Müslüman kimsenin Cuma günü çalışmasında dini bir sakınca var mı?

 Yapılan iş meşru olur ve bu iş ibadetlere de engel olmazsa çalışmak İslam dinine göre bir ibadettir.  Fakat yapılan iş meşru olsa dahi ibadetlere engel oluyorsa namazlar, oruçlar, ya da başka ibadetler aksıyorsa o zaman dinen harama düşülmüş olunur. Cuma gününde çalışmak da böyledir. Cuma gününde çalışmakta dinen bir sakınca yoktur. Cuma Müslüman’ın önemli günlerinden birisi olmakla beraber, haftanın en hayırlı günü olmakla beraber Cuma gününde çalışmakta dinen bir sakınca yoktur. Ancak Müslüman kimse Cuma günü çalışıp Cuma namazını kılmıyorsa o zaman günaha düşş olur.

 

       Nitekim Allah’u Teala bu hususta Kur'an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır:"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır"

 

     Buna göre cuma namazı kılmakla yükümlü olan kişilerin cuma vaktinde alışveriş yapmaları ve çalışmaları caiz değildir. Ancak, Cuma namazı kılmakla yükümlü olmayan kişilerin alış-veriş yapmasında ve çalışmasında dinen bir sakınca yoktur.

 

     Ancak cuma namazını kılmakla mükellef olan satıcının iş yerinde Cuma namazı kılmakla yükümlü olmayan birisini istihdam etmek suretiyle iş akışının devamını sağlamasında dinî açıdan bir sakınca yoktur.

 

 

 

Müslüman kadının Müslüman erkek dışında birisi ile evlenememesinin sebebi nedir?    

 

     Müslüman erkek Müslüman kadın dışına ehli kitap dediğimiz Yahudi ya da hristiyan bayanla da evlenebilir. Ancak müslüman bir erkeğin; Müslüman, Yahudi veya Hıristiyan bir bayan dışında bir kadınla evlenmesi yasaktır. Nitekim bu hususta Kur'an-ı Kerim'de "Müşrik kadınlarla iman edinceye kadar evlenmeyin..." (Bakara 221) buyrulmaktadır.  

 

        şrik Allah'ın birliğine inanmayan, ona ortak koşan kimse demektir. Yahudi veya Hıristiyan kadınlarla Müslüman erkek evlenebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyrulmaktadır. "Mümin kadınlardan hür ve iffetli olanlar ile, sizden evvel kitap verilenlerden yine hür ve iffetli kadınlar da... size helaldir." (Maide 5)   

 

        Buna karşılık Müslüman bir kadının gayr-i Müslim bir erkekle (isterse bu erkek ehl-i kitap olsun) evlenmesi dinen mümkün değildir. İslam fıkıhçıları Müslüman kadının Müslüman erkek dışında bir erkekle evlenemeyeceğini yukarıdaki bu ayetten ve Mumtehine suresinin 10. ayeti olan şu ayete dayanarak hükme bağlamışlar: "...Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal değildir."   

 

      İslam bilginlerinin bu ayetleri gayri Müslim erkeklerle evlenmeyi yasaklayacak şekilde yorumlamaları başka bir din mensubuyla evlenmenin kadının ve doğacak çocukların dinini menfi olarak etkilemesi endişesine dayandırmışlardır.

 

 

 

Hangi vakitlerde namaz kılınamaz?

 

    Hanefi mezhebine göre şu üç vakitte namaz kılınmaz, kılınırsa mekruh işlemiş olur.

 

a) Güneşin doğmaya başlamasından itibaren yaklaşık 45-50 dakika geçinceye kadar olan zaman içinde,

 

b) Öğle vakti girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından itibaren öğle vakti girinceye kadar olan süre içinde,

 

c) Güneşin batmasına 45-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman içinde.

 

     Ancak, güneşin batmasından önceki kerahat vaktinde, o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Fakat mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek de mekruhtur.

 

     Şafii mezhebine göre ise farz ve kaza namazlarını kişi her zaman kılabilir.

 

 

 

Günün Ayeti

 

Ey insanlar! Ölümden sonra dirilme konusunda kuşku içinde olabilirsiniz. Ama şu bir gerçek ki, biz sizi bir topraktan, sonra bir spermden, sonra bir embriyodan/döllenmiş bir karışımdan, sonra ne olduğu kısmen belirli, kısmen belirsiz bir et parçasından yarattık.

 

Hac, 5.

 

 

 

Günün Hadisi

 

"Halka teşekkürde bulunmayan Allah'a da şükretmez."

 

Tirmizî, Bir 35, 1955

 

 

 

Günün Sözü

 

İyilik ve tevazu tüm düşmanlıkları yener.

 

Amenemope

 

 

 

Günün Duası

 

 Allah’ım dilimi sana isyan yolunda değil itaat yolunda kullanmamı nasip eyle.

 

 

 

Bunları biliyor muyuz?

 

Vahiy Katibi kime denir?

 

    Vahiy katibi, Hz. Peygambere indirilen Kur’an ayet ve surelerini yazan kimselere denir. İlk vahiy katipliğini Mekke'de Abdullah İbn Sa'd, Medine'de Zeyd ibn Sabit yapmıştır. 40 kadar vahiy katibi vardı.

 

 

 

Günün Nüktesi

 

Niçin ağlıyorsun ya Ömer?

 

         Bir keresinde Hz. Ömer Peygamberin evine gitmişti. Evine gittiğin de Allah Resulü peygamberimiz bir hasır üzerinde yatmakta olduğunu gördü, öyle ki Hasır Resullullah’ın vücudunun belli yerlerinde çukur, çukur iz bırakmıştı, bu hali gören Hz. Ömer başladı ağlamağa, Hz. Ömer’in ağladığını gören

 

Peygamber efendimiz sordu

 

– Niçin ağlıyorsun ya Ömer?

 

Hz. Ömer cevaben dediler ki:

 

– Niye ağlamayım ki, ey Allah’ın Resulü. Kisralar ve Kayserlerin çokça nimetleri vardır. Onlar rahat yatakların da yatarlar. Siz ise kuru bir hasır üzerinde yatıyorsunuz. Halbuki siz ki, Allah elçisisiniz. Onlar ise Allah‘ın düşmanları. Ey Allah’ın Resulü, müsaade buyursanız da altınıza yumuşak bir şeyler sersek.

 

      Hz. Ömer’in bu sözlerini dinleyen Peygamber Efendimiz, şöyle bir cevapta bulundu:

 

– Ya Ömer bizim kalplerimiz yalnızca Allah sevgisi ile huzur, rahatlık bulur. Bu durum geçici bir yaşam öyle bir saltanata, debdebeye değmez. Bir insanoğlu, bir parmağını denize daldırmış olsa, ondan ne kadar su alabilir ki?

 

     İşte deniz suyuna nispetle bu parmakta ki ıslaklık ne ise, ahiret hayatına nispetle dünya yaşamı da odur. Yazık o, kimselere ki ahiret hayatına nispetle dünya hayatı bu olduğu halde yine de kalplerini mal ve mülk dünya sevgisiyle dolduruyorlar da Allahı unutuyorlar.

YORUM EKLE

banner2