Örtülü olmayan bir bayan hacca gitse hac dönüşünde örtünmesi şart mıdır?

     Dinen örtünmek kadın için farzdır. Bu farziyet hacdan önce de sonra da vardır. Dolayısıyla bu anlamda hacla örtünmenin bir ilgisi yoktur. Yani sadece hacdan gelen kadının değil, buluğa eren her Müslüman kadının örtünmesi farzdır.

      Buluğ çağına gelen kadının örtünmemesi ise dinen günahtır. Günah işleyenin ibadetleri, mesela namazı, orucu… sahih olur. Ancak başını örtme bu vecibesini de günlük hayatta yerine getirmediği için de bundan dolayı günaha düşer. 

        Buna göre örtünmenin hac ibadeti ile bir ilgisi yoktur. Hacca giden Müslüman kadın örtünmek zorunda olduğu gibi hacca gitmemiş bayan da örtünmek zorundadır

 

Ölü için yas tutmak caiz midir?

Ölen bir dost ya da akraba için yas tutmak, üzülmek, hüzünlenmek dinen caizdir. Hatta kişinin acısını açığa vurup ağlaması ve gözyaşı dökmesi de caizdir. Nitekim Hz. Peygamber de oğlu İbrahim ölünce ağlamış, yine can çekişmekte olan kızının oğlu kendisine arz edilince, gözlerinden yaşlar boşanmıştır. Sebebi sorulunca da “Bu Allah’ın rahmetidir, onu kullarının kalplerine koymuştur. Allah ancak merhametli olan kullarına merhamet eder.” Buyurmuştur. (Buhari, “Cenaiz” 43.)

           Ölünün arkasından ağlamak ve yas tutmak caiz olmakla beraber Allah’ın takdirine karşı çıkmak ve cahiliye döneminde olduğu gibi yaka-paça yırtarak ağlamak, isyan içeren sözler sarf etmek caiz değildir.

 

İman etmemiş bir kimse yaptığı iyilikten dolayı hayrı olur mu?

      Kişi, Allah’a ve onun gönderdiği dine ve imanın esaslarına inanmadıkça Müslüman sayılmaz. İman olmadığından da yaptığı ibadetlerin ve hayırlı hizmetlerin sevabına erişemez.

      İmanı olmayan kimse ahirette sevap almamakla beraber, yaptığı bir takım iyi hizmetlerden ve davranışlardan dolayı bu dünyada bir takım mükafatlar görebilir. Zengin olmak, evlat sahibi olmak, sağlıklı bir yaşam…gibi.

 

Abdest alırken abdest dualarını okumasak abdestimiz geçerli olur mu?

    Abdest alırken abdest dualarını okumak müstehabdır. Her abdest azasının bir duası vardır. Ama abdestin şartlarından değildir. Dolayısıyla abdest alırken her azada dua etmek dinen güzel ve sevabı olan bir şeydir. Ama bu dualar okunmadığında abdeste bir zararı dokunmaz. Fakat o duaların sevabından mahrum kalınmış olur.

 

Günün Ayeti

Onlar İslâm'a girdikleri için sana minnet ediyorlar. De ki: Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis sizi imana erdirdiği için Allah sizin başınıza kakar.

Hucurat 17.

 

Günün Hadisi

Utanmak imandandır.

Müslim,”İman”, 59

 

Günün Sözü

“Akıldan büyük hazine, cehaletten daha ileri fakirlik, danışmaktan daha kuvvetli destek yoktur.”

Halife Mansur

 

Günün Duası

Allah’ım bugün birbirimize karşı sabırlı ve anlayışlı olabilmeyi nasip eyle

 

Bunları biliyor muyuz?

Muharremat Nedir?

Genelde haram kılınan, yasaklanan şeylere, özelde ise, evlenilmesi haram olan kadınlara denir.

 

Günün Nüktesi

Sevap ve Günah

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez.

Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.”

 Müslim, “İlim,” 16.

YORUM EKLE