Müslüman olmayan ülkede haram bir işte çalışmak caiz midir?

 

    Müslüman olmayan bir ülkede yani Hıristiyan, Yahudi… bir ülkede meşru işlerin yürütüldüğü müesseselerde çalışmanın bir sakıncası yoktur. Mesela araba fabrikasında, tamircide... Fakat kazancı harama dayalı bir müessesede çalışmak caiz değildir. Kur’an da “halalen tayyiba” yani “helal ve temiz” şeylerden yiyin buyrulmaktadır.

      Dolayısıyla kazancı helal olmayan bu müesseselerde çalışmak caiz değildir. Kişinin yurt dışında, Müslüman olmayan bir ülkede olması bu hükmü değiştirmez. Haram her yerde ve her zamanda haramdır. Müslüman da her mekanda ve zamanda bu harama dikkat etmek ve ondan uzak kalmak zorundadır. Mesela, kumar oynamak ya da oynatmak dinen yasak ve haramdır. Kumardan kazanılan para da haramdır. Kumar oynamak haram olduğu gibi oynatılan yerden kazanılan para da haramdır. Müslüman ülkede de Müslüman olmayan bir ülkede de kumar oynamak ya da oynatmak veya bu işte çalışmak caiz değildir.

 

 

İnsanı kısırlaştırmak dinen caiz mi?

        İslam dininde, sağlık için zararlı olmayan ve devamlı kısırlığa yol açmayan gebeliği önleyici tedbirlere başvurmak caizdir. Devamlı kısırlığa yol açan ilaç veya aletlerin kullanılması, kadın veya erkeğin ameliyatla kısırlaştırılması kesin hayatî bir sakınca bulunmadıkça caiz değildir.

  

Nikahta vekalet olur mu?

     Diğer dini konularda olduğu gibi nikah konusunda da vekalet caizdir.  Nikâh bir akit bir sözleşmedir. Bu akitte söz sahibi olan taraflar Hanefi mezhebine göre  kız ile erkek Şafii mezhebine göre ise Erkek ile kızın velisidir. Dolayısıyla taraflar ister kız ve erkek olsun isterse erkekle kızın velisi olsun fark etmeksizin nikah için bir başkasına vekalet verebilirler. Ve  bu şekilde kıyılan nikâh da geçerlidir

Şirk ile küfür arasında bir fark var mı?

   Küfür Hazreti Peygamber’in Allah’tan getirdiği dini esaslardan bir veya bir kaçını inkar etmek demektir. Şirk ise Allâh Teâlâ’nın varlığını kabul etmekle birlikte, ilahlığında, isim, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğuna inanmak yahut Allah ile birlikte başka bir varlığı ya da varlıklara ibadet etmektir.

    Şirk ile küfür birbirine yakın iki kavramdır. Aralarındaki fark, küfrün daha genel, şirkin ise daha özel olmasıdır. Bu anlamda her şirk küfürdür, fakat her küfür şirk değildir. Şirk Allâh’a, zat, isim ve sıfatlarına ortak tanıma sonucu meydana gelir. Küfür ise, küfür olduğu bilinen bir takım inançların kabulü ile gerçekleşir.

            Ama sonuç olarak ikisi de İslam’ın onaylamadığı Allah’ın razı olmadığı iki kötü ve din dışı davranış ve inançlardır. Allah’a iman ve ibadet etmek için yaratıldığımıza göre her kesin bu iki yanlıştan uzak durması gerekir. 

Ölü ele geçirilen av hayvanını yemek caiz mi?

        Tüfek ile avlanan hayvan canlı olarak ele geçerse bilinen ve alışılan bir yol ile yani keskin bir aletle keserek boğazlanması gerekir, bu şekilde kesilmekle yenilmesi helal olur. Canlı olarak ele geçtiği halde boğazlanmadan ölürse yenilmez.

Tüfek ile avlanan hayvan kurşun ve mermi ile ölmüş ise Şafiilere göre o hayvan yenilmez. Çünkü hayvan kesilmesi adet olmayan ağır bir aletle öldürülmüştür. Zira tüfekten çıkan mermi kesici bir alet değildir.

         Hanefiler ise avlayan kişinin mümeyyiz (iyiyi, kötüyü birbirinden ayıran) olması, aniden (bilerek) besmeleyi terk etmemesi ve öldürmemenin başka bir sebeple değil de- atış sebebi ile olması şartlarına bağlı olarak tüfek ile avlanan hayvanın yenilebileceği görüşündedirler

 

 

 

 

 

 

 

Günün Sözü

 

 

 

Bu yanda ölümdür ama o yanda doğumdur.

 

 

 

Ölüm batma gibi görünür aslında doğmaya hazırlıktır.

 

 

 

Mevlana

 

 

 

 

 

 

 

Günün Ayeti

 

 

 

Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Günün Hadisi

 

 

 

Kıyamet kopacak bile olsa, elinizde bir ağaç fidanı varsa hemen onu dikin.”

 

 

 

 

 

 

 

Günün Duası

 

 

 

Ya rabbi bela ve musibetleri hakkımızda hayırlı kıl. Bizi başına gelen felaketlere sabreden kullarından eyle

 

 

 

 

 

 

 

Bunları Biliyor muyuz?

 

 

 

Lahik kime denir?

 

 

 

Namaza imam ile beraber başladığı halde kendisine gaflet, uyku veya cemaatin çokluğundan dolayı bir zahmet arız olup veya abdesti bozan bir durum ile karşılaşıp da namazın tamamını veya bir kısmını imam ile kılamayan kimse.

 

 

 

 

 

 

 

Günün Nüktesi

 

 

 

Değneğin bedeli

 

 

 

Taberi, İyas bin Seleme'nin şöyle dediğini rivayet eder:

 

 

 

" Ömer bin Hattab çarşıdan geçiyordu. Değneği de elinde idi. Değneğin ucu ile beni dürtüp,

 

 

 

- Yolun ortasında durma dedi.

 

 

 

Ertesi sene bana rast gelince,

 

 

 

- Hacca gitmek istiyor musun? Diye sordu.

 

 

 

-Gitmek istiyorum, dedim. Elimden tutup,

 

 

 

- Öyleyse gel, dedi ve beni evine götürüp bana 600 dirhem verdikten sonra,

 

 

 

- Bunu kendine yol masrafı yap. Biliyor musun? Ben bunu sana niçin veriyorum? dedi.

 

 

 

- Bilmiyorum, diye cevap verdim.

 

 

 

- Geçen sene sana değneğimin ucu ile vurdum ya, onun için veriyorum, dedi.

 

 

 

- Ya Emire' l-mü' min' in, ben unutmuştum bile, dedim

 

 

 

- Ben unutmamıştım, dedi. "

YORUM EKLE