Mezarı başka bir yere nakletmek caiz mi?

      Kabrin olduğu yerden yol geçmesi, su altında kalması veya bulunduğu yerin başkasına ait olup sahibinin orada cenaze defnine izninin bulunmaması gibi zorunlu bir durum bulunmadıkça, defnedilen cesedin başka bir mezarlığa nakledilmek üzere, çıkarılması dinen caiz değildir.

      Bu konuda ölenin vasiyetinin bulunması, mezarın yakınları tarafından ziyaret edilmesinin çok zor olması, yolunun olmaması gibi hususlar, kabrin nakli için geçerli mazeret sayılmaz.

 

Para peşin, mal veresiye şeklinde yapılan alış veriş caiz midir?

     Alım satım akitlerinde malın peşin olması asıldır. Bedeli ise tarafların anlaşmasına göre peşin de vadeli de olabilir. Ancak örfe ve ihtiyaca binaen, Hz. Peygamber bazı durumlarda paranın peşin malın vadeli olarak satılmasına izin vermiştir. Bu şekilde yapılan alım satım akdine de Fıkıhta selem veya selef akdi denilir.

     Hz. Peygamber bir hadisinde; “Hurmada selem yapan kişi, belirli ölçekle, belirli tartı ile ve belirli süreye kadar selem yapsın. “ buyurmuştur (Müslim, Müsakat, 25; Buhari, Selem, 2).

     Ancak selem akdi yani para peşin mal vadeli akdi ancak misli mallarda yapılabilir. Caiz olması için de; paranın peşin, malın cinsinin, miktarının, niteliklerinin belli olması, malın teslim tarihinin ve teslimi masraf gerektiriyorsa teslim yerinin belirtilmesi gerekir.

     Fakat standart olmayan fabrikasyon eşya veya hayvan, gibi kıyemi malların para peşin mal veresiye şeklinde sonradan teslimi şartıyla (selem yoluyla) satılması caiz değildir (Merğinani, el-Hidaye, III, 71.).

 

Müslüman kimse günahından dolayı cehennemde sonsuza kadar kalır mı?

     İmanın esaslarına inanan kişi müslümandır. Müslüman’ın da günahı ne kadar çok olursa olsun Allah onu affetmese, şefaat edecek olanlar da şefaat etmese bu Müslüman günahından dolayı cehenneme gider.

      Ancak günahlarının cezasını çektikten sonra illaki cennete girer. Çünkü hiçbir Müslüman sonsuza kadar cehennemde kalmaz. Cehennemde ebediyen olarak kalacak olanlar inanmayan, şirk koşan, kafir olan kimselerdir.

 

Alış verişte verilen promosyon eşyayı almak caiz mi?

       Öncelikle şunu bilmek gerekir ki alış verişi cazip hale getirmek için meşru olmak kaydı ile verilen her şey dinen caizdir. Bu anlamda promosyon sürümü artırmak için satılan malla beraber ilave olarak para, eşya ve benzeri bir şeyi bedava olarak müşteriye vermektir.      

      Herhangi bir şart olmaksızın ve verilen promosyon meşru olmak kaydıyla satışla beraber promosyon verme de bir sakınca yoktur. Çünkü alıcı neye para verdiğini, satıcı da neyi pazarladığını bilmektedir. Örnek olarak; televizyon telefon verilmesi gibi bir alışveriş dinen sakıncalı değildir.

     Burada en önemli nokta; alıcıyı aldatacak bir unsura yer verilmemesidir.

 

Günün Ayeti

Allah'ın dilemesine bağlamadıkça (inşâallah demedikçe) hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme.

Kehf, 23-24.

 

Günün Hadisi

İyiliği tavsiye etmek sadakadır, kötülükten sakındırmak sadakadır.

Müslim, "Müsâfirîn", 84.

 

Günün Sözü

Bir insanın büyüklüğü, çenesinden yukarıya bakılarak ölçülür.

(Lloyd George)

 

Günün Duası

 Allah’ım bugün beni her türlü dünyevi ve uhrevi sıkıntı ve yanlışlardan koru

 

Bunları biliyor muyuz?

Ümmet-i İcabet Kimdir?

Kendilerine gönderilen peygamberin davetini kabul edip, ona inanan ve tâbi olan kimseler demektir.

 

Günün Nüktesi

İnsanlar gibi düşünür…

      Nasreddin Hoca pazarda dolaşırken, bir papağanın on iki altına satıldığını görünce şaşıp kalarak yanındakilere sormuş:

      - “Bu kuş neden bu kadar para ediyor ?”

      - “Bu papağandır” demişler, “konuşur.”

      Hoca doğru evine gitmiş. Hindisini koltuğunun altına alıp pazara getirmiş.

      - “Kaça hindi ?” diye sormuşlar.

      - “On beş altın” demiş Hoca.

      - “Bir hindi on beş altın eder mi ?” demişler.

      - “Görmüyor musunuz !” demiş Hoca; “yumruk kadar papağanı on iki altına satıyorlar.”

      - “Onun marifeti var, insan gibi konuşur. Ya seninki ne yapar ?” diye sormuşlar.

      - “O düşünmeden konuşur” demiş Hoca ; “Bu da insanlar gibi düşünür.”

YORUM EKLE