banner6
15
Kas 2019
Nişanın bozulması halinde takı ve eşyalar kimin olur?

      Nişanın bozulması halinde nişanda takılan takılar iki tarafa da takı takılmışsa takılar ikiye bölünür. Bu takıların yarısını erkek tarafı diğer yarısını da kız tarafı alır. Şayet herkes kendisine...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2019
Mezhep değiştirmek imana zarar verir mi?

         Bir hak mezhepten öteki hak mezhebe geçmek caizdir.  Zira bütün ehlisünnet mezheplerine uymak caizdir. Hepsine de uymak caiz olduğundan isteyen istediği mezhebi tercih edebilir. Tercih...

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2019
İcradan mal almak dinen caiz mi?

Eğer icra malını ucuza kapatmak için bir takım oyunlar yapılmıyorsa ve bunun yanında bu alım satıma katılan herkesin özgürce teklif vermesi sağlanıyorsa icradan mal almakta bir sakınca yoktur. Hatta malın entrikalarla ucuza kapatılması...

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2019
Bir şarta bağlanan adak şart yerine gelmeden yapılabilir mi?

        Falan işim olursa üç gün oruç tutacağım veya kurban keseceğim denilip bu şart meydana gelmeden bu adaklar yerine getirilemez. Şayet yerine getirilirse ve daha sonra da iş meydana gelse bu adakları...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2019
Önceki Toplumlarda da Namaz İbadeti Var Mıydı?

            Namaz ibadeti, geçmiş peygamberlerde ve ümmetlerde de olan bir ibadettir.  Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hususta mealen şöyle buyrulmaktadır: "Bir zamanlar biz...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2019
Memur olan bayanın maaşında kocanın tasarruf hakkı var mı?

İslam'da mal hürriyeti vardır. Yani erkeğin kazandığı malı kendisine, kadının kazandığı mal kendinedir. İslam'a göre herkes kendi malının sahibi ve tasarruf yetkilisi olduğundan ne kocanın ne de bir başkasının kadının malını...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2019
Bir yeri kiraya verirken alınan depozit caiz midir?

      Kiracının, kiraladığı yeri muhafaza hususunda, özürsüz olarak kusur etmesi neticesinde veya kiracının icabında ödemeden ayrıldığı kira, elektirik parası su parası gibi, paraları telafi edebilmek için...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2019
Hz. Peygamberin doğumu ilk defa ne zaman kutlandı?

       İlk mevlid merasimi, Hicri 604 yılında, Selahaddin Eyyubî'nin eniştesi ve Erbil atabeği olan Melik Muzafferuddun Gökbörü tarafından tertiplenmiştir. Uzun hazırlıklarla düzenlenen merasimler, bütün...

MAKALEYİ OKU
06
Kas 2019
Kandil gecelerinde nişan veya düğün yapmak caiz mi?

       Bir işin ya da fiilin haram olup olmaması zamandan ziyade İslam'a uygun olup olmamasına bağlıdır. Herhangi bir gecede ya da Kandilde nişan veya düğün yapmanın herhangi bir sakıncası yoktur. Ancak zaman...

MAKALEYİ OKU
05
Kas 2019
Suyu tek yudumda içmede bir sakınca var mı?

     Hz. Peygamber bir hadisi şerifte suyu üç defa içmekle ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: 'Deve gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. Bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin; içtikten sonra da...

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2019
Resimli elbiseyi giymek caiz mi?

       Resimli elbise giymek mekruhtur. Aynı şekilde resimli elbise ile namaz kılmak da mekruhtur. Ama bu elbise ile kılınan namaz geçerlidir. İnsan veya hayvan resmi bulunan yaygının üzerinde namaz kılmakta da bir sakınca...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2019
Camiiye Abdestsiz girmek caiz mi?

İslam inancına göre temizlik imandandır. Abdestte bir temizlik olduğuna göre her daim temiz olmak yani abdestli olmak güzel bir davranıştır ki Hz. Peygamberin de tavsiye ettiği bir sünnettir. Camiiler de ibadet mekanlarımızdır. Bu güzel mekanlara...

MAKALEYİ OKU
02
Kas 2019
Çocuğu olmayan bir kimse evlat sahibi olduğunda şükür için mevlid okutmak zorunda mı?

    Kişinin çocuk olduğunda bir şükür anlamında mevlit okutabilir. Ancak bu mevlidi zorunluluk anlamında okutmak zorunda değildir. Bu mevlidi okutmanın da bir vakti yoktur. Yani mevlidi çocuğun doğduğu gün ya da kırkıncı gününde...

MAKALEYİ OKU
01
Kas 2019
İslam Dininde faiz neden haram kılınmıştır?

    Faiz yasağı İslam'ın temel ilkelerinden biridir. Nitekim Kur'an'ı Kerim'de faiz yasağına değişik üslup ve anlatım tarzıyla birden çok yerde temas edilmektedir. "Ey İman edenler, kat kat faiz yemeyin Allah'tan...

MAKALEYİ OKU
31
Eki 2019
Allah'ını seversen şu işimi yap diyenin işini yapmak zorunda mıyız?

Bu söz yemin olan sözlerden biri değildir. Yemin olan sözlerden olmadığı gibi böyle söz söyleyen kimsenin isteğini yerine getirmek zorunda da değiliz. Hele yapılması istenen iş eğer dine muhalif bir iş ise hiç yapılmaz. Aynı şekilde bir...

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2019
Başkasına ait bir “marka”yı izinsiz kullanmak dinen caiz mi?

        Başkasının emeğini gasp anlamına gelecek her iş, tutum ve davranış, kul hakkı sorumluğunu gerektirir.  Kul hakkı ki Allah'ın affetmediği iki büyük günahtan birisidir. Bu hak ise,...

MAKALEYİ OKU
29
Eki 2019
Mezarlığı ziyaret etmeden okuduğumuz Kur’an ve dua kabul olunur mu?

Hz. Peygamber, mezarlıkları ziyaret etmiş ve bu ziyaretlerinde de ölülere selam vermiştir. Efendimizin ayrıca mezarlıklarda şu duayı okuduğu kaynaklarda vardır: "Ey Mü'minler yurdu, siz bizden önce gittiniz. İnşallah biz de size ulaşacağız."...

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2019
Bir malı peşin fiyatından fazla bir fiyata vade farkı koyarak satmak caiz midir?

Bir malı peşin fiyatına nispetle farklı bir fiyat ile vadeli olarak satmak caizdir. Bu konuda mezhepler arasında bir ihtilaf yoktur. Çünkü burada paranın malla değişimi söz konusudur. İslam hukukuna göre böyle bir muamelede faiz meydana gelmez....

MAKALEYİ OKU
27
Eki 2019
İnanç bakımından insanlar kaç kısma ayrılmaktadır?

İnanma bakımından insanlar üç kısma ayrılmaktadırlar: 1. Mümin: İslâm dininin iman ve itikat esaslarını gerçekten kalben tasdik edip dili ile söyleyen(ikrar eden) kimsedir. Bunların yaptığı bu işe iman denir. 2. Kâfir: İslâm dininin...

MAKALEYİ OKU
26
Eki 2019
İnternetten program indirmek ve bunları kullanmak caiz mi?

Başkasının emeğini gasp anlamına gelecek her iş, tutum ve davranış, kul hakkı sorumluğunu gerektirir. Bu sorumluluk ise, söz konusu hak sahibine iade edilmedikçe veya helallik alınmadıkça ortadan kalkmaz. İslam emeğe büyük değer verir,...

MAKALEYİ OKU
25
Eki 2019
İslam’da işlenen günahtan dolayı İstiğfar duası var mı?

İstiğfar, işlenilen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah'tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur'an-ı Kerîm'de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir. Nitekim bu hususta mealen...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2019
İslam inanancında cesedin yakılması neden caiz değildir?

Müslüman olan kişinin öldükten sonra yıkanıp, kefenlenerek ve namazı kılınarak gömülmesi esas olandır. Dinimizin ölçüsü budur. Hz. Peygamberimizin uygulaması da böyledir.        Kişinin öldükten sonra...

MAKALEYİ OKU
23
Eki 2019
Kamet getirmeden kılınan namaz geçerli olur mu?

Kâmet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, 'hayya ale'l-felâh” cümlesinden sonra, 'kad kameti's-salât” cümlesinin eklenmesidir. Namaz, ister...

MAKALEYİ OKU
22
Eki 2019
Burnu estetik yapmaz caiz mi?

            İslam dini, insanın yaratılıştan var olan güzelliklerini daha belirli hale getiren, takı takma, saçları tarama, meşru ölçüde süslenme, güzel giyinme... gibi davranışları...

MAKALEYİ OKU