23
Ara 2019
Bir şarta bağlanan adak şart yerine gelmeden yapılabilir mi?

Falan işim olursa üç gün oruç tutacağım veya kurban keseceğim denilip bu şart meydana gelmeden bu adaklar yerine getirilemez. Şayet yerine getirilirse ve daha sonra da iş meydana gelse bu adakları yeniden yerine getirmek gerekir   Meal ile...

MAKALEYİ OKU
22
Ara 2019
Erkeklerin küpe takması caiz mi?

İslam dini, kadın ve erkeğin ziyneti hususunda bir takım kurallar koymuştur. İslam dininde ziyneti ağırlıklı olarak kadın takmakla birlikte erkeğin de kullanabileceği ziynet eşyası vardır. İslam dini, kadının da erkeğin de ziynet eşyası...

MAKALEYİ OKU
21
Ara 2019
Milli Piyango biletini hediye almak caiz mi?

Milli piyango, bir şans ve kumar oyunu olduğundan, ister akaryakıt istasyonları, marketler… alış-veriş karşılığında bedava olarak müşterisine versin, isterse iki arkadaş birbirine hediye etsin, isterse kişi bizzat para vererek bileti satın...

MAKALEYİ OKU
20
Ara 2019
Bütün Peygamberlerin ismi Kur’an-ı Kerim’de geçer mi?

        Dünyaya yaklaşık olarak 114 bin peygamber gönderilmiştir. Bu peygamberlerin bazılarının isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçer bazılarının geçmez. Buna göre, Kur'an-ı Kerim'de bütün...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2019
Kaybeden tarafın halısaha parasını ödemesi şeklinde maç yapmak caiz mi?

      Kağıt ve benzeri haram olan bir oyunu oynamak kumardır ve haramdır. Bu ister ödetmesine oynansın isterse zevkine her ikisi de haramdır. Tabi bu oyun ödetmesine oynandığı zaman günah daha da büyük olur.        Futbol...

MAKALEYİ OKU
18
Ara 2019
Çocuğu olmayan bir kimse evlat sahibi olduğunda şükür için mevlid okutmak zorunda mı?

Kişinin çocuk olduğunda bir şükür anlamında mevlit okutabilir. Ancak bu mevlidi zorunluluk anlamında okutmak zorunda değildir. Bu mevlidi okutmanın da bir vakti yoktur. Yani mevlidi çocuğun doğduğu gün ya da kırkıncı gününde okutmak zorunda...

MAKALEYİ OKU
17
Ara 2019
​​​​​​​Önceki Toplumlarda da Namaz İbadeti Var Mıydı?

Namaz ibadeti, geçmiş peygamberlerde ve ümmetlerde de olan bir ibadettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hususta mealen şöyle buyrulmaktadır: "Bir zamanlar biz İsrâiloğulları'ndan, "Yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz; ana babaya,...

MAKALEYİ OKU
16
Ara 2019
Ölü için yas tutmak caiz midir?

Ölen bir dost ya da akraba için yas tutmak, üzülmek, hüzünlenmek dinen caizdir. Hatta kişinin acısını açığa vurup ağlaması ve gözyaşı dökmesi de caizdir. Nitekim Hz. Peygamber de oğlu İbrahim ölünce ağlamış, yine can çekişmekte...

MAKALEYİ OKU
15
Ara 2019
Kadın kocasının adak kurbanının etinden yiyebilir mi?

Adak'ın kelime manası, herhangi bir şeyi yapmaya söz vermektir. Dinî kavram olarak adak; Allah'ın rızasını kazanmak ve O'na tazimde bulunmak için, yapılması mecbur olmayan namaz, oruç ve kurban gibi farz ve vacip ibadet cinsinden...

MAKALEYİ OKU
14
Ara 2019
Gayrimüslimlerin cenaze törenlerine katılmakta sakınca var mıdır?

Müslüman bir kimse gayrimüslimin cenaze törenine katılabilir. Ancak, böyle bir merasime katılan kişinin, diğer dinlere ait dua, ve benzeri dini ayin ve ritüellerin icrasına katılması ve gayrimüslim ölüler için rahmet dilemesi caiz değildir....

MAKALEYİ OKU
13
Ara 2019
Heykel satmanın dini bir sakıncası var mı?

        Dinen haram olan bir şeyin yapılması haram olduğu gibi aynı şekilde onu almak veya satmak da haramdır. Heykelin satımı da yasak olan diğer eşyalar ve bazı gıdalar gibi haramdır.      ...

MAKALEYİ OKU
12
Ara 2019
Vade farkı koymak faize girer mi?

    Bir malı peşin fiyatına satmak nasıl caiz ve makul ise veresiye fiyatına zamlı satmak da öyle câiz ve makuldür.  Zira veresiye satışta malın karşılığı olan bedel bir kaç ay geciktirilmektedir.  Diğer...

MAKALEYİ OKU
11
Ara 2019
Cenaze mezara koyulmadan ona Kur’an okumak caiz mi?

Vefat eden kimse yıkanmadan olduğu mekanda kendisine Kuran okumak mekruh görülmüştür. Ancak ölünün olduğu mekandan başka bir mekanda kendisine Kur'an okunmasında dini bir mahzur yoktur. Aynı şekilde yıkanıp defin için hazırlanmış...

MAKALEYİ OKU
10
Ara 2019
Mezarlığa gitmeden bulunduğumuz yerden ölülerimize Kur’an ve dua okuduğumuzda kabul edilir mi?

Hz. Peygamber, mezarlıkları ziyaret etmiş ve bu ziyaretlerinde de ölülere selam vermiştir. Efendimizin ayrıca mezarlıklarda şu duayı okuduğu kaynaklarda vardır: "Ey Mü'minler yurdu, siz bizden önce gittiniz. İnşallah biz de size ulaşacağız." (Müslim,...

MAKALEYİ OKU
08
Ara 2019
Korsan kitap satın almak caiz mi?

İslam dini, emeğe büyük önem vermiştir. Nitekim evrensel kitap Kur'an-ı Kerim de İnsan için ancak çalıştığı vardır.” Şeklinde buyrulmaktadır.  Söz konusu bu ayette emeğin, çalışmanın, kazanmanın önemi ortaya konmaktadır....

MAKALEYİ OKU
07
Ara 2019
Bir malı peşin fiyatından fazla bir fiyata vade farkı koyarak satmak caiz midir?

       Bir malı peşin fiyatına nispetle farklı bir fiyat ile vadeli olarak satmak caizdir. Bu konuda mezhepler arasında bir ihtilaf yoktur.        Çünkü burada paranın malla değişimi söz konusudur....

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2019
Çocuklar anne babanın adağından yiyebilirler mi?

Adak kurbanının etinden, adağı yapan kişinin yemesi caiz olmadığı gibi; bu kişinin usûl ve fürûu yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları sayılan kimseler yiyemezler. Adak kurbanının etini bu sayılanlar dışında...

MAKALEYİ OKU
04
Ara 2019
Boşanan çiftlerin tekrar evlenmesi caiz mi? 

Dinen boşama üç kere ile sınırlandırılmıştır. Bir ve ikincilerde eşlerin yeniden birleşme imkânı vardır. Ancak üçüncü boşamadan sonra ise kesin ayrılık söz konusudur. Bu durumda, kadın başka bir şahıs ile hileli olmayan bir evlilik...

MAKALEYİ OKU
03
Ara 2019
Şahmeran duası diye bir dua var mı?

      İnancımızda yapılan bütün dualar güzel ve faydalıdır. Aynı şekilde gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadisi şeriflerde çeşitli konularla ilgili dualar söz konusudur. Ancak bu iki kaynakta da şahmeran...

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2019
Hangi yemine kefaret gerekir?

            Yemin çeşitleri üç kısma ayrılmaktadır. a-Yemini lağv: Bir şey hakkında öyle olduğu zannedilerek yanlış yere edilen yemindir. b-Yemini münakide: Geleceğe ait bir fiili işlemek...

MAKALEYİ OKU
01
Ara 2019
Para karşılığında firmalara iş ya da müşteri bulmak caiz mi?

Dinen helal olan bir malın veya hizmetin alım satımında aracı olan kişinin (komisyoncunun), yaptığı hizmetin karşılığında alıcı veya satıcıdan yahut her ikisinden ücret alması caizdir. Ancak iş veya müşteri bulan kimsenin hizmetinin...

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2019
Resimli elbise ile kılınan namaz sahih mi?

Resimli elbise giymek mekruh görülmekle beraber resimli elbise ile namaz kılmak mekruh olmakla beraber bu namaz geçerlidir. Aynı şekilde insan veya hayvan resmi bulunan yaygının üzerinde namaz kılmakta da bir sakınca yoktur. Çünkü resimli yaygının...

MAKALEYİ OKU
29
Kas 2019
Kişinin fotoğrafa karşı namaz kılması namaza zarar verir mi?

       Fotoğraf asmanın hükmünü ikiye ayırmak gerek. Canlıya ait fotoğraflar, cansıza âit fotoğraflar. Canlıya ait fotoğraflar, ya yaşayacak şekilde boy resmi olur yahut da yaşamayacak şekilde yarım resim olur....

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2019
Mezarlığın yanından geçerken Fatiha okumak zorunda mıyız?

      Hz. Peygamberin Mezarlıkları ziyaret ettiği ve bu ziyaretlerinde de ölülere selam verdiği onlara dua ettiği dini kaynaklarımızda vardır.  Efendimizin ayrıca mezarlıklarda şu duayı okuduğu kaynaklarda...

MAKALEYİ OKU

banner2