banner6
08
Tem 2020
Bir malın fiyatını belirlemeden vadeli satmak caiz mi?

      İslam Hukukuna göre alış-veriş akdi esnasında mal ya da paranın meçhul veya olmaması, alış-verişi fasit kılar.  Böyle bir alış verişte yani faraza 5 ay sonra parası ödenecek bir malın fiyatını ödeme...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2020
Kişi doğduğu yere gittiğinde seferi olur mu? 

      İnsanın doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği ya da içinde sürekli olarak barınmayı kastettiği yere asli vatan (vatan-ı asli) denir.      Yetişkin bir kimse doğup...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2020
Kadının kocasından boşandıktan sonra aldığı nafaka dinen caiz mi?

İslam, evlilik hayatında kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında, bir takım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de, kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçülerde karşılama ve giderme görevidir....

MAKALEYİ OKU
02
Tem 2020
Elfaz-ı küfür nedir?

    İnsanı küfre götüren dine muhalif sözler demektir. Helalı haram, haramı helal saymak, kutsal değerlerimiz olan Allah'a, Peygambere, Kitaba, namaza, oruca, ya da bir başka kutsala sövmek veya hakaret etmek gibi.     ...

MAKALEYİ OKU
01
Tem 2020
Ticari amaçla domuz yetiştirip satmak caiz midir?

İslam dini, insanı maddi ve manevi zararlardan korumak için bir takım kurallar koymuştur. Bu amaçla da pis, kötü ve zararlı olan şeyleri yasaklamış; temiz, güzel ve faydalı olanları da helal kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de: 'Allah,...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2020
İnsanın başına gelen her şey Kaderinde var mıdır?

Kader ve kazaya inanmak iman altı esasından birisidir. Hayatta başımıza gelen her şey amma iyi amma kötü amma hayır amma şer her şey bir kader içerisinde tecelli etmektedir. Ancak kişi başına gelen herhangi bir olayda kaderi bahane ederek,...

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2020
Mazereti bulunmadan namazı terk edenin imanı zarar görür mü?

Namaz ibadeti inançtan sonra sorumlu olduğumuz ilk ibadettir. Ahiret gününde de hesabını vereceğimiz ilk ibadettir. Dolayısıyla hiçbir mazereti olmadığı halde namazı terk eden kimse büyük bir günah işlemiş olur. Ama büyük günah işledi...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2020
Ticari amaçla domuz yetiştirip satmak caiz midir?

Ticari amaçla domuz yetiştirip satmak caiz midir?      İslam dini, insanı maddi ve manevi zararlardan korumak için bir takım kurallar koymuştur. Bu amaçla da pis, kötü ve zararlı olan şeyleri yasaklamış; temiz, güzel...

MAKALEYİ OKU
25
Haz 2020
Yengeç yemek caiz mi?

       Kur'an-ı Kerim'de denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmektedir. Nitekim yüce mevla Kur'an'ında mealen şöyle buyurmuştur: "Deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı." (Maide,...

MAKALEYİ OKU
24
Haz 2020
Mezar yeri satın almada bir sakınca var mı?

Kişinin sevdikleri ve ailesi ile birlikte gömülmek için mezar yeri satın almasında dinen bir sakınca yoktur. Hele büyükşehirlerde bazen mezar yeri bulunmadığını düşünürsek bulduğunda mezar yeri almada hiçbir sakınca yoktur. Çünkü ailece...

MAKALEYİ OKU
23
Haz 2020
Ölmüş kimseye kurban kesilir mi? 

Ölmüş kimseye kurban kesilir mi?           Ölü kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur. Ancak, ölü adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Vasiyeti yoksa ölen kimseler...

MAKALEYİ OKU
22
Haz 2020
Mezhep değiştirmek imana zarar verir mi?

         Bir hak mezhepten öteki hak mezhebe geçmek caizdir.  Zira bütün ehlisünnet mezheplerine uymak caizdir. Hepsine de uymak caiz olduğundan isteyen istediği mezhebi tercih edebilir. Tercih...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2020
Kalbe doğan kötü düşüncelerden dolayı insan günahkar olur mu?

Kalbe doğan kötü düşüncelerden dolayı insan günahkar olur mu?         Vesvese: şeytanın, kötü bir işin yapılmasını veya iyi bir işin terk edilmesini ya da eksik yapılması için kişiyi kışkırtıp...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2020
Mutfağımıza giren karıncaları öldürmek caiz mi?

     İnsanlara zarar vermediği sürece karıncaların öldürülmeleri uygun değildir. Bu sebeple insanlar, karıncaların olduğu yerlerde onlara zarar vermemek için oldukça itinalı davranmalıdırlar.       Ancak...

MAKALEYİ OKU
17
Haz 2020
Devredilen bir işyerinden dolayı para almak caiz mi?

      Fıkıh kitapları, alış-veriş ve devir teslimlerde hava parası diye bir meşru kazanca yer vermemektedir. Kitaplarda bunun yeri olmamakla beraber günümüz ticaret hayatında hava parasından da kaçınmak mümkün değildir. ...

MAKALEYİ OKU
15
Haz 2020
İnternetten indirilen programları kullanmak caiz mi?

Başkasının emeğini gasp anlamına gelecek her iş, tutum ve davranış, kul hakkı sorumluğunu gerektirir. Bu sorumluluk ise, söz konusu hak sahibine iade edilmedikçe veya helallik alınmadıkça ortadan kalkmaz.        İslam emeğe...

MAKALEYİ OKU
14
Haz 2020
Cenaze geçerken ayağa kalkmanın dini hükmü nedir?

Cenaze geçerken ayağa kalkmanın dini hükmü nedir?        İslam'a göre insan yaratılış olarak şerefli bir mahluktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuda mealen şöyle buyrulmaktadır.  "And...

MAKALEYİ OKU
11
Haz 2020
Menfaate dayalı şartlı bir borç vermek caiz mi?

İmkânlar dâhilinde kişinin ihtiyacını görmek, yardımcı olmak, borç vermek dinen hoş ve güzel olan bir davranıştır. Ancak bu yardımı yapar ya da borç verirken bir menfaat karşılığında yapmamak lazım. Hatta bir menfaat elde etmek karşılığında...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2020
Resimli elbiseyi giymek caiz mi?

Resimli elbise giymek mekruhtur. Aynı şekilde resimli elbise ile namaz kılmak da mekruhtur. Ama bu elbise ile kılınan namaz geçerlidir. İnsan veya hayvan resmi bulunan yaygının üzerinde namaz kılmakta da bir sakınca yoktur. Çünkü resimli yaygının...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2020
Adak etinden kimler yiyemez?

Adak etinden kimler yiyemez?      Adak yapan kimse, adadığı hayvanın etinden yiyemez. Etin tamamını dağıtması gerekir. Şayet bir miktar yemiş olursa, yediği etin kıymetini fakirlere para olarak vermesi gerekir     Adak...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2020
İslam dininde çalışmanın ibadet sayılması için hangi şartlara riayet edilmesi gerekir?

      Çalışmak meşru bir işte olduğunda ve ibadetler ihmal edilmediğinde evet ibadettir. Yani çalışmanın ibadet olabilmesi için farzların yerine getirilmesi konusunda ihmal ve tembellik gösterilmemesi ve haramlardan...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2020
Çocukların nafakalarından sadece baba mı sorumludur?

Çocukların nafakalarından sadece baba mı sorumludur?      İslam hukukunda kız, erkek fark etmeksizin ki bütün çocukların nafakalarından baba sorumludur. Annenin nafaka sorumluluğu yoktur. Babanın yokluğunda çocukları...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2020
Yeni bir ev ya da araba alındığında kesilen kurban etinden kesen kimse yiyebiliyor mu?

Ev veya araba almak kan akıtmayı gerektirmez. Yani yeni bir ev ya da araba alındığında kurban kesmek gerekmez. Ancak bu konuda adak yapılmışsa adağın yerine getirilmesi gerekir. Örneğin ev alırsam ya da arabam olursa kan akıtacağım derse...

MAKALEYİ OKU
01
Haz 2020
Namaz ibadeti, geçmiş peygamberlerde ve ümmetlerde de olan bir ibadettir.

Namaz ibadeti, geçmiş peygamberlerde ve ümmetlerde de olan bir ibadettir.  Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hususta mealen şöyle buyrulmaktadır: "Bir zamanlar biz İsrâiloğulları'ndan, "Yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz;...

MAKALEYİ OKU