Ölüler mezarlıkta verdiğimiz selamı duyarlar mı?

        Hz. Peygamberin Mezarlıkları ziyaret etti ve bu ziyaretlerinde de ölülere selam verdiği dini kaynaklarımızda vardır.  Efendimizin ayrıca mezarlıklarda şu duayı okuduğu kaynaklarda vardır: "Ey Mü'minler yurdu, siz bizden önce gittiniz. İnşallah biz de size ulaşacağız."

         Sevgili Peygamberimiz bu sözü ile hem ölülere dua etmiş hem de yaşayanları ölüm konusunda uyarmıştır.

         Aynı şekilde Hz. Peygamber Bedir'de ölenlere seslendiğinde, seni duyuyorlar mı ey Allah'ın resulü, diye soran Hz. Ömer'e "Onlar beni senden daha iyi duyuyorlar"  diye cevap vermiştir. Dolayısıyla ölüler mezarları ziyaret edildiği vakit kendilerine selam verildiğinde dua ve Kur’an okunduğunda bizi duyarlar ama cevap veremezler.

 

Yumurtalık nakli yaparak çocuk sahibi olunabilir mi?

     Çocuk sahibi olmak her aile için çok önemlidir. Ancak dünya hayatında çok çeşitli imtihanlarla karşılaşabilmekteyiz. Bu imtihanlardan biri de çocuk sahibi olamamaktır.

      Bu hususta yanlış yollara, haram olan uğraşlara girmek ise doğru bir davranış şekli değildir. Çocukların insana verilmesi –ister erkek isterse kız olsun- veya bir insanın çocuğunun olmaması tamamen Yaratanın bir dileğidir.

      Yüce Rabbimiz bu hususu Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle bildirmektedir. “Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir.” (Şura Suresi, 49-50. ayetler)

    Yumurtalık nakli size ait olmayan bir üreme organının size aktarılmasıdır. Bu durumda ise doğacak olan çocuk yine size ait bir çocuk olmayacaktır. Yani sizin kocanızın spermi ile başka bir kadından alınan yumurtanın döllenmesi sonucu bir çocuk elde edilmiş olacak ki, bu durumda sadece siz taşıyıcı olacaksınız. Onu taşımış olmanız ise çocuğun size ait olduğu anlamına gelmez.

      Buna göre yumurtalık nakli yaparak çocuk sahibi olmak dinen caiz değildir.    

 

Yasin Suresini abdestsiz dinlemek caiz mi?

     Kur’an-ı Kerim, Allah’ın kelamı olduğu için onu okuduğumuzda ya da dokunduğumuzda bir takım hususlara dikkat etmemiz gerekir. Bu hususlardan birisi de Kur’an okurken abdestli olmak bunlardan birisidir. Nitekim bu hususta kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır: “o Kuran’a temizlenenlerden başkası el süremez”

     Bu ayetten hareketle İslam alimleri Kuran’a abdestsiz dokunulmaz demişlerdir. Ancak abdestsiz el dokundurmadan kur’an-ı okumada ya da ezber bilen bir insanın ezberinden okumasında bir sakınca yoktur.

     Yasin suresini abdestsiz dinleme de ise herhangi bir sakınca yoktur. Yasin suresini abdestsiz dinlemede bir sakınca olmadığı gibi Kur’an-ı Kerimin başka her hangi suresini de abdestsiz dinlemede bir sakınca yoktur. Abdestli olmak hususu okuyanla ilgilidir, dinleyenle ilgili değildir.   

 

Şirkin küfürden bir farkı var mıdır?

            Küfür Hazreti Peygamber’in Allah’tan getirdiği dini esaslardan bir veya bir kaçını inkar etmek demektir. Şirk ise Allâh Teâlâ’nın varlığını kabul etmekle birlikte, ilahlığında, isim, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğuna inanmak yahut Allah ile birlikte başka bir varlığı ya da varlıklara ibadet etmektir.

            Şirk ile küfür birbirine yakın iki kavramdır. Aralarındaki fark, küfrün daha genel, şirkin ise daha özel olmasıdır. Bu anlamda her şirk küfürdür, fakat her küfür şirk değildir. Şirk Allâh’a, zat, isim ve sıfatlarına ortak tanıma sonucu meydana gelir. Küfür ise, küfür olduğu bilinen bir takım inançların kabulü ile gerçekleşir.

           Ama sonuç olarak ikisi de İslam’ın onaylamadığı Allah’ın razı olmadığı iki kötü ve din dışı davranış ve inançlardır. Allah’a iman ve ibadet etmek için yaratıldığımıza göre her kesin bu iki yanlıştan uzak durması gerekir.

 

 

 

Günün Ayeti

Nefis, daima kötülüğü emreder.

 

Günün Hadisi

Din, temizlik üzerine bina edilmiştir.

 

Günün Duası

Allah’ım bizleri kendisinden razı olduğundan kullarından eyle. Ahirette de cennetine al.

 

Günün Sözü

Bilgi güçtür

Francis Bacon

 

Günün Nüktesi

Şarabı o içmiş, sarhoşluğu siz yapıyorsunuz

Hz. Mevlânâ, zikir halkasına katılmış, çevresiyle birlikte zikrediyordu. Tam bu sırada bir sarhoş da dışarıdan halkaya katılıp zikretmeye başladı. Ancak sarhoş dengesini tutamıyor, yalpa yaprak yanındakilere çarpıyordu.

Tutup dışarıya atmak istediler. Ama sarhoş, zikir halkasından çıkmak istemeyince tartışma çıktı. Mevlânâ sordu:

-Neyi tartışıyorsunuz?

-Sarhoştur, dediler içimizden çıkarmak istiyoruz, o da çıkmak istemiyor!

Cevabı kısa oldu;

-Demek şarabı o içmiş, sarhoşluğu siz yapıyorsunuz!.

Bunun üzerine derin bir sessizlik olur. Sonra hep bir ağızdan zikir cümlesi aynı olur:

-Şarabı o içmiş, sarhoşluğu siz yapıyorsunuz!

Hz. Mevlânâ son uyarısını da şöyle yapar:

-Düşene herkes tekme atar, bir tekme de siz atmayın!..

 

Bunları biliyor muyuz?

Berzah nedir?

Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatıdır.

YORUM EKLE