Pasaj ve apartman altındaki mescitlerde kılınan cuma namazı geçerli olur mu?

Cuma namazının geçerli olmasının şartlarından birisi de namaz kılınan yerin herkese açık olmasıdır. Yani namaz kılınacak mekanın her Müslüman’a açık olması gerekir.

 

     Bunun yanında izin alınmak kaydı ile işyeri ve apartmanların namaz için ayrılan bölümlerinde Cuma namazı kılınabilir.

 

     Burada bu şartlara riayet edilerek kılınan Cuma ve diğer vakit namazları geçerli, kılınan namaz da caizdir.

 

 

 

Müslüman olmayan anne baba Müslüman anne baba gibi evladı  üzerinde hakkı var mı?     

 

    İslam, ana-baba hakkını çok önemser ve kutsal kabul eder. Öyle ki İslam’da cennetin bir yolu da anne babanın rızasından geçtiği kabul edilmektedir.

 

         İslam, evlada anne ve babasına karşı hürmetkâr ve aynı zamanda hizmetkâr olmasını emretmektedir. Nitekim yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Mealen bu konuda: “Anne ve babana of bile demeyeceksin“ buyrulmaktadır. Onun için evlat daima anne ve babasının emrinde ve hizmetinde olması gerekir. 

 

         Şu kadar var ki, anne ve babasına yaptığı hürmet ve hizmet, İslami durumuna zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. Yani ihtiyaçlarını dinî esasları ihlal etmeden karşılayacak.

 

          Nitekim Hz. Peygamber döneminde birçok sahabenin ana-babaları ilk günlerde İslâm’ı kabul etmemiş, hatta İslâm’ın zıddı bir putperestlikte kalmışlardı. Bunlar da evlatlarına baskı yapıyor, İslâm’ı terk etmelerini istiyorlardı.

 

         Gelen vahiyle, ana-babanın İslâm’a aykırı isteklerine uymamak gerektiği emredildi, ama onları bütünüyle de terk etmemek gerektiği bildirildi. Mümkün olduğu kadarıyla hizmetlerinde bulunmayı, dinî ölçülere zıt düşen isteklerine uymadan gönüllerini almaya gayret etmeyi istedindi.

 

           Buna göre her çocuk anne ve babasına bakmak, emir ve isteklerini yerine getirmek zorundadır. Ama istekleri İslam dininin esas ve emirleri ile çatıştığı anda onların bu isteğini yerine getirmeyecektir. Faraza anne ve baba İslam’dan ayrıl veya namaz kılma diyorsa evlat bu isteklere boyun eğmeyecektir. Eğmek zorunda da değildir. Eğmesi durumunda ise günahkâr olur.

 

 

 

Namaz kılarken ayakta iki ayak arası ne kadar açık olmalıdır?

 

     Namaz kılarken kıyamda iki ayağın arasındaki açıklık konusu İslam alimleri arasında ihtilaflı bir meseledir.

 

    Hanefi Mezhebine göre kıyamda iki ayağın arası, dört parmak kadar açık bulundurulmalıdır.

 

     Şafii mezhebine göre ise iki ayak arası bir karış kadar açık bulundurulmalıdır.

 

    Buna göre namaz kılarken kıyamda en az iki ayak arasının dört parmak açık olması gerekir.

 

 

 

İstiğfar duası nedir?

 

      İstiğfar, işlenilen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir.

 

     Kur’an-ı Kerîm’de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir. Nitekim bu hususta mealen şöyle buyrulmaktadır: “Ve onlar çirkin bir günah işledikleri, yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar, bile bile, işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmezler.” (Âl-i İmrân, 135).

 

      Kur’an-ı Kerim’de, “istiğfar duası” adında özel bir dua yoktur. Ancak içeriği bakımından “istiğfar” anlamı taşıyan pek çok dua vardır.

 

      Ancak Hz. Peygamber seyyidü’l-istiğfar duası vardır. Hz. Peygamber’in “seyyidü’l-istiğfâr” (istiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiç bir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.” (Buhârî, Daevât, 2).

 

     

 

 

 

Günün Ayeti

 

Şüphesiz ki güldüren de, ağlatan da Allah’tır.

 

Necm Suresi, 43.

 

 

 

Günün Hadisi

 

Yemeğin bereketi, yemekten evvel ve yemekten sonra elleri yıkamaktadır.

 

 

 

Günün Sözü

 

Düşmanlarınızla oturup kalkan sizin dostunuz olamaz.

 

Sadi Şirazi

 

 

 

Günün Duası

 

Allah’ım bugün günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla."

 

 

 

Bunları biliyor muyuz?

 

Teneşir nedir? 

 

Teneşir, cenazenin üzerinde yıkandığı masa şeklindeki uzun serîre denir. 

 

 

 

Günün Nüktesi

 

Acaba sebebi nedir?

 

   İbrahim bin Edhem’e dua ediyoruz ama kabul olunmuyor. Acaba sebebi nedir? Diye sormuşlar.

 

   İbrahim bin Edhem şöyle cevap vermiş:

 

-Allah’ı tanıyor fakat itaat etmiyorsunuz.

 

 -Resûlü’nü biliyor fakat sünnetine tabi olmuyorsunuz.

 

-Kur’ân okuyor fakat onunla amel etmiyorsunuz.

 

-Nimeti yiyor fakat şükretmiyorsunuz.

 

-Cennetin itaatkârlar için donatıldığını biliyor fakat ona gönülden talip olmuyorsunuz.

 

 -Cehennemin asiler için kurulduğunu biliyor fakat ondan kaçıp korunmuyorsunuz.

 

-Şeytanın size düşman olduğunu biliyorsunuz, fakat onun dostluğundan çıkamıyorsunuz.

 

 -Ölümü biliyor fakat hayırlar yapmıyorsunuz.

 

-Ölüleri toprağa gömüyor fakat ibret almıyorsunuz.

 

-Kendi kusurlarınızı bırakıp başkalarının kusurları ile uğraşıyorsunuz.

 

   Bu halinizle duanız nasıl kabul edilsin?

YORUM EKLE