Müslüman olmayan kişinin cenaze namazı kılınır mı?

  Kafir bir insanın cenaze namazını kılmayı İslam dini asla cevaz vermez. Nitekim bu hususta  Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyrulmaktadır: "Onlardan ölmüş olan hiç birine asla cenaze namazı kılma çünkü onlar, Allah ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler"  Kur'an’ın bu ayetleri bu hususu hiç bir şüpheye mahal bırakmayacak netlikle vurgulamaktadır.

      Kafirin üzerine namaz kılmamanın sebebi ise kafire öldükten sonra rahmet ve hayırlı dua edilememesidir. Namaz, bir dua rahmet ve bağışlanma olduğu için kafir için ifa edilmez.

 

Müslüman olmayan bir kişi Müslüman mezarlığına defnedilebilir mi?

       Dini örfte ve uygulamada, bir kimse vefat ettiğinde, kendi dinine mensup olan daha önce vefat etmiş kişilerin defnedildiği kabristana defnedilir.

       Tarih boyu Müslüman mezarlıkları, büyük bir itina ile Hıristiyan ve Yahudi mezarlıklarından ayrı mekânlarda oluşturulmuştur. İslam Dininin, ölülerin techiz, tekfin ve defin işlemlerinde, kabir ziyareti, okuma ve dua usullerinde kendine has uygulamaları vardır. Bunlar aynı zamanda Müslümanların öz kültürü olmuştur.

       Bu bakımdan Müslüman olmayan kimselerin Müslümanlarla aynı mekanda karışık olarak defnedilmesi dinimizce uygun değildir.  Hıristiyan bir kişinin, Müslümanlar arasında vefat etmesi halinde, o yerde Hıristiyan mezarlığı varsa, cenaze bu mezarlığa gömülür. O yerde Hıristiyanlara ait mezarlık yoksa ve bu kişinin başka yerdeki bir Hıristiyan mezarlığına nakli de yapılamazsa, Müslümanların mezarlığının dışında bir yerde defnedilir.

Akika Kurbanı için bir kesme zamanı var mı?

          Çocuğun doğumundan buluğ çağına kadar geçen zaman diliminde kesilebilir. Ama faziletli olan 7. gününde kesmek ve çocuğa o gün isim vermektir. Ayrıca 7. günde çocuğun saçı kesilmesi ve saçının ağırlığınca altın veya gümüş sadaka verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

Süt Anasının haramlık için en az kaç yaşında olması lazım?

           İslam mezheplerinin çoğunluğuna göre süt emziren kadının en az dokuz yaşında olması bulunması lazım. Bu yaştan daha küçük bir kızın bir bebeğe süt emzirmesi haramlığı gerektirmez. Kadının en az yaşı bu olmakla beraber üst yaş ile ilgili bir sınır söz konusu değildir. Çocuk emziren kadın 6070 yaşında da olsa haramlık söz konusu olur.

         Aynı şekilde süt emziren sütannenin dul veya bakire olması da sütanneliğe ve dolayısıyla haramlığa bir zararı yoktur.

 

Tedbirli olmak kadere aykırı mı?
 
   Tedbirin alınması takdire aykırı bir iş değildir. Eğer bir husustaki takdir-i ilahi, Levh-i Mahfuz'da takdir ve tespit edilmiş ise, onda değişiklik cari olamaz. Ama Biz hayatımızı kurallara ve emredilene göre yaşamak zorundayız.

      Başımıza gelecekleri ya da kavuşacağımız nimetleri ve güzellikleri biz bilemeyiz. Zira biz gayb ilmine sahip değiliz. Dolayısıyla hayatımızı yaşarken nasıl rızkı veren Allah olduğu halde rızık temini için çalışıyorsak aynı şekilde başımıza gelmesi muhtemel kaza ve tehlikeleri bertaraf etmek için de tedbir almak zorundayız.

        Ama aldığımız bu tedbir asla kadere muhalif değildir. Bilakis bu tedbiri almamak tıpkı rızkı aramamak ve sebeplere sarılmamak gibi yanlıştır.

 

Günün sözü
Üç şey vardır ki, insanoğlunun yüceliğini gösterir. Musibetten şikâyetçi olmamak, ağrıdan dolayı sızlanmamak ve diliyle kendini övmemek.”

 (Ebu Derda)

Günün Ayeti

İçinizden kim Allah'a ve Resülüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır.

 

Günün Hadisi

"Güzel söz sadakadır”

 

Günün duası
Allah'ım! Bu günde cennet kapılarını yüzüme aç cehennem kapılarınıyüzüme kapat

 

Bunları Biliyor muyuz?

Racife nedir?

Kıyametin kopacağı zaman sûr'a üfürülmesi ile yerlere ve göklere arız olan şiddetli sarsıntı ve korkunç sestir

 

 

Günün Nüktesi

DUA

Sahabelerden biri, Hz. Ebubekir'in yanına gelerek:

- Çok günahkârım, der. Benim için dua eder misiniz? demesi üzerine, Hz. Ebubekir şu duayı eder:

- Ya Rabbi, der. Bir günahkâr, diğer bir günahkârdan dua istiyor. İkisini de affeyle.

YORUM EKLE