15
Tem 2019
İnsanın başına gelen her şey bir kader midir?

Kader ve kazaya inanmak iman altı esasından birisidir. Hayatta başımıza gelen her şey amma iyi amma kötü amma hayır amma şer her şey bir kader içerisinde tecelli etmektedir. Ancak kişi başına gelen herhangi bir olayda kaderi bahane ederek,...

MAKALEYİ OKU
14
Tem 2019
Şehitlik nedir?

Vatanı ve milleti savunmakla birlikte, İlâ-yı kelimetullahı (Allah'ın adını ve dinini yüceltmek için ölmek) esas alarak savaşırken Allah yolunda öldürülen Müslüman kişiye şehit denir. Şehitlik, Allah indinde peygamberlikten sonraki...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2019
Her ölüm şekli bir ecel midir?

   İslam inancına göre herkesin bir eceli vardır. Ve aynı zamanda her insanın bir ölüm şekli vardır. Bu ecel ne geri alınır, ne de ileri alınabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyrulmaktadır: "Her ümmet...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2019
Şükür secdesi abdestsiz yapılabilir mi?

Şükür secdesi bir nimetin kazanılmasından veya bir felâket ve musibetin atlatılmasından dolayı kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varmak, secdede iken Allah'a hamd ve şükür ettikten sonra yine tekbir alarak ayağa kalkmaktır. Hz. Peygamber'in...

MAKALEYİ OKU
11
Tem 2019
Hacı olmuş kimse dini bir yasağı işlediğinde ona daha fazla mı günah yazılıyor?

        Bazı kişiler ‘hacca gitmek istiyorum; ama ya tövbemi tutamazsam, hacı olmanın gereklerini yerine getiremezsem' diye düşünüp ibadetini erteliyor. Keşke mümkün olsa da hacdan sonra insan günah...

MAKALEYİ OKU
10
Tem 2019
İslam’da nişan ile nikah arasında zorunlu bir süre var mıdır?

Evlenmeden önce nişanlanmak İslam dininde illaki zorunlu değildir. Nişanlılık dini bir uygulamadan çok örfi bir sözdür. Dolayısıyla evlenecek kişilerin nişanlanması dini bir emir değildir. Ancak dine de muhalif de değildir. Bu nişanlanmanın...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2019
Yapılan her vasiyet yerine getirilmeli mi?

      Ölen kimsenin ölmeden önce yapacağı vasiyetin üç şartı vardır. Birincisi vasiyet, mal varlığının üçte birini (1/3) geçemez. İkincisi mirasçıya böyle bir vasiyet yapılamaz. Çünkü miras paylarını...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2019
Yüzde oluşan lekeleri temizlemek için tedavi olmak caiz mi?

Allah'ın bize verdiği güzelliklerimizi daha cazip hale getirmek için, taranmak, süslenmek, takı takmak, güzel giyinmek dinen caizdir hatta teşvik edilmiştir. Ancak Allah'ın yarattığı şekli beğenmemek, ameliyatla değiştirmek, estetik...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2019
Evlenecek çocuğu olan kişi hacca mı gitmeli evladını mı evlendirmeli?

Sağlık ve servet yönünden haccetme imkanına sahip, hür, akıllı ve buluğ çağına erişmiş Müslüman'ların, ömürlerinde bir defa haccetmeleri farzdır. Bu şartları taşıyan kişinin, imkan elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2019
Hacca gitmiş kimseye “hacı” demesek bir günahımız olur mu?

ibadetini yerine getirenlere 'Hacı” unvanının verilmesi dinî değil, örfi bir uygulamadır ve genellikle tanıtma, başkalarından ayırt etme amacına yönelik olarak kullanılır. Bu sebeple hacca giden kimselere 'hacı” diye hitap edilmesi...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2019
Cuma namazını terk etmenin hükmü nedir?

Cuma namazını terk etmenin hükmü nedir?       Özürsüz olarak Cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, özürsüz olarak üç cumayı terk eden...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2019
Kişi mirasçıları dışında kişi veya kurumlara malını bağışlayabilir?

Bir insan malının üçte birini ister mirasçılarına isterse mirasçısı olmayan başka kişilere bağışlayabilir veya vasiyet edebilir. Yalnız mirasçılarından bazılarına yapmış olduğu vasiyetin yerine getirilmesi, diğer mirasçıların iznine...

MAKALEYİ OKU
03
Tem 2019
Hacca giden kimse günah işlese kendisine hacı olmamış kimse gibi mi günah yazılır?

Bazı kişiler ‘hacca gitmek istiyorum; ama ya tövbemi tutamazsam, hacı olmanın gereklerini yerine getiremezsem' diye düşünüp ibadetini erteliyor. Keşke mümkün olsa da hacdan sonra insan günah işlemese; ama insanız ve günah işlemeye...

MAKALEYİ OKU
02
Tem 2019
Hacca giderken helallik almanın dini hükmü nedir?

Dinimiz, kul haklarına çok önem vermiş ve inananların bu haklara karşı duyarlı ve saygılı olmalarını emretmiştir. Ayrıca kul hakkı ihlalinde, hakkı ihlal edilen affetmedikçe, kimse tarafından affedilemeyeceği de belirtilmiştir. Veda hutbesinde...

MAKALEYİ OKU
01
Tem 2019
Ölü için yedi yemeği vermek dinen zorunlu mu?

  İslâm'da, Peygamber Efendimizin sünnetinde ve İslâm âlimlerinin tatbikatında 'ölünün yedinci, kırkıncı, elli ikinci gecesi” gibi bir âdet ve ibadet şekli yoktur.         Bu yemek ya da anma...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2019
İnsanları güldürmek için yalan söylemek caiz mi?

      Yalan, İslam'ın yasakladığı büyük günahlardan birisidir. Yalanın şakası da ciddisi de yasak ve haramdır.        Sevgili peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmaktadır: 'insanları...

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2019
Babasından ayrı olan kişi babası öldüğünde malından miras alır mı?

Babasından ayrı olan kişi babası öldüğünde malından miras alır  mı?      Kalan miras babanın ise, ölen babanın bütün çocukları evli, bekar, yaşlı, genç, çocuk, kız, erkek…  fark etmeksizin hepsi...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2019
Cuma hutbesine yetişemeyen kimsenin kıldığı Cuma namazı sahih mi?

Cuma hutbesine yetişemeyen kimsenin kıldığı Cuma namazı sahih mi? Cuma günü okunan hutbe Cuma namazın sahih olmasının şartlarındandır. Bu hutbe okunmadan kılınan Cuma namazı ise geçersizdir. Bundan dolayı Cuma namazının geçerli olabilmesi...

MAKALEYİ OKU
27
Haz 2019
Mezarlığın yanından geçerken Fatiha okumak zorunda mıyız?

Hz. Peygamberin Mezarlıkları ziyaret ettiği ve bu ziyaretlerinde de ölülere selam verdiği onlara dua ettiği dini kaynaklarımızda vardır. Efendimizin ayrıca mezarlıklarda şu duayı okuduğu kaynaklarda vardır: "Ey Mü'minler yurdu, siz bizden...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2019
Resimli elbiseyi giymek caiz mi?

Resimli elbiseyi giymek caiz mi?         Resimli elbise giymek mekruhtur. Aynı şekilde resimli elbise ile namaz kılmak da mekruhtur. Ama bu elbise ile kılınan namaz geçerlidir. İnsan veya hayvan resmi bulunan yaygının...

MAKALEYİ OKU
25
Haz 2019
Trafik kazasından dolayı mahkemenin hükme bağladığı kan bedelini almak caiz midir?

Trafik kazasından dolayı mahkemenin hükme bağladığı kan bedelini almak caiz midir?      Tedbirsizlik ve dikkatsizlik gibi bir hata sonucu herhangi bir kişinin ölümüne sebep olan kişi, ölenin yakınlarının talep etmesi halinde,...

MAKALEYİ OKU
24
Haz 2019
Aile mezarlığı almak caiz mi?

Aile mezarlığı almak caiz mi?             Kişinin sevdikleri ve ailesi ile birlikte gömülmek için mezar yeri satın almasında dinen bir sakınca yoktur. Hele büyükşehirlerde bazen mezar...

MAKALEYİ OKU
23
Haz 2019
Parfüm veya alkollü elbiseyle namaz kılmak caiz mi?

Alkolü içmek bütün mezheplerde haramdır. Ama onunla temizlik yapma hususu ise mezhepler arasında tartışmalıdır. Elbiseye dökülen ya da yüze sürülen kolonya konusu da bunlardan biridir. Hanefi mezhebine göre parfüm, kolonya ve benzeri temizlik...

MAKALEYİ OKU
22
Haz 2019
Ahiret gününde amel defterini sağ taraftan alan kimse cennete mi girecek?

          Ahiret gününde insanlar hesaplarının görülmesi için toplandıktan sonra, kendilerine dünyada iken yaptıkları işlerin yazılı bulunduğu amel defterleri dağıtılır. Kirâmen Kâtibîn...

MAKALEYİ OKU