Mezarın üzerine su dökmenin İslam'da yeri var mıdır?

Mezarın üzerine su dökmenin İslam’da yeri var mıdır?

        Mezarın üzerine su dökmenin dinen bir sakıncası yoktur. Bilakis mezarın üzerinde bulunan ve ölüye bir faydası olacağı umut edilen bir ağacın ya da çiçeğin sulanması dinen hem caizidir hem de sevaptır.  Sulanan bu ağacın ya da yeşilliğin de ölüye bir faydası olacağı da umulur.

        Nitekim sevgili Peygamberimiz bir mezarlığın yanından geçerken bir inilti sesi duymuş bunun üzerine bir dal istemiş. Getirilen bu dalı o mezarda yatan kimsenin kabrine dikmiş. Ve umulur ki ona bir faydası olur demiştir.

           Dolayısıyla mezarı sulamak ya da üzerine ağaç veya çiçek dikmek, diktiğimiz bu yeşilliği de sulamak dinen caiz ve sevaptır.

 

Dini nikah illaki bir hoca tarafından mı kıyılmalı?

       Nikâhta aslolan icap kabul ve şahitlerin olmasıdır. Bu unsurlar olduktan sonra sahihlik yani geçerlilik açısından nikahın kimin tarafında kılındığının bir önemi yoktur. Nikah kıymayı bilen herhangi birisi bu nikahı kıyabilir.

         Dolayısıyla nikahı kıyacak kimsenin hoca olması şart değildir. Ancak nikah ciddi bir müessese olduğu için bu işi ehlinin yapması tabi ki daha uygundur. Yani nikahı işin erbabı olan din adamlarına kıydırmak daha uygundur.

 

Müslüman kimsenin kiliseye girmesi caiz midir?

       Kiliseye giriş amacı girişi caiz ya da sakıncalı yapar. Şayet kiliseye ayin töreni ya da bir başka dini ritüeller için girilse bu İslam dinine göre uygun değildir.

       Ancak kiliseye giriş, gezi, gözlem, bilgi edinme gibi amaçlarla veya ihtiyaç ve zaruret için ise girmekte dinen bir sakınca yoktur.

 

Cemaatle namaz kılınırken imamla cemaatin aynı mezhepten olma zorunluluğu var mı?

        Mezheplerin arasındaki fark, esasta değil, fer'i hükümlerdedir. Namaz, her mezhepte farzdır. Fakat namazın farz ve vaciplerinin sayısında mezhepler arasında fark bulunabilir. Hanefi, Maliki, Hanbelî ve Şafii gibi mezheplerin müntesipleri diğer bir mezhepteki imama uyabilirler. Yeter ki imam olan şahıs imam ehliyet ve kabiliyetine haiz olsun.

         Kılınan namaz ister günlük farz bir namaz olsun, isterse Cuma, teravih veya bayram namazı olsun fark etmeksizin farklı bir mezhepteki imamın arkasında kılınabilir.

 

Günün Ayeti

Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki, baba çocuğuna hiçbir fayda veremez.

 

Günün Hadisi

"Kim mü'mine zarar verirse Allah da onu zarara uğratır.

Tirmizi, Birr 27,

 

Günün Sözü

Dil, yırtıcı bir hayvana benzer, ipini biraz gevşetirsen ısırır.

 

Günün Duası

Allah’ım bizi ve sevdiklerimizi görünür görünmez bütün kaza ve belalardan koru

 

Bunları biliyor muyuz?

Ahdü Mîsâk Nedir?

Allah’ın, Hz. Âdem’i yaratınca, kıyamete kadar bütün zürriyetini zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp; "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye buyurup, onların da; "Evet, sen Rabbimizsin" diye verdikleri cevabı ifade eden söz demektir.

 

Günün Nüktesi

Ne için güldüğümü niye sormuyorsunuz?

      Bir gün Hz. Osman abdest alıyor. Abdest bitiyor, kurulanıyor, gülmeye başlıyor. Yanındakiler, hayırdır inşallah diyorlar. Hz. Osman onlara soruyor:

-         Ne için güldüğümü niye sormuyorsunuz?

-         Yanındakiler de soruyorlar:

-         - Efendim affedersiniz, niye gülüyorsunuz?

-         Hazreti Osman anlatıyor:

-         - Bir gün, benim şu abdest aldığım yerde Rasulullah efendimiz abdest alıyordu. Biz de oradaydık. Rasulullah abdestini aldı, gülmeye başladı. Sonra, 'Neden güldüğümü, niye sormuyorsunuz?' buyurduğu hatırıma geldi.

-         - Peki efendim, ne oldu?

-         - Biz de, Ya Resulallah niye güldünüz? diye sorduk.

-         Cevaben buyurdu ki:

-         "Bir müminin abdestte, yüzünü yıkarken, bütün (küçük) günahlarının, suyla beraber aktığını görüyorum. Elini yıkarken, başına mesh ederken, ayaklarını yıkarken, bütün günahlarının döküldüğünü görüyorum. Ümmetim kurtuluyor diye sevinip, ben gülmeyeyim de, kim gülsün?"

YORUM EKLE

banner2