Ölünün taziyesi kaç gün yapılmalıdır?

Ölünün taziyesi kaç gün yapılmalıdır?

      Taziye, ölünün yakınlarının üzüntüsünü paylaşarak, onları teselli edici, rahatlatıcı sözler söylemektir. Bu da dinimizce tavsiye edilen bir görevdir. Nitekim Hz. Peygamber, cenaze yakınlarına taziyede bulunmayı tavsiye etmiştir.

      Bu taziyenin süresi de üç gündür. Ölü yakınlarının acılarını tazelememek için, taziye üç günden sonraya bırakılmamalıdır. Ancak kişi üç gün içerisinde taziyesini bildirme imkanı bulamamışsa üç günden sonra da baş sağlığı dilemek ve taziye dileklerini sunmak için ölü sahiplerinin evine gidip taziyesini bildirebilir.

Kişi kestiği Akika Kurbanının etinden yiyebilir mi?

    Akika kurbanı, yeni doğan çocuk için Allah’a şükür amacıyla kesilen bir kurban şeklidir. Akika kurbanını kesmek dinen müstehaptır. Akika kurbanı olarak kesilecek hayvanda, diğer kurbanlarda aranan şartlar aranır.

      Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçının kesilerek ağırlığınca altın tasadduk edilmesi müstehaptır. Akika kurbanının etinden ve derisinden, kurban sahibi dâhil herkes istifade edebilir.

Nikâh’tan önce nişanlılar veya evlenecek kişiler birbirini ne kadar görebilir?
       Evlenecek kişilerin birbirini daha iyi tanıması ileride iyi bir aile kurmaları ve problem çıktığında da bunu çözebilmek için evlenmeden önce görüşme yapmalarında ailenin kalıcılığı babından uygun bir davranıştır.

      Fakat bu görüşmeyi İslami çerçeveyi ihlal etmeden yapmaları gerekir. Bu görüşme bir defa olabileceği gibi bin defa da olabilir sayı konusunda bir sınır söz konusu değildir. Ama görüşme tenha yerlerde kapalı kapılar arkasında tek başlarına kalarak değil harama düşmeyecek şekilde görülebilecek bir mekanda olması gerekir.

      Nitekim Hazreti Peygamber bir hadisi Şerifte şöyle buyurmaktadır: "Kadın ve erkek tek başlarına tenha yerde kaldıkları vakit üçüncü kişileri şeytan olur." Bu hadisten hareket eden İslam fıkıhçıları ister nişanlı ister sözlü isterse evlenmek için tanışmış olan kişiler olsun fark etmeksizin halvet olacak şekilde nikahı birbirine düşen kadın ile erkeğin görüşmesini uygun görmemişlerdir.

 Ezan okumanın hükmü nedir?

       Ezan, farz namazlarının vaktinin girdiğini belli sözlerle ve özel bir şekilde ilan etmek, bildirmek demektir. Hükmü de sünnettir.

       Namaz Mekke döneminde farz kılınmakla birlikte, ezan hicretten sonra uygulamaya konulmuştur. Medine’ye hicretten sonra, Mescid-i Nebevî’nin inşası tamamlanıp düzenli bir şekilde cemaatle namaz kılınmaya başlanınca, Hz. Peygamber vakitlerin girdiğini duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarıyla görüşmüş, o esnada Hz. Peygamber’e vahiyle, ayrıca sayıları yirmiye kadar ulaşan sahabiye rüyalarında bugünkü ezanın şekli öğretilmiştir. Hz. Bilal tarafından sabah namazında, yüksekçe bir evin damında okunarak uygulamaya konulmuştur.

      Ezan, Müslümanlığın şiarı haline gelmiş müekket bir sünnettir. Ezan aracılığıyla halka hem namaz vaktinin girdiği ilan edilmekte, hem de Allâh’ın büyüklüğü, Peygamberimizin O’nun kulu ve elçisi olduğu ve namazın kurtuluş yolu olduğu ilan edilmektedir.

Muavvizeteyn hangi surelerin ortak adıdır?

      Muavvizeteyn,Felak ve Nâs surelerinin ikisine birden verilen isimdir. Muavvizeteyn, Allah'a sığınmayı gösteren iki sure demektir.

      Bu iki surede Allah, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bütün korkunç ve zararlı şeylerden kendisine sığınmamızı emretmiştir.

Günün Ayeti

"Kim Allah'a karşı gelirse Allah'ın azabı şiddetlidir."

Haşr, 59/4

Günün Hadisi

“Görmediği bir şeyi iki gözüyle görmüş gibi göstermek, iftiraların en büyüklerindendir.”

Buhârî, “Tabîr”, 45.

Günün Sözü

Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatin ise birçoğunu bir yana koyar.

Harry Carns

Günün Duası

Allah’ım bugün bir gönül kırmadan ve haram yemeden evimize dönmeyi nasip et.

Bunları biliyor muyuz?

Mîzan Ne Demektir?

Mahşerde hesap görüldükten sonra herkesin amellerinin tartılacağı ilahi adalet terazisidir.

Günün Nüktesi

Kendisine dua edin…

Ümmü Seleme şöyle demiştir:

Hz. Peygamber vefat eden Ebu Seleme’nin yanına girdi. Ebu Seleme'nin gözleri açık kalmıştı. Peygamberimiz gözlerini kapadı, sonra:

"Şüphesiz ruh alındığı zaman, göz onun arkasından baka kalır." buyurdu.

Ailesinden bazıları çığlık attılar.

Bunun üzerine Peygamberimiz:

"Kendinize ancak hayır dua edin. Çünkü melekler söylediklerinize âmin derler." buyurdu, sonra da şu duayı yaptı:

 “Allahım, Ebu Seleme'yi affet, derecesini hidayete erenlere yükselt, arkasında kalanlarını sen koru. Bizi de, onu da bağışla. Ey Alemlerin Rabbi, bu ölünün kabrini genişlet ve kendisine orada bir ışık yarat.”

 Müslim, “Cenâiz,” 4.

 

YORUM EKLE