Ölmeden önce kişinin mezar yeri alması caiz mi?

Ölmeden önce kişinin mezar yeri alması caiz mi?

 

    Kişinin sevdikleri ve ailesi ile birlikte gömülmek için mezar yeri satın almasında dinen bir sakınca yoktur. Hele büyükşehirlerde bazen mezar yeri bulunmadığını düşünürsek bulduğunda mezar yeri almada hiçbir sakınca yoktur. Çünkü ailece bir arada gömülmek arzusu ile mezar satın alınıyor. Dinimiz açısından bunun bir sakıncası yoktur.

 

     Ancak kişi nerede nasıl öleceğini bilinmediği için kedisine veya akrabalarına mezar satın almak yerine, kendini mezara hazırlaması daha uygundur.

 

 

 

Kaza edilecek olan namazlar arasında bir sıra takip etmek şart mıdır?

 

   Kaza edilecek namazlar arasında sıra gözetilip gözetilmeyeceği bu namazları kılacak kimsenin durumuna göre değişir.

 

    Hanefi mezhebine göre, kaza namazı kılacak kişi sahib-i tertip ise yani daha önce vaktinde kılmadığı bir namaz üzerinden başka bir namaz geçirmemiş veya en fazla beş vakit namaz geçirmiş olanlar vaktinde kılamadıkları ilk namazdan başlayarak sırayla kılarlar, ardından içinde bulundukları vaktin farzını kılarlar.

 

     Sahib-i tertip olmayan yani altı vakit veya daha çok namazı kazaya kalmış olan kimselerin ise, bu namazları kaza ederken tertibe riayet etmesi gerekmez. Eğer sadece vaktin farzını kılacak kadar bir zaman kalmışsa bu takdirde kaza namazlarını değil önce vaktin namazını kılar.

 

     Kişi altı vakitten fazla namazı kazaya bırakmış ise sahib-i tertib olmaktan çıkar. Bu durumda dilediği vakitte dilediği namazın kazasını kılabilir. Şafi mezhebine göre ise tertibe riayet vacip değil müstehaptır.

 

 

 

Birinin malına zarar veren kimse malın sahibini bulamıyorsa nasıl tazmin eder?

 

        İsteyerek veya istemeyerek olsun bir kişinin malına zarar veren bir insan, şayet o kişiyi tanıyor veya bulma imkânı varsa bulmalı ve ona hakkını helal ettirerek zararını tazmin etmeli. Kişi ölmüşse mirasçılarına hakkı tazmin etmeli ya da onlardan halellik istemeli.

 

       Şayet o kişiyi veya ailesini, mirasçılarını bulma imkânı yok ise onun adına bir hayır kuruluşuna veya fakir bir kişiye para yardımı yaparak hayırda bulunmalı.

 

 

 

Gusülde bir yeri yıkamayı unutan kimse ne yapması gerekir?

 

      Kişi abdest ya da gusuül alırken organlarından birisini yıkamadığını veya bir uzvunun kuru kalmış olduğunu sonradan anlayan kimsenin yeniden gusletmesi gerekmez. Sadece bu uzuvları yıkaması yeterli olur. Ancak arada farz bir namaz kılmış ise, onu iade etmesi gerekir.

 

 

 

 

 

Günün Ayeti

 

Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz.

 

Embiya 35

 

 

 

Günün Hadisi

 

Konuşamayan hayvanlar hakkında Allah’tan korkun!

 

Ebû Dâvûd, Cihâd 44.

 

 

 

Günün Sözü

 

Nankör insan her şeyin fiyatını bilen hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.

 

Oscar Wilde

 

 

 

Günün Duası

 

Allah’ım bugün yüzümüzden tebessümü dilimizden tatlı ve hayırlı cümleleri eksik etme.

 

 

 

Bunları biliyor muyuz?

 

Zarurat-ı Diniyye Nedir?

 

Hz. Peygamberin Allah'tan alıp tebliğ ettiği ve haber verdiği kesin olarak belli olan dinî esaslara, hükümlere ve haberlere denir.

 

 

 

Günün Nüktesi

 

Başımıza gelecek olana hazırlanın…

 

     Berâ radıyallahu anh anlatıyor: "Biz Resûlullah aleyhissalâtu ile birlikte bir cenazede beraberdik. Hz. Peygamber, kabrin kenarına oturup ağladılar, öyle ki göz yaşlarıyla toprak ıslandı. Sonra da: "Ey kardeşlerim: Başımıza gelecek olan bu vakit (ölüm hadisesi) için iyi hazırlanın" buyurdular.

YORUM EKLE