Mezhep değiştirmek imana zarar verir mi?

Mezhep değiştirmek imana zarar verir mi?

         Bir hak mezhepten öteki hak mezhebe geçmek caizdir.  Zira bütün ehlisünnet mezheplerine uymak caizdir. Hepsine de uymak caiz olduğundan isteyen istediği mezhebi tercih edebilir. Tercih ettiği gibi tercih ettiği mezhebi bırakıp başka bir mezhebe de geçebilir.

        Yani Hanefi olan birisi Şafiî Mezhebine,  Şafiî olan bir kimse de Hanefi mezhebine geçebilir.  Ancak, kişi bunu bir oyun haline getirmemelidir. Ancak bir mezhepten diğerine geçmek imana zarar vermez.

 

Müslüman olmayan komşumuz hastalandığında ziyaret etmemizde dinen bir sakınca var mı?

       Gayr-i Müslim komşunun veya tanıdığın evine gitmek, çayını içmek, yemeğini yemek, hatta gerektiğinde misafir kalıp evinde yatmak günah değildir. Hatta onlarla iyi münasebet kurup, onlara güzel örnek olmak yerinde ve güzel bir davranıştır. Ancak, bu sırada onlardan kötü alışkanlık ve âdet almamak gerekir.  Bilakis onlara İslami adet ve alışkanlıkların güzel örneğini vermek gerekir.

       Aynı şekilde gayr-i Müslim komşu ve tanıdığın hastası ziyaret edilir, yolculuktan döndüğünde “hoş geldin” denir, sevindirici, yahut üzücü bir duruma uğrarsa ziyaretine gidilebilir.

       Buna göre hastalandığında gayr-ı Müslim de olsa komşumuzun ya da tanıdığımızın ziyaretine gitmemizde bir sakınca yoktur.

 

Koca hanımına anne ve babasını ziyaret etmesini yasaklayabilir mi?

      Kocanın, hanımını anne ve babasına gitmesine engel olması dinen uygun değildir. Böyle bir engelleme hakkı yoktur. Zira akrabalarla bağı kesmek dinen yasaklanmıştır. İslam dini, anne ve babaya iyiliği emreder. Bu emre engel olmak ise büyük günahlardandır.

 

Hac ibadeti kul hakkını affettirir mi?

     Müslüman’ın dünya ve ahiret hayatı bakımından çok önemli bir dönüm noktası olan hac, samimi ve ihlasla yerine getirildiğinde Müslüman’ı günahlarından arındırır. Kişinin Allah indindeki derecesini yükseltir. Ödül olarak cenneti kazanmasına vesile olur. Haccı hayatında yaşayan Müslüman ahlâken mükemmelleşir. İnsanlarla olan ilişkileri hoşgörülerle güzelleşerek olgunlaşır.

     Haccın faziletinin büyüklüğünü açıklayan birçok hadis-i şerif Hz. Peygamberimiz tarafından dile getirilmiştir. Sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmaktadır:

- Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa -kul hakları hariç- annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak döner.

 - Haccedenler ve umre yapanlar Allaha dua ederlerse, dualarını kabul eder, bağışlanma dilerlerse onları bağışlar.

- Hac ve umreyi art arda yapınız. Çünkü bu ikisi, körüğün demir, altın ve gümüşün pasını giderdiği gibi fakirliği ve günahları yok eder.

      Hz. Peygamberin bu hadislerinden de anlaşıldığı gibi hacca giden kimse kul hakkı dışındaki bütün günahlarından kurtulmaktadır.

 

Günün Ayeti

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık.

 

Günün Hadisi

"Kim bir ağaç diker de büyüyüp meyve verinceye kadar bakımını yaparsa elde edilen her meyvesi Allah indinde onun için sadaka olur."

Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 374.

 

Günün Sözü

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.

Yavuz Sultan Selim

 

Günün Duası

Allah’ım bugün bana nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme

 

Bunları biliyor muyuz?

Hadîs-i Mütevâtir nedir?

Bir çok Sahabenin Peygamber efendimizden ve başka bir çok kimsenin de bunlardan işittiği ve kitâba yazılıncaya kadar, böyle pek çok kimsenin haber verdiği hadîs-i şerîfler. Mütevâtir hadîsleri rivâyet edenlerin yalan üzerinde sözbirliği yapmaları mümkün değildir


Günün Nüktesi

Ya bir amelin yok deseler…

İbrahim Edhem Hazretleri bir gün hamama girmek istemiş.

Hamamcıya:

— Param yok, hamama girmeme müsaade etmez misiniz? demiş.

Hamamcı,

 Parasız hamama girilmez diyerek hamama sokmadı,

İbrahim Edhem, ısrar etti ise de hamamcı kabul etmedi.

Boynu bükük olarak hamamdan ayrılan İbrahim Edhem, öyle bir bağırış bağırdı ki yer gök inledi...

 Bu sesi duyan halk, ağlamakta olan İbrahim Edhem’in başına toplanıp:

— Bu kadar feryada hacet yok, hamam parasını biz verelim de ağlama dediler.

İbrahim Edhem, toplanan kalabalığa şöyle seslendi:

—— Ey ahalî! Siz, benim hamama giremediğim için mi ağladığımı sanıyorsunuz?

      Ben hamama giremediğim için ağlamıyorum. Ben dünyada iken parasız hamama bile sokmuyorlar... Ya ahirette de senin cennete girecek bir amelin yok diye kapıdan geri çevrilirsem benim halim ne olur? diye ağlıyorum...

 

      Çünkü salih ameli olup oraya girmeyi hak etmeyenleri içeri sokmayacaklar, buyurdu...

 

YORUM EKLE