banner6

Mezarlığın yanından geçerken Fatiha okumak zorunda mıyız?

      Hz. Peygamberin Mezarlıkları ziyaret ettiği ve bu ziyaretlerinde de ölülere selam verdiği onlara dua ettiği dini kaynaklarımızda vardır.  Efendimizin ayrıca mezarlıklarda şu duayı okuduğu kaynaklarda vardır: "Ey Mü'minler yurdu, siz bizden önce gittiniz. İnşallah biz de size ulaşacağız."

      Sevgili Peygamberimiz bu sözü ile hem ölülere dua etmiş hem de yaşayanları ölüm konusunda uyarmıştır.

      Aynı şekilde Hz. Peygamber Bedir'de ölenlere seslendiğinde, seni duyuyorlar mı ey Allah'ın resulü, diye soran Hz. Ömer'e "Onlar beni senden daha iyi duyuyorlar"  diye cevap vermiştir.

      Buna göre, kişi bir mezarlığa gittiğinde ya da mezarlığın yanından geçerken mezarda yatana selem vermesi, dua etmesi ya da Kur’an okuması Hz. Peygamberimizin hem sünneti hem de uygulaması olduğundan Fatiha okuması sevap ve güzel olan bir ameldir. Ancak mezarda yatan kişiye Fatiha okumak güzel ve sevap olmakla birlikte farz değildir.

 

Sarhoşluk veren her madde haram mı?

       Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:  "Ey iman edenler! Hamr, kumar, dikili taşlar,  fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz." (Maide, 5/90)

       Ayette geçen "hamr" kelimesi başta alkollü içkiler olmak üzere kişinin aklını örten yani akli ve ruhi dengesini bozan her türlü katı ve sıvı yiyecek ve içecekleri kapsamaktadır. Hz.Peygamberimiz de kişiye sarhoşluk veren her şeyin haram olduğunu bildirmiştir.

        Esrar ve uyuşturucu maddeleri kişiyi sarhoş ettiği ve uyuşturduğu için haram kılınmış ve bunlardan uzak durulması emredilmiştir. Bu tür maddeler kullanıcıların sinir sistemini bozmakta, irade ve düşünme kabiliyetlerini yok etmektedir. Bunları kullananlar giderek dış dünyadan kopmakta, her türlü kötülük ve suçları işlemeye hazır hale gelmekte, kendi öz kimliğinden kopmaktadır. Modern tıp, psikoloji ve toplum bilimleri esrar, afyon, eroin ve kokain gibi uyuşturucu ve keyif verici maddelerin insan sağlığı ve toplum düzeni için alkollü içkilerden bile daha zararlı olduğu noktasında birleşmektedirler.

       Buna göre esrar, afyon, eroin… tarzı uyuşturucular insan aklına ve bedenine içki gibi zarar verdiğinden ve uyuşturucu özelliği olduğundan bunları kullanmak içki içmek gibi haramdır.

 

Allah’a inanmayan kişinin kestiği hayvanın eti yenir mi?

        Allah'ı tanımayan, Allah’a inanmayan bir kimse ne Müslüman olur ne de ehli kitap olur. Bunlardan da olmadığı için İslam inancına göre kestiği hayvanın eti yenmez. Zira İslam’a göre ancak Müslüman’ın ve ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hıristiyan kimsenin kestiği hayvanın eti yenir.

 

Günün Ayeti

Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin."

(En'am, 6/155)

 

Günün Hadisi

"Bir kimsenin, bir malda kusur olduğunu bildiği halde, müşteriye haber vermeden satması haramdır.”

Buhari, “Buyu’” 19.

Günün Sözü

İdaresi az mal israf edilen maldan iyidir; çünkü idare edilen mal çoğaIır, israf edilen mal azalır.
Lokman Hekim

Günün Duası

Allah’ım beni bugün duası ve ibadeti kabul edilenlerden eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Nakli İlimler Nedir?

Tefsir, hadis, fıkıh gibi nakil yoluyla elde edilen ve değişmeyen dînî ilimler demektir.

 

Günün Nüktesi

Rızık peşinde koşun…

     Bir şahıs, heyecan ve ıstırapla, İmam Sadık’ın huzuruna gelerek:

      - Ne olursunuz efendim, Allah’a bana daha fazla rızık vermesi için dua da bulunun, çünkü çok yoksulum, dedi.

      İmam:

      - Hayır, asla dua edemem buyurdu.

      - Niçin edemezsiniz efendim?

      - Zira Allah bu iş için bir yol tayin etmiştir; rızk peşinden koşun ve onu elde edin diye de emir buyurmuştur. Halbuki sen evinde oturup, dua etmek suretiyle, rızkın senin peşinden gelmesini istiyorsun.

YORUM EKLE