Mezar taşına resim koymak caiz mi?

Dini anlamda mezar üzerine resim koymanın mezar içindeki insana hiçbir faydası yoktur. Faydası olmadığı gibi Hz. Peygamber döneminde görülmüş bir uygulama da değildir. İslam inancında mezarların mütevazı olması tavsiye edilir.

 

       Bu nedenle mezar taşına aşırı övgü sözleri, resimler ve benzeri işleri koymak doğru değildir.

 

 

 

Ölülerimiz veya kendimiz için kabir namazı diye bir namaz var mıdır?

 

      Hz. Peygamber, efendimizin kıldığı ve kılınmasını tavsiye ettiği namazlar arasında "kabir namazı" adıyla bir namaz yoktur.  Fazla sevap kazanmak maksadıyla bir kimse istediği kadar Allah rızası için nafile namazı kılabilir.

 

      Ancak dinin aslında olmayan bir isim ile namaz ihdas etmek doğru olmaz. Buna göre kabir namazı diye bir namaz yoktur.

 

 

 

Tecdidi iman veya nikah ne zaman yapılması gerekir?

 

       Dinden olduğu kesinlikle bilinen şeylerden birini inkar veya dini hükümleri alaya almak; dine, imana sövmek... gibi küfrü gerektiren söz ve davranışlarda bulunmadıkça "tecdid-i iman ve tecdid-i nikah" gerekmez.

 

       Bir Müslüman, Allah korusun, küfrü gerektiren bir davranışta bulunursa, hemen kelime-i Şahadet getirerek imana dönmelidir.

 

 

 

Mezhep değiştirmek imana zarar verir mi?

 

         Bir hak mezhepten öteki hak mezhebe geçmek caizdir.  Zira bütün ehlisünnet mezheplerine uymak caizdir. Hepsine de uymak caiz olduğundan isteyen istediği mezhebi tercih edebilir. Tercih ettiği gibi tercih ettiği mezhebi bırakıp başka bir mezhebe de geçebilir.

 

        Yani Hanefi olan birisi Şafiî Mezhebine,  Şafiî olan bir kimse de Hanefi mezhebine geçebilir.  Ancak, kişi bunu bir oyun haline getirmemelidir. Ancak bir mezhepten diğerine geçmek imana zarar vermez.

 

 

 

Kola yapılan dövme ile kılınan namaz geçerli olur mu?

 

     Gerek ele, gerekse yüze olsun dövme yaptırmak, birtakım çizgilerle süslenmek caiz değildir. Rasûlullah Efendimiz, bedenin herhangi bir yerine böyle süslemelerle dövme yapmayı menetmiştir.

 

      Değil insan bedenine, hayvanların dahi yüzlerine, hatta sırtlarına ve arkalarına böyle dövme yapmayı uygun bulmadığını ashabına haber vermiş, yapanları da azarlamıştır.

 

Buharî deki bir hadîste, dövme yapan ve yaptırana Allah lânet ettiği haber verilmektedir.  Onun için her Müslüman’ın lanete sebep olan bu davranıştan uzak durması gerekir.

 

      Ancak yine de dövme yapılmış ise ve bu dövme deriye suyun temasını engelleyen tabaka oluşturan cinsten değilse bu dövmenin namaza abdeste ve gusle bir engelliği söz konusu değildir. Ancak dövme yaptırdığı için kişi günaha düşş olur. Fakat dövme ile kılınan namaz dinen sahih ve geçerlidir.

 

 

 

Hz. Peygambere yapılan sihire binaen hangi sureler indirilmiştir?

 

      şrikler ve inanmayanlar Peygamberimizi öldürmek için çok sayıda komplolar ve tuzaklar kurmuştur. Ama hiç birinde muvaffak olamamışlardır. Allah Teâlâ her defasında efendimizi bu komplolardan ve tuzaklardan kurtarmıştır.

 

      Bunlar yine Hz. Peygamberi Hayber’de zehirlemek istemişlerdir ama Allah’ın izni ile buna muvaffak olamamışlardır. Hayber günü efendimize yapılan sihir de bu komplolardan birisidir. Her türlü sihir, komplo ve tuzaktan Allah’ın izni ve yardımı ile kurtulan efendimiz bu sihir tuzağından da kurtulmuştur.  Nitekim Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve koruyanlar anlamına gelen muavvizeteyn dediğimiz Nâs ve Felak sureleri bu tuzak üzerine indirilmiş ve Hz. Peygambere sihiri bozmak için bu sureleri okunması emredilmiştir.

 

      Böyle bir olayla karşılaşan kişi bu illetten kurtulmak için bu sureleri okumalı ve Allah’tan yardım ve şifa dilemelidir.

 

 

 

 

 

Günün Ayeti

 

Unutmayın ki şeytan, tek başına hareket edenleri boş bırakmaz.

 

 

 

Günün Hadisi

 

Kim bana çeneleri ile bacakları arasındaki organları hususunda garanti verirse ben de ona Cennet hususunda garanti veririm.

 

 

 

Günün Sözü

 

Hayatla ilgili en önemli dersler kitaplardan değil, yaşanan deneyimlerden alınır.

 

Mark Twaın

 

 

 

Günün Duası

 

Allah’ım bizi ve sevdiklerimizi iman üzerinde vefat ettir.

 

 

 

Bunları biliyor muyuz?

 

Şekur nedir? 

 

     Allah'ın isimlerinden biri olup, kullarına yaptıkları ibadetlerinin karşılığı olarak çok mükâfat ve nimet veren, az veya çok her itaati ödüllendiren, bol, çok ve devamlı nimet ihsan eden demektir.

 

 

 

Günün Nüktesi

 

Herkes ektiğini biçer…

 

      Abbasi halifelerinin beşincisi Harun Reşid, sarayının bahçesindeki bir gül fidanını çok beğenir. Yaprağı, kokusu, görünüşüyle dikkatini çeken gülü özel bakıma alması için bahçıvana emir verir.

 

Bahçıvan üzerine titremeye başlar gülün. Ne var ki, sakınan göze çöp batar derler ya. Aynen öyle olur. Bir sabah bahçıvan gelip bakar ki, gülün dalına konan bir bülbül, ne kadar yaprak varsa hepsini gagalayarak yere düşürmüş. Tek yaprak bırakmamış gülün başında... Korku içinde koşar halifeye:

 

- Sultanım der, üzerine titrediğimiz gülün yapraklarını bir bülbül gagalayarak yere dökmüş, tek yaprak bırakmamış gülün başında... Harun Reşid, telaş etmeden cevap verir:

 

- Üzülme efendi üzülme, der. Bülbülün yaptığı yanına kalmaz!.

 

     Rahat bir nefes alan bahçıvan işine döner. Bir gün bakar ki, bir yılan yaprakları düşüren bülbülü yakalamış, yutmak üzere, otların arasında kayıp gidiyor. Heyecanla yine halifeye gelir:

 

- Sultanım der, bülbülü bir yılan yakalamış, yutarken gördüm.

 

Sultan yine telaşsız:

 

- Merak etme efendi der, yılanın yaptığı da yanına kalmaz!.

 

Bahçıvan yine işine döner... Bir ara bahçede çalışırken otların arasında yılanı görür. Hemen elindeki küreğiyle darbe üstüne darbe indirerek yılanı orada öldürür. Sevinçle geldiği halifeye durumu anlatır:

 

- Sultanım der, bülbülü yakalayan yılanı ben de bahçede otlar arasında yakalayıp küreğimle öldürdüm.   

 

    Harun Reşid yine sakin:

 

- Bekle efendi bekle der, senin de yaptığın yanına kalmaz!. Nitekim çok geçmez bahçıvan hatalar yapar. Yakalayıp halifenin huzuruna çıkarırlar. Cezalandırılmasını isterler. Halife emrini verir.

 

-Atın bunu zindana!. Hemen yaka paça zindana doğru götürürken geriye dönen bahçıvan şunları söyler:

 

-Sultanım der, bülbülün yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu yılan yuttu. Yılanın yaptığı yanına kalmaz, dediniz, onu da ben öldürdüm.

 

Şimdi benim yaptığım da yanıma kalmıyor, sen zindana attırıyorsun.. Herkesin yaptığı yanına kalmıyor da seninki mi yanına kalacak? Demek sana da bir yapan çıkacak... Öyle ise gel sen bana yapma ki bir başkası da sana yapmasın!..

 

Harun Reşid, doğru söyledin bahçıvan, diyerek:

 

- Bırakın bahçıvanı, çiçekleri sulamaya devam etsin!.. Derler ki:

 

- Sultanımız, yaptığı yanına kalır!..

 

- Hayır der, kimsenin yaptığı yanına kalmaz. En ağır şekliyle ahirette ödemeye tehir edilir. Ama gafil insanlar bunun farkına varamaz da, yaptığı yanına kaldı sanırlar!..

YORUM EKLE