banner6
18
Oca 2021
Hz. Peygamberin ismi her anıldığında ona salât ve selam getirmek gerekir mi?

Sevgili Peygamberimin adı her anıldığında ona salat ve selam getirmek gerekir. Efendimiz ismi anıldığı halde kendisine salat ve selam getirmeyen kimseyi en cimri insan olarak haber vermektedir. Nitekim bu hususta şöyle buyurmaktadır: 'En...

MAKALEYİ OKU
17
Oca 2021
Kişi malını istediği bir fiyata satabilir mi?

İslam'ın ekonomik anlayışında serbest piyasa anlayışı vardır. Bu anlayışta isteyen istediği oranda mal alır ve satar. Bu malı da istediği fiyata alır ve satar. Tabi olağan durumlar için geçerlidir. Ancak olağan üstü dönemlerde...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2021
Müslüman ile Müslüman olmayan kişi aynı mezarlığa defnedilebilir mi?

Müslüman ile Müslüman olmayan kişi aynı mezarlığa defnedilebilir mi? Dini örfte ve uygulamada, bir kimse vefat ettiğinde, kendi dinine mensup olan daha önce vefat etmiş kişilerin defnedildiği kabristana defnedilir. Tarih boyu Müslüman mezarlıkları,...

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2021
Kan kardeşliği kişileri dinen birbirine mirasçı yapar mı?

İslam dininde kan kardeşliği diye bir kardeşlik yoktur. Kan kardeşliği dini bir kardeşlikten ziyade örfi bir kardeşliktir. Buna bağlı olarak, bu tarz kardeşlik kişiler arasında olan dini haramları helallaştırmaz, haram olanları da helallaştırmaz....

MAKALEYİ OKU
14
Oca 2021
Adak kurbanı için dişi hayvan kesmede bir sakınca var mı?

       Eti yenilmesi helal olan bütün büyük baş ve koyun keçi gibi küçük baş erkek ve dişi hayvanlardan hem adak hem de kurban olur. Kurban ya da adak hususunda caizlik anlamında erkek ile dişi hayvan arasında...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2021
Nişan bozulursa nişanda takılan takılar kimin olur?

      Nişanın bozulması halinde nişanda takılan takılar iki tarafa da takı takılmışsa takılar ikiye bölünür yarısını erkek tarafı diğer yarısını da kız tarafı alır. Şayet herkes kendisine takılanı biliyorsa...

MAKALEYİ OKU
12
Oca 2021
Şer veya Haram kötü olmasına rağmen Allah neden yaratmaktadır? 

    Hayır ve şer Allah'tandır”, demek bunları yaratan Allah'tır, demektir. Çünkü Yaratıcı O'dur ve O'ndan başka yaratıcı yoktur. Kula bakan yönüyle ise hayrı ve şerri irade eden, tercih eden kuldur. Bundan...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2021
Bir konuda tedbirli davranmak kadere aykırı mı?

Tedbirin alınması takdire aykırı bir iş değildir. Eğer bir husustaki takdir-i ilahi, Levh-i Mahfuz'da takdir ve tespit edilmiş ise, onda değişiklik olmaz. Ama Biz hayatımızı kurallara ve emredilene göre yaşamak zorundayız. ...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2021
Malına zarar verdiğimiz kişiyi bulamadığımızda hakkını nasıl tazmin edebiliriz?

İsteyerek veya istemeyerek olsun bir kişinin malına zarar veren bir insan, şayet o kişiyi tanıyor veya bulma imkânı varsa bulmalı ve ona hakkını helal ettirerek zararını tazmin etmeli. Kişi ölmüşse mirasçılarına hakkı tazmin etmeli ya...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2021
Ölmeden mirası dağıtmak caiz mi?  

Ölmeden mirası dağıtmak caiz mi?           İslamiyet de ölüm hak, miras helal diye bir söz vardır. Kişi ölmediği sürece malı miras olmaz ve yakınlarına miras olarak intikal etmez. Yaşamakta...

MAKALEYİ OKU
08
Oca 2021
Karı koca boşandığında koca ne zamana kadar eski eşine nafaka vermesi gerekir? 

      İslam, evlilik hayatında kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında, bir takım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de, kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçülerde karşılama ve...

MAKALEYİ OKU
06
Oca 2021
Yemini bozmak caiz mi?

          Gereksiz yere yemin etmek ve onu alışkanlık haline getirmek doğru bir iş değildir.  Müslüman yemin etmeye ihtiyaç duymayacak şekilde sözüne güvenilen ve çevresi tarafından böyle...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2021
Kişi malının ne kadarını vasiyet edebilir

Vefat edenin vasiyet ettiği para veya mal, bıraktığı terekenin, yani geride bıraktığı servetin üçte birini geçmiyorsa (çünkü vefat eden kimse ancak mirasının 1/3 ünü vasiyet etme hakkı vardır.) vasiyet ettiği malını mirasçılar vasiyet...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2021
Zayıflamak için mideye kelepçe takılabilir mi?

Zayıflamak için mideye kelepçe takılabilir mi? İslam dini, insanın sağlığını önemser, sağlığı korumak için de bir takım tedbirleri ve tedavi şekillerini de benimser. Kişinin aşırı kiloları varsa ve bu durum onun sağlığını olumsuz...

MAKALEYİ OKU
03
Oca 2021
Vefat eden akrabalarımız için ağlamak onlara bir zararı olur mu? 

       Ölüm acı bir olay, insan da acıklı olaylar karşısında acısını yansıtan bir varlıktır. Dolayısıyla, ölüm sebebiyle bir insanın üzülmesi, hüzünlenmesi normaldir.  Bu anlamda acısını...

MAKALEYİ OKU
02
Oca 2021
Mazereti bulunmadan namazı terk edenin imanı zarar görür mü?

Mazereti bulunmadan namazı terk edenin imanı zarar görür mü? Namaz ibadeti inançtan sonra sorumlu olduğumuz ilk ibadettir. Ahiret gününde de hesabını vereceğimiz ilk ibadettir. Dolayısıyla hiçbir mazereti olmadığı halde namazı terk eden...

MAKALEYİ OKU
01
Oca 2021
Piyangodan çıkan parayla hayır yapılabilir mi?

Piyangodan kazanılan para diğer iştirakçilerin kaybettiği bir para olduğundan bir çeşit kumardır. Zira piyango kumarın unsurlarını bünyesinde taşımakta ve dinen haram kılınmış bir yasaktır. Piyango veya benzeri kumar gelirleri ile bir...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2020
Bir yıl ve bir ömür geride kalırken…

 İnsanoğlu, dünyayı sevmeye, dünya hayatına ve içindekilere aldanmaya meyilli bir fıtratta yaratılmıştır. Yani beşer fıtrat olarak dünyaya yönelmeye müsait bir varlık olarak yaratılmıştır. Bu hakikat Kuran-ı Kerim'de:'Kadınlar,...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2020
Yemini bozmak caiz mi?

          Gereksiz yere yemin etmek ve onu alışkanlık haline getirmek doğru bir iş değildir.  Müslüman yemin etmeye ihtiyaç duymayacak şekilde sözüne güvenilen ve çevresi tarafından böyle...

MAKALEYİ OKU
29
Ara 2020
Kişinin fotoğrafa karşı namaz kılması namaza zarar verir mi?

Kişinin fotoğrafa karşı namaz kılması namaza zarar verir mi? Fotoğraf asmanın hükmünü ikiye ayırmak gerek. Canlıya ait fotoğraflar, cansıza âit fotoğraflar. Canlıya ait fotoğraflar, ya yaşayacak şekilde boy resmi olur yahut da yaşamayacak...

MAKALEYİ OKU
28
Ara 2020
Yılbaşını Kutlamak Caiz midir?

Bilinen şekliyle yılbaşı kutlaması Hazreti İsa'nın doğumu ile ilgili kutlanmaktadır. Bu kutlama Hristiyan kültüründen gelmektedir. Bu kutlamaya İslami açıdan iki şekilde bakılabilir. Birincisi ve bilinen şekliyle bu geceyi modern eğlence...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2020
Piyango bileti almak caiz mi?

Kumar oynamak dinimizce, ' Ey iman edenler içki, kumar, fal okları… şeytanın pis işlerindendir…” ayetine binaen haram kılınmıştır. Piyango bileti almak da, her ne kadar şans oyunu ise de kumarın bir çeşidi olduğundan, piyango bileti...

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2020
Promosyon Olarak verilen Milli Piyango Biletini Almak Caiz mi?

Milli piyango bir şans ve kumar oyunu olduğundan, ister akaryakıt istasyonları, marketler… Alış-veriş karşılığında bedava versin, isterse kişi bizzat para vererek bileti satın alsın fark etmeksizin ikisi de haramdır. Buna göre kişinin...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2020
Yurt dışında yaşayan kimse Hıristiyan veya Yahudi kasabın kestiği hayvanın etini yiyebilir mi? 

        İslam inancına göre kesilen hayvanın etinden yiyebilmek için hayvanı kesenin belli şartları taşıması gerekir. Bu şartlar yerine getirilmezse kesilen hayvanın eti yenmez. Fıkıhçıların kesen kişi ile ilgili ortaya...

MAKALEYİ OKU