banner6

Nişanın bozulması halinde takı ve eşyalar kimin olur?

      Nişanın bozulması halinde nişanda takılan takılar iki tarafa da takı takılmışsa takılar ikiye bölünür. Bu takıların yarısını erkek tarafı diğer yarısını da kız tarafı alır. Şayet herkes kendisine takılanı biliyorsa herkes kendisine takılanı alır. Yani kız tarafı nişanda kıza takılanı erkek tarafı da erkeğe takılanı alır.

      Ancak taraflardan birisinin rızası yoksa bir tarafın (ister kız ister erkek tarafı olsun) takıların hepsini alması caiz değildir.

 

Maddi çıkar için boşanmak dinen caiz midir?

       Aile ve evlilik ciddi bir müessesedir. Bir kimsenin dünyevi bazı kazançlar elde etmek için nikahı suiistimal etmesi doğru bir davranış değildir. Mesela bir kişinin, yurt dışında çalışabilmek için oturum izni almak maksadıyla bulunduğu yerin vatandaşlarından birisi ile formalite evliliği yapması veya vefat eden babasının emekli maaşından yararlanmak üzere eşinden mahkeme kararıyla boşanması nikahın suiistimal edilmesinin örneklerindendir.

      Yanlış ve yalan beyanlarla elde edilen kazanç, haksız bir kazançtır. Haksız yollarla elde edilen kazanç ise dinen uygun değildir.

       Bunun yanında bu tarz işler için kişinin hanımını boşaması dinen de boşama demektir. Bu boşama da bain talak olmaktadır. Bu durum ile karı kocanın evliliği dinen bittiğinden tekrar beraber yaşamak istemeleri halinde yeniden bir nikah kıymaları gerekir.

 

Başı açık olan bayan namaz kılsa namazı geçerli, olur mu?

    İslam dininde her ibadetin sorumluluğu ve ifası ayrıdır. Aynı şekilde ihmal ve cezası da ayrıdır.  Namaz ibadeti erginlik çağına gelmiş her erkek ve kadın Müslüman’a farzdır. Aynı şekilde erginlik yaşına gelmiş bir bayanın da başını örtmesi farzdır. Yani hem namaz hem de başı örtmek bayana farzdır.

   Farz olan bu iki ibadeti yapmak bayana farzdır. Bu iki farzdan hangisini yaparsa sevabını alır. Yapmadığı ibadetten dolayı da günaha düşer.

    Buna göre başı açık olan bir bayan başını örtmediği için günahkar olur. Ancak namazda tesettüre riayet etmek kaydı ile namazını kılmasında bir sakınca yoktur. Sakınca olmadığı gibi kıldığı namaz da namaz kılan her müslümanın namazı gibi geçerlidir sevabı da vardır.   

 

Farz-ı Kifaye nedir?

     Bazı Müslümanların yerine getirmesi ile e diğerlerinden düşen ibadetlerdir. Cenaze namazı gibi… Farzların yapılmasında büyük sevaplar vardır. Özürsüz olarak yapılmamaları da, Allah’ın azabını gerektirir. Kifaye olan farzı, Müslümanların bir kısmı yapmadığı takdirde, bundan haberi olan ve bunu yapmaya gücü yeten bütün Müslümanlar Allah katında sorumlu olup günah işlemiş bulunurlar.

     Mesela: ortada bir cenaze varsa ve hiç kimse onun namazını kılmıyorsa, naaşını gömmüyorsa orada olan bütün Müslümanlar bundan dolayı sorumludurlar. Cenazeyi kaldırmazlarsa, namazını kılmazlarsa hepsi de günah işlemiş olurlar.

 

Günün Ayeti

“Kim yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışırsa, her işinde ona bir çıkış imkanı sağlar ve ummadığı, hesaplayamadığı bir yönde onu rızıklandırır.”

 Talâk 65/ 2-3

 

Günün Hadisi

Yöneticilerin en kötüsü, idaresi altındaki insanlara karşı katı ve kaba davrananlardır”

Müslim, İmâre 23.

 

Günün Sözü

Kalbinizle yaptığınız her şey, size geri dönecektir."

Mevlana

 

Günün Duası

Allah’ım bugün helal kazancımızı haramdan koru

 

Bunları biliyor muyuz?

Tesbih namazı nedir?

     Tesbîh namazı, her rekatinde yetmiş beş olmak üzere toplam üçyüz defa tesbîh okunan dört rekatli ve ömürde bir defa da olsa kılınması tavsiye edilen mendûb bir namazdır.

 

Günün Nüktesi

Buda Geçer…

     Osmanlı Padişahlardan Sultan Mahmud, vezirine bana öyle bir şey yapacaksın ki her neşelendiğimde onu görüp hüzünleneceğim, her üzüldüğümde de onu görüp neşeleneceğim der.

     Vezir, düşünür ve Padişahın yüzüğünü ister ertesi gün padişahın huzuruna çıkar. Yüzüğü uzatır ve şöyle der: “Padişahım yüzüğünüzde, “buda geçer”  yazıyor.”

    Siz her neşeli olduğunuzda yüzüğünüze bakıp o sevincinizin geçeceğini hatırlayıp üzüleceksiniz. Her üzüldüğünüzde de yüzüğünüze bakıp bu sıkıntınızın geçeceğini hatırlayıp neşeleneceksiniz.

YORUM EKLE