17
Oca 2020
Secde ayeti okunduğunda abdesti olmayan secde yapabilir mi?

        Secde ayeti okunduğunda, okuyan da, dinleyen de secde yapması Hanefi mezhebine göre vacip Şafiilere göre ise sünnettir. Ancak her iki mezhebe göre de abdestleri yoksa abdest almaları gerekir veya abdest...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2020
Haram para kazanan kimsenin bu kazancından hanımı ve çocukları dinen yiyebilir mi?

        Dinen, koca ailenin reisidir ve evinin nafakasını temin etmekle yükümlüdür. Kazanç yollarının meşruluğuna riayet etmek yani helal lokma kazanıp çoluk çocuğuna ekmek getirmek onun sorumluluğundandır....

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2020
Küs olan insanların birbirinin selamını almaması caiz mi?

Dinimizce selam vermek sünnet onu cevaplandırmak ise farzdır. Bir topluma selam verildiği zaman o toplumdan bir kişi bu selama karşılık vermesi bu farzı yerine getirmek için yeterlidir. Şayet cevap verilmese o toplumda oturan her Müslüman günahkâr...

MAKALEYİ OKU
14
Oca 2020
Tırnak kesmekle abdest bozulur mu?

       Abdesti bozan birtakım durumlar vardır. Ancak abdesti bozanlar arasında tırnak kesmek yoktur. Tırnak kesmeden dolayı bir kanama olmamış ise tırnak kesmek abdesti bozmaz. Çünkü abdest, ancak tuvalete giden...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2020
Müslüman’ın boynuna haç işareti takması caiz mi?

Müslüman kimse boynuna hac işareti takamaz. Çünkü haç Hıristiyanlığın, sembolüdür. Müslüman bir insan başka bir inancı temsil eden sembolleri boynuna takamaz. Peygamberimiz döneminde sahabeden Adiyy b. Hatim boynuna takılı altın bir haçla...

MAKALEYİ OKU
12
Oca 2020
Tabaka yapan her madde abdest ve gusle mani midir?

Oje ve benzeri maddeler tırnak ve benzeri organların üzerinde tabaka yaptıklarından vücudun üzerinde bulunmaları halinde bunlarla abdest ve gusül olmaz. Onun için oje ve benzeri maddeler varsa bunlar iyice yıkanıp temizlendikten sonra abdest ve...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2020
Ölen kimsenin ödeyeceği haklar varsa bu haklar nasıl ödenir?

Dinen insanın borcu ikiye ayrılmaktadır. Allah'a karşı borçlar, kullara karşı olan borçlar. Bir kimse, üzerinde mesela oruç borcu olduğu halde vefat etmişse bu onun için Allah'a karşı bir borçtur. Kişi hayattayken bu oruçlarını...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2020
Saç kınası abdest ve gusle mani midir?

     Abdest alırken, yıkanması gereken uzuvlardan birinde kuru yer kalırsa, abdest sahih olmaz. Gusülde ise vücutta, suyun ulaşabildiği her yerin yıkanması gerekir.      Buna göre abdest veya gusül alacak...

MAKALEYİ OKU
08
Oca 2020
Sarhoşluk veren her madde haram mı?

       Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:  "Ey iman edenler! Hamr, kumar, dikili taşlar,  fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa...

MAKALEYİ OKU
07
Oca 2020
İslam’da işlenen günahtan dolayı İstiğfar duası var mı?

    İstiğfar, işlenilen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah'tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir.       Kur'an-ı Kerîm'de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar...

MAKALEYİ OKU
06
Oca 2020
Haram para kazanan kocanın kazancından hanımı ve çocukları dinen yiyebilir mi?

      Dinen, koca ailenin reisidir ve evinin nafakasını temin etmekle yükümlüdür. Kazanç yollarının meşruluğuna riayet etmek yani helal lokma kazanıp çoluk çocuğuna ekmek getirmek onun sorumluluğundandır. Dolayısıyla...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2020
Fala bakmak ya da baktırmak caiz mi?

Fala bakarak gelecek hakkında kehanette bulunmak ve haber vermek dinen caiz değildir. Bu fala bakmak caiz olmadığı gibi aynı şekilde buna inanmak da doğru değildir. Çünkü gelecek hakkında haber vermek gayıptan haber vermek demektir. Gaybı da...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2020
İbadet ya da günah imanı güçlendirir veya zayıflatır mı?

      İman inanılması gereken hususlar açısından artmaz ve eksilmez. Bir kimse, iman esaslarının tümünü kabul edip de, bir ya da birkaçına inanmazsa, iman etmiş sayılmaz. Bu durumda, iman gerçekleşmediğinden, artması ve eksilmesi...

MAKALEYİ OKU
03
Oca 2020
İbadetlerde niyetin hangi dilde yapıldığının bir önemi var mı?

İbadetlerde niyetin hangi dilde yapıldığının bir anlamı yoktur. Hangi ibadet olursa olsun hangi dilde yapılırsa yapılsın fark etmeksizin o ibadet geçerlidir. Örneğin: Namaza başlamak için niyet etmek gerekir. Bu niyeti getirirken de niyetin...

MAKALEYİ OKU
02
Oca 2020
Devletin çocuklar için verdiği parayı almak caiz mi?

     Koruyucu aile programı uygulaması kapsamında himayeye alınan çocuklar için devletin ödeyeceği paranın, çocuğa harcanması veya onun adına saklanması halinde koruyucu aile tarafından alınmasında dini açıdan bir sakınca...

MAKALEYİ OKU
01
Oca 2020
Başkasının internetini ondan habersiz kullanmak caiz mi?

 Başkasına ait herhangi bir malı kullanmak o kişinin iznine bağlıdır. Buna göre bu tür kablosuz internet ağlarında hizmetin sahibi kendisi için yapmış ve kendisi kullanıyordur.  Sahibi olan bir malı kullanmak o malın sahibinin...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2019
Bir firmanın markasını ondan izinsiz kullanmak caiz mi?

Başkasının emeğini gasp anlamına gelecek her iş, tutum ve davranış, kul hakkı sorumluğunu gerektirir.  Kul hakkı ki Allah'ın affetmediği iki büyük günahtan birisidir. Bu hak ise, söz konusu hak sahibine iade edilmedikçe veya helallik...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2019
Yılbaşını Kutlamak Caiz midir?

Bilinen şekliyle yılbaşı kutlaması Hazreti İsa'nın doğumu ile ilgili kutlanmaktadır. Bu kutlama Hristiyan kültüründen gelmektedir. Bu kutlamaya İslami açıdan iki şekilde bakılabilir. Birincisi ve bilinen şekliyle bu geceyi modern eğlence...

MAKALEYİ OKU
29
Ara 2019
Müslüman bir kimse yılbaşı eğlencesi için Müslüman olmayan kişiye domuz eti satması caiz mi?

İslam fıkhına göre bir kimsenin herhangi bir malı satabilmesi için, önce o mala sahip olması gerekir. Sahip olunmayan bir şeyin satılabilmesi, şüphesiz söz konusu değildir. İslamî hükümlere göre, domuz eti, sarhoşluk veren içki ve benzerleri...

MAKALEYİ OKU
28
Ara 2019
Piyangodan veya iddia oyunundan çıkan parayla hayır yapılabilir mi?

  Piyangodan veya iddia'dan kazanılan para diğer iştirakçilerin kaybettiği bir para olduğuna göre yani bir çeşit kumar olduğundan haramdır.  Zira iddia veya piyango kumarın unsurlarını bünyesinde taşımaktadır.         Bunların...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2019
Milli Piyango biletini hediye almak caiz mi?

Milli piyango, bir şans ve kumar oyunu olduğundan, ister akaryakıt istasyonları, marketler… alış-veriş karşılığında bedava olarak müşterisine versin, isterse iki arkadaş birbirine hediye etsin, isterse kişi bizzat para vererek bileti satın...

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2019
Yılbaşı eğlencesi için Çam kesmek ya da satmak caiz mi?

       Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki yılbaşını gayr-i meşru bir şekilde kutlayıp ibadetten uzaklaşıp harama sebebiyet vermek İslam'ın öngördüğü ve razı olduğu bir davranış değildir.       ...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2019
İnsanları güldürmek için yalan söylemek caiz mi?

     Yalan, İslam'ın yasakladığı büyük günahlardan birisidir. Yalanın şakası da ciddisi de yasak ve haramdır.        Sevgili peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmaktadır: 'insanları güldürmek...

MAKALEYİ OKU
24
Ara 2019
Ticarette bir kar haddi var mı?

      İslam'ın ekonomik anlayışında serbest piyasa anlayışı vardır. Bu anlayışta isteyen istediği oranda mal alır ve satar. Bu malı da istediği fiyata alır ve satar. Tabi olağan durumlar için geçerlidir. Ancak...

MAKALEYİ OKU

banner2