Müslüman erkek Hıristiyan veya Yahudi bir kadınla evlenebilir mi?

Müslüman erkek Hıristiyan veya Yahudi bir kadınla evlenebilir mi?

      Müslüman bir erkek ehl-i kitap yani Yahudi ve Hıristiyan olan bir kadınla evlenebilir. Nitekim Allah’u Teala Bakara suresinin 221. ayetinde buna cevaz vermiştir:

 “Allah'a ortak koşan kadınlarla, iman etmedikçe evlenmeyin! Allah'a ortak koşan bir kadın sizin hoşunuza gitse bile, iman etmiş bir cariye her halde ondan daha hayırlıdır. İnanan kadınları, Allah'a ortak koşan erkeklerle, iman etmedikçe evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan erkek size hoş görünse bile bir köle, ondan daha hayırlıdır. Onlar, sizi ateşe davet ederler; Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor; insanlara, hatırda tutmaları için ayetlerini iyice açıklıyor.”

        Müslüman bir kadının Hıristiyan veya Yahudi veya  İslam dışındaki başka bir inançtan bir erkekle evlenmesi ise caiz değildir.

         İslam hukukçuları Maide suresinin 5 ve Mümtehine suresinin 10. ayetine dayanarak böyle bir evliliğin dinen yasak olduğunu ifade etmişlerdir. Çünkü burada ehli kitap da olsa başka bir din mensubuyla evlenen bir kadının ve doğacak çocukların dinini menfi olarak etkilemesi endişesi mevzu bahistir.

 

Kur’an’da “herkes cehenneme uğrayacak” diye bir ayet var mı ?

       Allah’u Teala Meryem suresinin 71. ayetinde bu hususta mealen şöyle buyurmaktadır:

“İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbiniz için kesinleşmiş bir hükümdür.”

       Allah, bu ayette “cehenneme girme” hitabını kullanmıyor. “oraya uğrayacak” hitabını kullanıyor.

       Bundan kastedilen de cehennemde yanacak olanların oraya girmesi, cennete girecek müminlerin de cehennemin üstünden geçerek orayı ve içindekileri görmesidir. Böylelikle oraya uğramayan hiçbir kimse kalmayacaktır.

      Buna göre bu ayetten de anlaşıldığı gibi her insan cehennemi görecektir. Ama kimisi orada ebediyen kalacak ki bunlar kafirlerdir. Kimisi de azap görüp daha sonra da cennete geçecektir ki bunlar da bazı Müslümanlardır. Kimisi de onu görerek direk cennete gidecektir ki bu da cenneti direk hak etmiş Müslümanlardır.

 

Dalgınlıkla kılmadığımız namazları ne yapmamız gerekir?

     Unutularak kılınmayan namazların kılınmadığından dolayı bir günahı yoktur. Ancak bu nazmın en yakın zamanda kaza edilmesi gerekir. Zira herhangi bir sebeple vaktinde kılınmayan ve böylece yükümlünün zimmetine borç olarak geçmiş bulunan namazların bir tek ödeme yolu vardır, o da kılamadığımız namazları kılmaktır. Yani kaza etmektir. Bundan başka namazın zimmetten düşürülmesi için bir yol yoktur.

      Dolayısıyla hangi sebeple kazaya kalmış olursa olsun vaktinde kılınmamış bir namazın borcundan kurtulmak için illaki onu kaza etmek gerekir. Fidye veya para vermek ya da başkasına kıldırmak şekli ile bu namaz borcu ödenmez. 

 

 

Günün Ayeti

 Dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız?

Enam 32

 

Günün Hadisi

Ticaretin içerisine boş söz ve yalan karışabilir. Bu sebeple ticaretinizi sadaka vererek temizleyin.

Nesai, “Eyman”, 3.

 

Günün Sözü

”Kalpleri müteferrik olanların akılları birleştirilemez.”

 

Günün Duası

Allah'ım, bugün razı olduğun şeyleri yapmayı bana nasip et.

 

Bunları biliyor muyuz?

Hâl ehli kime denir?
Hali, tavrı güzel olan gönül sâhibi kişiye denir. 

 

Günün Nüktesi

Bir ibadet tavsiye et…

      Ebu Hüreyre anlatıyor: “Bir gün Peygamberimize bir bedevi gelerek: -Ey Allah’ın Resulü, bana bir ibadet tavsiye ediniz ki, ben onu yapınca cennete gireyim” dedi.

      Peygamberimiz: -Allah’a ibadet edersen ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsan, farz olan beş vakit namazını kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsan cennete girersin” buyurdu.

       Bedevi bunları eksiksiz yapacağım deyince bunun üzerine Efendimiz: “Kim bir cennetlik görmek isterse şu temiz simaya baksın.” Buyurdu.

 

YORUM EKLE