Peygamberlerin gönderilme hikmeti nedir?

         İnsan, irade sahibi bir mahlûktur. Bu irade ve hürriyet nimeti ile birlikte insan büyük bir imtihana tabi tutulmuştur. İnsan, canlısıyla ve cansızıyla, âlemdeki birçok varlığın karakterlerini adeta bünyesinde toplamış. Taş gibi sert de olabiliyor, pamuk gibi yumuşak da. Kurnazlıkta tilkileri, merhametsizlikte canavarları çok geri bırakabiliyor. Öyle ise, her yöne gidebilen, dilediğini yapabilen, doğru ve yanlış hareket edebilen ve çok farklı ve hatta birbirine zıt şeyler söyleyebilen bu varlık için bir rehber gerekiyor.

        Bu yol gösterici, “akıl” olamaz. Çünkü akıl, şu varlık âlemini kimin yarattığını, insandan neler istediğini, hangi işlerden razı olduğunu, ölüm ötesinin hangi beldeye çıktığını ve böyle daha nice soruları cevaplandıracak güçte değil. İşte insan aklının metafizik sahadaki bu acizliği, insana yol gösterecek bir başka rehberi gerekli kılar. Bu rehber ise peygamberlerdir.

        Peygamberler, Allah’ın razı olduğu insan modelidir. Taklit edilmesiyle hakikate ve hidayete kavuşulan örnek şahsiyettir. Ve peygamber, ismet sıfatına sahiptir. Yani, ondan, Allahın razı olmayacağı hiçbir söz, fiil ve hareket sâdır olmaz.

        Bu vesile ile rotasını şaşırmamak ve yolunu bulması için insana nice peygamberler gönderilmiştir.  Bunun yanında ahiret günün de insanın bir itiraz hakkı olmaması için peygamberler ve ilahi kitaplar ve emirler de gönderilmiştir.

 

Bütün Peygamberlerin ismi Kur’an-ı Kerim’de geçer mi?

        Kur’an-ı Kerim’de bütün peygamberlerin ismi geçmez.  Kur’an-ı Kerimde 25 Peygamberin ismi geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberler şunlardır: ” Hz. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hz. Muhammed.

       Ayrıca üç kişinin daha ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir. Ancak bu üç kişi Peygamber mi veli mi olduğu ihtilaflıdır. Bu üç kişi de şunlardır: Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn.

 

Yapıştırıcının yaptığı tabaka abdest ve gusle engel mi?

     Abdest ve gusülde suyun ulaşması gereken uzuvların tamamını yıkamak farzdır. Eğer yıkanacak bölgede kuru bir yer kalır ya da tırnak köküne kuru veya yaş toprak yapışır ve suyun deriye ulaşmasına mani olursa abdest sahih olmaz.

     Buna göre yıkanması farz olan bölgesine suyun ulaşmasına engel olan uhu, yapıştırıcı, oje gibi maddeler abdest ve gusle manidir. Zira bunlar deri üzerinde tabaka oluşturduğundan abdest ve guslün sıhhatine manidir. Abdest alıp namaz kılacak bir kişi bu maddeler derisine yapışmışsa mutlaka bunları temizlemesi gerekir. Aksi takdirde abdesti sahih olmadığından namazı da batıl olur.

   Ancak kişi boyacılık veya buna benzer bir işle iştigal ediyorsa ve maddeyi temizlemesi mümkün değilse bu meslekle iştigal ettiğinden ve sıklıkla bu kirlenme olduğundan bu hali ile abdest ve gusül almasında bir sakınca yoktur.

 

Günün Ayeti

Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar.

 

Günün Hadisi

“Cömert kimse Allah’a yakın, insanlara yakın cehenneme uzaktır. Cimri kimse; Allah’tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak cehenneme yakındır.”

 

Günün Sözü

Bil ki; yaşadıklarınla değil, yaşattıklarınla anılırsın. Ve unutma; ne yaşattıysan elbet bir gün O'nu yaşarsın.

Lev Tolstoy

 

Günün Duası

Allah’ım bugün bize her şeyin hayırlısını nasip et.

 

Bunları biliyor muyuz?

Fenâ Fillah Nedir?

Kalbin yalnız Allah’ı sevmesi, O'nun beğendiği şeylerde fâni olmak yani O'nun sevdiklerini sevmek O'nun sevdiklerini kendi için sevgili bilmek.

 

Günün Nüktesi

Dervişin Uykusunu Kaçıran Rüya…

Ârif zâtlardan biri şöyle  bir hikâye anlatır:

“Bir gece zikir ve dua ile meşgul olurken uyuyakaldım. Rüyamda daha önce hiç rastlamadığım güzellikte bir cariye gördüm. O kadar güzel kokuyordu ki daha önce öyle bir koku koklamadım. Elini uzatıp bana bir kâğıt parçası verdi ve:

-   Üzerinde yazanı oku! Dedi.

Okumak için elime aldığımda üzerinde şu beyitleri gördüm:

Hayırlı olan hayatı bırakıp uyku ile zevklendin

Cennet köşklerinin odalarındaki hurilere rağmen

Ebedi olarak yaşarsın, ölüm yoktur orada

Cennetlerde güzellerle ebedi yaşarsın

Artık uyan uykundan, çünkü hayırlı olan, uykundan

Kur’an okumak, teheccüd namazı kılmaktır.

Korkuyla uykumdan uyandım. Vallahi bu rüyayı her hatırladığımda uykum varsa bile hemen kaçmaktadır.”

YORUM EKLE