06
Ara 2019
Çocuklar anne babanın adağından yiyebilirler mi?

Adak kurbanının etinden, adağı yapan kişinin yemesi caiz olmadığı gibi; bu kişinin usûl ve fürûu yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları sayılan kimseler yiyemezler. Adak kurbanının etini bu sayılanlar dışında...

MAKALEYİ OKU
04
Ara 2019
Boşanan çiftlerin tekrar evlenmesi caiz mi? 

Dinen boşama üç kere ile sınırlandırılmıştır. Bir ve ikincilerde eşlerin yeniden birleşme imkânı vardır. Ancak üçüncü boşamadan sonra ise kesin ayrılık söz konusudur. Bu durumda, kadın başka bir şahıs ile hileli olmayan bir evlilik...

MAKALEYİ OKU
03
Ara 2019
Şahmeran duası diye bir dua var mı?

      İnancımızda yapılan bütün dualar güzel ve faydalıdır. Aynı şekilde gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadisi şeriflerde çeşitli konularla ilgili dualar söz konusudur. Ancak bu iki kaynakta da şahmeran...

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2019
Hangi yemine kefaret gerekir?

            Yemin çeşitleri üç kısma ayrılmaktadır. a-Yemini lağv: Bir şey hakkında öyle olduğu zannedilerek yanlış yere edilen yemindir. b-Yemini münakide: Geleceğe ait bir fiili işlemek...

MAKALEYİ OKU
01
Ara 2019
Para karşılığında firmalara iş ya da müşteri bulmak caiz mi?

Dinen helal olan bir malın veya hizmetin alım satımında aracı olan kişinin (komisyoncunun), yaptığı hizmetin karşılığında alıcı veya satıcıdan yahut her ikisinden ücret alması caizdir. Ancak iş veya müşteri bulan kimsenin hizmetinin...

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2019
Resimli elbise ile kılınan namaz sahih mi?

Resimli elbise giymek mekruh görülmekle beraber resimli elbise ile namaz kılmak mekruh olmakla beraber bu namaz geçerlidir. Aynı şekilde insan veya hayvan resmi bulunan yaygının üzerinde namaz kılmakta da bir sakınca yoktur. Çünkü resimli yaygının...

MAKALEYİ OKU
29
Kas 2019
Kişinin fotoğrafa karşı namaz kılması namaza zarar verir mi?

       Fotoğraf asmanın hükmünü ikiye ayırmak gerek. Canlıya ait fotoğraflar, cansıza âit fotoğraflar. Canlıya ait fotoğraflar, ya yaşayacak şekilde boy resmi olur yahut da yaşamayacak şekilde yarım resim olur....

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2019
Mezarlığın yanından geçerken Fatiha okumak zorunda mıyız?

      Hz. Peygamberin Mezarlıkları ziyaret ettiği ve bu ziyaretlerinde de ölülere selam verdiği onlara dua ettiği dini kaynaklarımızda vardır.  Efendimizin ayrıca mezarlıklarda şu duayı okuduğu kaynaklarda...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2019
Konuşmadığımız birisi bize selam verdiğinde ona karşılık vermek zorunda mıyız?

         Dinimizce selam vermek sünnet onu cevaplandırmak ise farzdır. Bir topluma selam verildiği zaman o toplumdan bir kişi bu selama karşılık vermesi bu farzı yerine getirmek için yeterlidir. Şayet cevap verilmese o...

MAKALEYİ OKU
26
Kas 2019
İnsanların “yaratmak” sözünü kullanmaları caiz mi?

          İnsanların kullandığı yaratma sözü Allah'ın yaratmasından farklı anlamda kullanılmaktadır. Futbolda pozisyon yarattı, sanatta güzel bir eser yarattı… gibi sözler buna örnektir. ...

MAKALEYİ OKU
25
Kas 2019
Bir eşyanın kırılması hayra ya da uğursuzluğa işaret eder mi? 

    Bu deyim halk arasında dolaşan batıl ve hurafe olan inançlardan birisidir. Bardak, camın ya da bir başka eşyanın kırılması ne bir hayra ne de bir uğursuzluğa işaret etmez. Bu tarz inanışlar tamamen halk arasında dolaşan...

MAKALEYİ OKU
24
Kas 2019
Alkol içerikli maddeler abdest ve namaza zarar verir mi?

Alkolü içmek bütün mezheplerde haramdır. Ama onunla temizlik yapma hususu ise mezhepler arasında tartışmalıdır. Elbiseye dökülen ya da yüze sürülen kolonya konusu da bunlardan biridir. Hanefi mezhebine göre kolonya ve benzeri temizlik maddelerini...

MAKALEYİ OKU
23
Kas 2019
Taşıyıcı annelik caiz mi?

    Doğacak çocuk öz annesi olmayan bir başka kadının rahminde büyüdüğünden soy karışmasına neden oluyor. Bu nedenle taşıyıcı annelik dinen uygun değildir. Ayrıca, kocası dışında yabancı bir erkekten alınan sperm ile...

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2019
Cinsiyet değiştirmek dinen caiz mi?

    Bir kadının erkeğe, bir erkeğin de kadına benzemeye çalışması ve bu maksatla estetik ameliyatı yapması haramdır.     Dolayısıyla bir kadının erkek, erkeğin de kadın olmak için ameliyat olması...

MAKALEYİ OKU
21
Kas 2019
Önceki Toplumlarda da Namaz İbadeti Var Mıydı?

            Namaz ibadeti, geçmiş peygamberlerde ve ümmetlerde de olan bir ibadettir.  Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hususta mealen şöyle buyrulmaktadır: "Bir zamanlar biz İsrâiloğulları'ndan,...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2019
Ahiret hayatı ebedi mi?

İnsan için şüphesiz iki hayat söz konusudur. Birincisi dünya, ikincisi ahiret hayatıdır. Dünya hayatı ruhun bedene girmesi ile başlar. Ölümle noktalanır. Ahiret hayatı da iki aşamadan meydana gelir. Ölümle başlayıp dirilişe kadar süren...

MAKALEYİ OKU
19
Kas 2019
Promosyon bir malı almak caiz mi?

       Öncelikle şunu bilmek gerekir ki alış verişi cazip hale getirmek için meşru olmak kaydı ile verilen her şey dinen caizdir. Bu anlamda promosyon sürümü artırmak için satılan malla beraber ilave olarak...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2019
Namazın kılınış şekli neye göre belirlenmiştir?

İslam dininde ibadetler tevkifidir. Yani hem farz oluş gerekçelerinin hem de uygulamalarının her yönüyle akılla bilinmesi mümkün değildir. Aynı şekilde ibadetlerle ilgili hususlar Kur'an'da genel olarak emredilmiş, Hz. Peygamber'in...

MAKALEYİ OKU
16
Kas 2019
Tırnak kesmekle abdest bozulur mu?

       Abdesti bozan birtakım durumlar vardır. Ancak abdesti bozanlar arasında tırnak kesmek yoktur. Tırnak kesmeden dolayı bir kanama olmamış ise tırnak kesmek abdesti bozmaz. Çünkü abdest, ancak tuvalete giden...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2019
Nişanın bozulması halinde takı ve eşyalar kimin olur?

      Nişanın bozulması halinde nişanda takılan takılar iki tarafa da takı takılmışsa takılar ikiye bölünür. Bu takıların yarısını erkek tarafı diğer yarısını da kız tarafı alır. Şayet herkes kendisine...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2019
Mezhep değiştirmek imana zarar verir mi?

         Bir hak mezhepten öteki hak mezhebe geçmek caizdir.  Zira bütün ehlisünnet mezheplerine uymak caizdir. Hepsine de uymak caiz olduğundan isteyen istediği mezhebi tercih edebilir. Tercih...

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2019
İcradan mal almak dinen caiz mi?

Eğer icra malını ucuza kapatmak için bir takım oyunlar yapılmıyorsa ve bunun yanında bu alım satıma katılan herkesin özgürce teklif vermesi sağlanıyorsa icradan mal almakta bir sakınca yoktur. Hatta malın entrikalarla ucuza kapatılması...

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2019
Bir şarta bağlanan adak şart yerine gelmeden yapılabilir mi?

        Falan işim olursa üç gün oruç tutacağım veya kurban keseceğim denilip bu şart meydana gelmeden bu adaklar yerine getirilemez. Şayet yerine getirilirse ve daha sonra da iş meydana gelse bu adakları...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2019
Önceki Toplumlarda da Namaz İbadeti Var Mıydı?

            Namaz ibadeti, geçmiş peygamberlerde ve ümmetlerde de olan bir ibadettir.  Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hususta mealen şöyle buyrulmaktadır: "Bir zamanlar biz...

MAKALEYİ OKU

banner2