Ölü için yas tutmak caiz midir?


Ölen bir dost ya da akraba için yas tutmak, üzülmek, hüzünlenmek dinen caizdir. Hatta kişinin acısını açığa vurup ağlaması ve gözyaşı dökmesi de caizdir. Nitekim Hz. Peygamber de oğlu İbrahim ölünce ağlamış, yine can çekişmekte olan kızının oğlu kendisine arz edilince, gözlerinden yaşlar boşanmıştır. Sebebi sorulunca da “Bu Allah’ın rahmetidir, onu kullarının kalplerine koymuştur. Allah ancak merhametli olan kullarına merhamet eder.” Buyurmuştur. (Buhari, “Cenaiz” 43.)

           Ölünün arkasından ağlamak ve yas tutmak caiz olmakla beraber Allah’ın takdirine karşı çıkmak ve cahiliye döneminde olduğu gibi yaka-paça yırtarak ağlamak, isyan içeren sözler sarf etmek caiz değildir.

 

Babanın evladına karşı sorumluluğu ölüme kadar devam eder mi?

       Baba, çocuklarına rüşte erinceye kadar bakmakla mükelleftirler. Çocukları reşit, akil-baliğ olduktan sonra anne ve babanın onlara bakma zorunluluğu yoktur. Ama anne ve baba ihsanından, çocuklarına rüştten sonrada bakmakta ve yardımcı olmaktadır. Hatta iş ve yuva sahibi yapmaktadır.

      Bu dini bir görev olmasa da Müslüman anne ve babalar kendilerine bir görev ve sorumluluk telakki ederek rüştten sonra da evlatlarına yardımcı olmaktadırlar.

 

Allah’ın zaman ve mekândan münezzeh olması ne demektir?

Allah’ın bir takım sıfatları vardır. Bu sıfatlar, onun yaratılmışlardan farklı olduğunu gösterir. Zamandan ve mekandan münezzeh olması da bu sıfatlardandır.

Allah’ın zaman ve mekândan münezzeh olması, hiçbir şekilde zaman ve mekânla ilişkilendirilmemesi demektir. Çünkü zaman ve mekân yaratılmıştır Allah ise tek yaratıcıdır.

            Onun için Allah yaratılmışların özelliklerden münezzeh yani uzaktır. Zamanı ve mekânı yaratan Allah’tır ancak o yaratılmamıştır. Çünkü o ezeli ve ebedidir.

 

Elektroşok sistemi ile kesilen hayvanların etleri helal midir?

      Aslolan hayvanın normal yollarla kesilmesidir. Ama elektroşok yöntemi ile de kesmek caizdir. Tabii bu kesimin caiz olması için şoklanan hayvanın kesilmeden önce ölmemiş olması gerekir.

      Yani şoklama hayvanı bayıltmalı fakat öldürmemelidir. Eğer hayvan henüz kesilmeden elektrik yüzünden ölürse murdar/leş hükmüne girer ve yenilmesi haram olur.

 

 

Günün Ayeti

Kime dilerse hikmeti ona verir; şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez.

Bakara, 2/269

 

Günün Hadisi

“Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur.”

Buhari, “Rikak,” 15.

 

Günün Sözü

“Aklın varsa başka bir akıl ile dost ol da, işlerini danışarak yap.”

(Mevlâna)

 

Günün Duası

Allah’ım doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.

 

Bunları biliyor muyuz?

Tağut Nedir?

Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelen ve ibadetten alıkoyan şeytani varlık ve güçler demektir.

 

Günün Nüktesi

Mal Çekici ve Tatlıdır...

Hakîm İbni Hizam şöyle dedi:

Resûlullahdan mal istedim, verdi. Bir daha istedim, yine verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra şöyle buyurdu:

- “Ey Hakîm! Gerçekten şu mal çekici ve tatlıdır. Kim onu hırs göstermeksizin alırsa, o malda kendisine bereket verilir. Kim de ona göz dikerek hırs ile alırsa, o malın bereketi olmaz. Böylesi kişi, yiyip yiyip de bir türlü doymayan obur gibidir. Üstteki (veren ) el,  alttaki (alan) elden daha hayırlıdır.”

Hakîm diyor ki, bunun üzerine ben:

- Ey Allah’ın Resûlü! Seni hak din ile gönderen Allah’a yemin ederim ki, yaşadığım sürece senden başka kimseden bir şey kabul etmeyeceğim,  dedim.

Gün geldi, Hz. Ebû Bekir, Hakîm’i kendisine ganimet malından hisse vermek için çağırdı. Fakat Hakîm, onu almaktan uzak durdu. Daha sonra Hz. Ömer, kendisini bir şeyler vermek için davet etti. Hakîm yine kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer:

- Ey Müslümanlar! Sizi Hakîm’e şahit tutuyorum. Ben kendisine şu ganimetten Allah’ın ona ayırdığı hissesini veriyorum, fakat o almak istemiyor, dedi.

Netice itibariyle Hakîm, Resûlullah’ın vefatından sonra, ölünceye kadar kimseden bir şey kabul etmedi.

 

Buhari, “Vasaya,” 9.

 

YORUM EKLE