Hanefi Mezhebi Fıkıhçıları, Kevser suresini örnek göstererek şartları taşıyan herkesin kurban kesmesini vacip kabul etmişlerdir.

Şafii ve diğer fıkıh mezhepleri ise kurban kesmeyi vacip değil sünnet olarak kabul etmişlerdir. Dini hükmü ister vacip ister sünnet olsun bunu tartışmadan imkanı olan her Müslüman, Allah rızası için kurban kesmeye çalışmalıdır.

 

Kurban  ne zaman kesilir

    Kurban bayramında kesilen kurbanların (Udhiye) kesim vakti, Zilhicce ayının 10. günü (Kurban Bayramının birinci günü) bayram namazından sonra başlar 12. günü (bayramın üçüncü günü güneşin batımı ile sona erer. Adak gibi  diğer kurbanlarda ise herhangi bir vakit söz konusu değildir

 

Kadın kurban kesebilir mi ve kestiği yenilir mi?

Bir Müslüman’ın, erkek olsun kadın olsun usulüne uygun olarak kestiği hayvanların etleri yenir. Bu itibarla, Müslüman bir kadının kurban kesmesi caizdir.

 

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? 

   Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet verilmemelidir. Hayvanlar ehil kişiler tarafından ve İslami ölçülere göre kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Ayrıca, çevre temizliği ve ekolojik dengenin korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Kurban kesimi esnasında, psikolojik açıdan etkilenmemesi için çocukların kesim mahallinden uzak tutulmalarına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde, hayvanların diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmelidir.

 

Borç para ile kurban kesilir mi?

Borç para ile başka şeyler almak caiz olduğuna göre kurban almak da caizdir. Fakat kişi fakir ise ve bu kurban kendisine vacip değilse kesmesi halinde sıkıntıya girecekse borçlan da olsa kurban kesmeye bilir.

 

Ölmüş birisi için kurban kesilir mi?

Ölü kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur. Ancak, ölü adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir.Vasiyeti yoksa, ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmeleri gerekmez.

Ancak bir kimse, sevabını ölmüş bulunan anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlanmak üzere, çeşitli hayır kurumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta bulunabileceği gibi, kurban da kesebilir.

Ölenin kendisi için kurban kesilmesine dair vasiyeti yoksa, kesen kimse, bu kurban etini fakirlere yedirebileceği gibi, kendisi ve zenginler de yiyebilir.

Ölen kimsenin vasiyeti olmaksızın, sevabı onun ruhuna bağışlanmak üzere kesilen kurbanın her hangi bir zamanda kesilmesi caiz ise de, kurban bayramı günlerinde kesilmesi daha faziletli ve daha sevaplıdır. Ölenin vasiyeti kurban bayramında kesilmesi ise, ancak kurban bayramı günlerinde kesilir.

 

 

Günün Sözü

Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Kur’an-ı Kerim

 

Günün Ayeti

Deki: Benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir, O'nun eşi-benzeri yoktur…

 

 

Günün hadisi

Kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse mescidimize yaklaşmasın

 

 

Günün Duası

Allah’ım senin rızan için harcayabileceğimiz mal ve imkan ver
 

Bunları Biliyor muyuz?

Adak nedir?

Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah’a söz vermesidir. Kişi arzuladığı işe kavuşursa bu adağı yerine getirmesi gerekir.

 

Günün Nüktesi

Her Koyun kendi bacağından asılır

Harun Reşit, kendisini sık sık ikaz eden Behlül Dânâ Hazretlerine:

- Sen kendi işine bak, dermiş. Her koyun kendi bacağından asılır.

Bir gün sarayı pis bir koku kaplamış. Sebebini araştırdıklarında, üst kattaki bir odada bacağından asılı bir koyun bulmuşlar. Bu işi yapanı da keşfetmişler tabi ki: Behlül.

Halife, kendisini sıkıştırdığında: Gördüğünüz gibi, her koyun kendi bacağından asılır efendim, demiş. Fakat etrafı kokuttuğu için, herkesi rahatsız eder.

 

 

YORUM EKLE