Nikah'tan önce nişanlılar veya evlenecek kişiler birbirini ne ölçüde görebilir?

          Evlenecek kişilerin birbirini daha iyi tanıması ileride iyi bir aile kurmaları ve problem çıktığında da bunu çözebilmek için evlenmeden önce görüşme yapmalarında ailenin kalıcılığı babından uygun bir davranıştır.

         Fakat bu görüşmeyi İslami çerçeveyi ihlal etmeden yapmaları gerekir. Bu görüşme bir defa olabileceği gibi bin defa da olabilir sayı konusunda bir sınır söz konusu değildir. Ama görüşme tenha yerlerde kapalı kapılar arkasında tek başlarına kalarak değil harama düşmeyecek şekilde görülebilecek bir mekânda olması gerekir.

          Nitekim Hazreti Peygamber bir hadisi Şerifte şöyle buyurmaktadır: "Kadın ve erkek tek başlarına tenha yerde kaldıkları vakit üçüncü kişileri şeytan olur." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/222.)

            Bu hadisten hareket eden İslam fıkıhçıları ister nişanlı ister sözlü isterse evlenmek için tanışmış olan kişiler olsun fark etmeksizin halvet olacak şekilde nikahı birbirine düşen kadın ile erkeğin görüşmesini uygun görmemişlerdir.

 

At yarışından para kazanmak caiz mi?

       At yarışı oynamak kumar ve şans oyunları gibi kumar olan oyunlardandır. Bu nedenle zengin fakir fark etmeksizin ister kazanmak için isterse zevkine oynamak için olsun at yarışı oynamak haramdır.

      Her ne kadar at binmek mubah ve sevap olsa da bahis söz konusu olunca, iş oyuna dönünce kumar olmaktadır. Bu nedenle at yarışı oyunları da haramdır. At yarışı haram olunca ondan kazanılan para da haram para olmaktadır.

 

Kendini duyacak kadar namazda gülenin abdesti de bozulur mu?
     Kişi namaz kılarken kahkaha atarak veya başkası duyacak kadar gülmesi halinde Hanefi mezhebine göre namazı ile birlikte abdesti de bozulur. Şafii mezhebine göre ise böyle bir gülme ile kişinin sadece namazı bozulur abdesti bozulmaz.

        Kahkaha atmadan hafif bir sesle kimsenin duymadığı bir gülme ile her iki mezhebe göre de sadece namaz bozulur.

 

Evde ya da iş yerinde kafeste kuş beslemek caiz mi?

     Gereken ilgi ve alaka gösterilmesi durumunda kafeste kuş beslemekte bir sakınca yoktur. Ancak gerekli ilgi ve alaka gösterilmez ve bu hayvanların hak ve hukukuna riayet edilemeyecekse beslememek gerekir.

 

Günün Ayeti

“Size rızık olarak verdiklerimizin helal olanlarından yiyiniz.”

Bakara, 2/87.

 

Günün Hadisi

“Allah için tevazu gösteren kimsenin,  Allah derecesini yükseltir”

Müslim, "Birr", 69.

 

Günün Sözü

Cezalandırma gücün olduğu zaman affet ki, affın değeri olsun.

 

Günün Duası

Allah'ım bizi her daim helalından kazanan ve helalına harcayan kullarından eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Dâr'ül-Gurûr Nedir?

İnsanın gönlünü cezbeden, çeken fakat ele geçtiğinde faydalanamadan kaybolup giden dünya demek.

 

Günün Nüktesi

Helal ve Haram Lokma...

Abdulkadir Geylani der ki:

“Haram yemek kalbi öldürür. Helal yemek ise onu ihya eder.

Lokma vardır kalbi nurlandırır, lokma vardır onu karartır.

Lokma vardır seni dünya ile meşgul olur hale getirir, lokma vardır ahiretle meşgul eder.

Lokma vardır sana dünyayı da ahireti de terk ettirir, seni dünya ile ahiretin yaratanına rağbet ettirir."

YORUM EKLE