Pazarlığı kızıştırmak caiz mi?

Pazarlığı kızıştırmak caiz mi?

       Müşteri kızıştırarak fiyatın yükselmesini sağlamak dinen caiz değildir. Yani bir malın fiyatını yükseltmek amacıyla, o malı almaya niyetli olmadığı halde alacakmış gibi davranmak veya pazarlanmış bir malı almaya niyeti olmadığı halde sırf pazarlayan kişiyi almaya yönlendirmek için anlaşmalı olarak pazarlığı kızıştırmak dinen uygun değildir.

 

Kaza namazlarına başlamada hangi yaş ölçü alınmalı?

     Bir insana namazın farz olması rüşde ermesiyle başlar. Bunun ölçüsü ise erkeklerin ihtilam, kadınların ise aybaşı dediğimiz hayz hallerinin başlamasıdır.

      Buna göre İslam'a geç uyanmış ve hayatının belli bir döneminde namaz kılmayan insanların kaza namazlarında rüşde erme tarihini baz almaları gerekir.

 

Bütün İnsanlar cennete girecek mi?

       Hz. Peygamberin gönderilmesinden sonra, istisnasız bir şekilde hangi din ve inançtan olursa olsun bütün insanların Hz. Muhammed'in Peygamberliğini tasdik edip İslam'ı kabul etmeleri gerekir. Çünkü Peygamberlik Hz. Peygamberle sona ermiştir. Hz. Peygamberde insanlara ve cinlere gönderilmiş son peygamberdir.

        Bu itibarla Allah'ın birliğine, Hz. Muhammed'in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna ve Kur'an-ı Kerim'deki bütün esaslara olduğu gibi iman etmeyen yani kısaca İslam’ın iman esaslarına iman etmeyen hiç kimse İslam inancına göre cennete giremez.

 

Son nefeste yapılan tövbe kabul edilir mi?
      Bütün günahlardan tövbe etmek ve tövbeyi geciktirmemek gerekir. Fakat tövbe kapısı, can boğaza gelinceye kadar açıktır. Bu konuda  Peygamber Efendimiz: "Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah’u Teala onun tövbesini kabul eder" buyurmuşlardır.

       Bu hadis-i şerif, ruhu boğazına gelmeden, can çekişmeye başlamadan kulun tövbesinin kabul olunacağını bildirmektedir, Aksi takdirde can boğaza gelip, hayattan ümit kesilip ahiret ahvalinin görülmeğe başlandığı zaman, yapılan tövbe ise geçerli değildir.

       Bu hususta Allah’u Teala de Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Kötülükleri yapıp yapıp da nihayet ölüm gelip çatınca: "Ben şimdi tövbe ettim" diyenler ile kafir olarak ölünler için (kabul edilecek) tövbe yoktur. Onlar için acıklı bir azap hazırladık."

 

Eşhuru'l-Hurum nedir? 

      Haram ayları manasına gelen bu terkip, kamerî aylardan Zi'l-Ka'de, Zi'l-Hicce, Muharrem ve Recep aylarını ifade etmek için kullanılmaktadır.

       Cahiliye döneminde de hürmet edilen bu aylar, muhterem kabul edilmiş ve bu aylarda savaşmak haram kılınmıştır

 

Günün Ayeti

Düşünüp ibret almanız için her şeyi eşler halinde yarattık.

Zariyat Suresi 49

 

Günün Hadisi

"Kim mü'mine zarar verirse Allah da onu zarara uğratır."

Tirmizi, Birr 27,

 

Günün Sözü

Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti

Yunus Emre

 

Günün Duası

Allah’ım bugün beni nefsine ve şeytana hakim olabilenlerden eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Rahimehullah Nedir?

Daha çok İslâm büyüklerinden birisinin ismi anıldığı veya yazıldığında, söylenen ve yazılan, “Allah ona rahmet eylesin” manasına gelen dua, hürmet ve saygı ifadesidir.

 

Günün Nüktesi

Ey Nefis Gece Senin Gecen…

Bekir b. Abdullah b. Müzeni anlatıyor:

”Yemen’de çok ibadet eden bir kadın vardı. Akşam olduğunda kendi nefsine şöyle derdi:

”Ey nefis, gece senin gecendir. Bu geceden başka bir gece yoktur. Buna göre çalış.”

Sabah olduğunda da yine nefsine şöyle derdi:

 

”Ey nefis, gün senin günündür. Bundan başka senin için gün yok, buna göre çalış.”

 

YORUM EKLE