banner6

Para karşılığında firmalara iş ya da müşteri bulmak caiz mi?

Dinen helal olan bir malın veya hizmetin alım satımında aracı olan kişinin (komisyoncunun), yaptığı hizmetin karşılığında alıcı veya satıcıdan yahut her ikisinden ücret alması caizdir. Ancak iş veya müşteri bulan kimsenin hizmetinin karşılığında alacağı ücretin önceden belirlenmesi daha uygun olur.

Buna göre belli bir ücret (komisyon) karşılığında firmalara iş ya da müşteri bulan kişinin elde ettiği gelir dinen helaldir.

 

Suyu bir defada içmede bir sakınca var mı?

Hz. Peygamber bir hadisi şerifte suyu üç defa içmekle ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Deve gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. Bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin; içtikten sonra da «elhamdülillah» deyin!” (Tirmizî, Eşribe, 13)

Sevgili Peygamberimiz, bu hadisi şerifte suyu üç yudumda içmeyi tavsiye etmektedir. Ancak bu bir tavsiyedir. Bunun yanında üç defa içmeyi tesviye eden hadis-i şerifler varsa da, üç yudumdan daha az bir şekilde içmenin haram olacağına dair bir hüküm ve hadis-i şerif yoktur.

Dolayısıyla suyu üç defada içmek efendimizin sünneti ve tavsiyesidir. Ancak bunu üç defada içebileceğimiz gibi bir veya iki defada da içebiliriz. Dinen de bunda hiçbir sakınca yoktur.

 

Kasaplık yapan kimse hayvanı keserken abdestli olması şart mı?

İslam her zaman kişinin temiz ve abdestli olmasını tavsiye eder ki bu aynı zamanda sevgili Peygamberimizin sünnetidir. Bunun aynında kişi abdestli olduğu sürece bundan dolayı da sevap almaktadır.

Fakat kesilecek hayvanın helal olabilmesi için İslam’ın aradığı şartlarda kasabın abdestli olması yoktur. Yani kasap hayvanı keserken abdestli olmak zorunda değildir. Fakat imkanı varsa abdestli olarak hayvanı kesmesi daha güzeldir.

 

Oje boy abdestine engel midir?

Yapıştırıcı, boya, oje ve benzeri gibi suyun vücudun tabii derisine ulaşımını engelleyici maddeler boy abdestine manidir. Bu gibi maddeler abdest ve gusül alınmadan önce çıkarılmalıdır.

 

Kul Hakkının Tövbesi Olur mu?

Kul hakkının tövbesi hak sahibi ile helâlaşmaktır. Yani kul hakkı hususunda asıl olan hak sahibi ile helalleşmektir. Diğer günahlar gibi, tövbe etmek kul hakkını silmez.

Hak sahibi hakkını helal etmediği sürece de kişi tövbe de etse bu günah ya da haktan kurtulamaz. Onun için kişinin kul hakkı varsa o ödenmeli ödenme imkanı yoksa helalık dilenmeli. Hak helal edildikten sonra da Allah’a tövbe edilmelidir.

 

Günün Ayeti

“Allah iyilikte bulunanları sever.”

(Âl-i İmran, 3/148)

Günün Hadisi

“Yalandan sakının, çünkü yalanla günah yan yanadır ve ikisi de insanı cehenneme götürür”

Müslim, “Birr”, 103.

 

Günün Sözü

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam’a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır.

Ebü’l-Havârî

 

Günün Duası

Allah’ım rızkımızı bereketlendir ve rızkımızı azaltacak işlerden bizi uzak tut

 

Bunları biliyor muyuz?

Tezhib Nedir?

Tezhip bir süsleme sanatıdır. Yazma kitapların daha çok da Kur’an-ı Kerim’in sayfa kenarlarının yaldız ve boya ile süslenmesidir. Bu sanatla uğraşan erkeklere müzehhip, kadınlara da müzehhibe denir.

 

Günün Nüktesi

Allah Aşkı...

İbrahim bin Ethem  bir köle satın almıştı köleye sordu :

- Adın nedir ?

- Ne diye çağırırsanız odur efendim...

- Ne yemek istersin ?

- Ne verirsen onu yerim efendim...

- Ne iş yaparsın ?

- Ne emrederseniz onu yaparım efendim...

- Ne arzu edersin

- Kölenin arzusu olur mu? Efendinin dileği kölenin arzusudur...

Bu cevaplar karşısında İbrahim Ethem hazretleri hüngür hüngür ağlamaya başlar ve kendisine şöyle der:

- Be hey miskin, kulluğu bu köleden öğren... Sen hiç ömründe, Allah'a karşı böyle kul olabildin mi? 

YORUM EKLE