Müslüman erkek Hıristiyan veya Yahudi bir kadınla evlenmesi caiz mi?

Müslüman erkek Hıristiyan veya Yahudi bir kadınla evlenmesi caiz mi?

Müslüman bir erkek ehl-i kitap yani Yahudi ve Hıristiyan olan bir kadınla evlenebilir. Nitekim Allah’u Teala Bakara suresinin 221. ayetinde buna cevaz vermiştir:

 “Allah'a ortak koşan kadınlarla, iman etmedikçe evlenmeyin! Allah'a ortak koşan bir kadın sizin hoşunuza gitse bile, iman etmiş bir cariye her halde ondan daha hayırlıdır. İnanan kadınları, Allah'a ortak koşan erkeklerle, iman etmedikçe evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan erkek size hoş görünse bile bir köle, ondan daha hayırlıdır. Onlar, sizi ateşe davet ederler; Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor; insanlara, hatırda tutmaları için ayetlerini iyice açıklıyor.”

Müslüman bir kadının Hıristiyan veya Yahudi veya İslam dışındaki başka bir inançtan bir erkekle evlenmesi ise caiz değildir.

İslam hukukçuları Maide suresinin 5 ve Mümtehine suresinin 10. ayetine dayanarak böyle bir evliliğin dinen yasak olduğunu ifade etmişlerdir. Çünkü burada ehli kitap da olsa başka bir din mensubuyla evlenen bir kadının ve doğacak çocukların dinini menfi olarak etkilemesi endişesi mevzu bahistir.

 

İbadetini yerine getirmeyen babanın kazancı ev halkına helal midir?

Dinen, koca ailenin reisidir ve evinin nafakasını temin etmekle yükümlüdür. Kazanç yollarının meşruluğuna riayet etmek yani helal lokma kazanıp çoluk çocuğuna ekmek getirmek onun sorumluluğundandır. Dolayısıyla helalinden bir rızık temin edip getiriyorsa sevabı, haramdan kazanıp getiriyorsa kocanın vebalı ve günahı olur. Bu anlamda kadının bu kazançta günahı veya sevabı yoktur.

Dini emirleri yerine getirse koca görevini yerine getirmiş olur bundan da sevabını alır. Ama koca namaz, hac, zekat… gibi dini görevlerini yerine getirmiyorsa ya da içki, kumar, faiz… gibi Allah’ın haram kıldığı bir fiil yapıyorsa bunlar yanlış ve günah olmakla beraber rızkına ya da kazancına bir zarar vermez. Yani kazandığı para helal ise günah işlemekle bunu haramlaştırmaz. Yaptığı iş kazandığı ekmek haram ise namaz kılması bunu helalleştirmez.

Dolayısıyla koca dini görevlerini ihmal ederek bir şey kazanıyorsa kadının bunda bir günahı yoktur. Bu kazançtan da yemesinde bir sakınca yoktur, vebali kocaya aittir.

 

Günah bir işi yapmayı düşünen ama yapmayan kişiye günah yazılır mı?

Kişi bir günaha niyet edip son anda günahı işlemese ona günah yazılmaz. Mesela: İçki içmeye niyet edilip son anda bu günah işlenmese günaha niyet etmekle günah yazılmaz. Bilakis sevap yazılır. Çünkü inanan insanların sevap olarak bilinen güzellikleri yapması halinde ondan yedi yüze kadar sevap yazılır. Günahlar ise yapıldığı zaman bir günah yazılır, düşünüp de günahın kötü olduğu için, haram olduğu için yapılmayınca bir sevap yazılır.    

Nitekim sevgili peygamberimiz bu hususta bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır: “Kul bir hayra niyet ettiğinde bir sevabı var. Onu işlediğinde de bir sevabı var. Aynı şekilde kul bir günaha niyet ettiğinde ve işlediğinde kendisine bir günah yazılır. Ama işlemeye niyet edip sonra bundan vazgeçerse ona günah değil sevap yazılır.” 

 

Günün Ayeti

O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?

 

Günün Hadisi

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır."

 

Günün Sözü

Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde haset ve kin tutandır.

İmam Şâfii


Günün Duası

Allah’ım kalbimizi iman güneşinden, malımızı bereketinden, evlatlarımızı İslam ahlakından mahrum bırakma

 

Bunları biliyor muyuz?

Kuşluk namazı nedir?

Güneşin doğmasından yaklaşık 45-50 dakika geçmesinden, zeval vaktine kadar olan süre içinde kılınan nafile namaza denir.

 

Günün Nüktesi

Aciz İnsan…

Halid bin Safvan’a: “İnsanların en acizi, beceriksizi kimdir?” diye sordular.

Halid bin Safvan şu cevabı vermiş:

 “İnsanların en acizi, dost aramayandır.

Ondan da, daha acizi var.

O da bulduğu dostu kaybedendir.”

YORUM EKLE