27
Kas 2019
Konuşmadığımız birisi bize selam verdiğinde ona karşılık vermek zorunda mıyız?

         Dinimizce selam vermek sünnet onu cevaplandırmak ise farzdır. Bir topluma selam verildiği zaman o toplumdan bir kişi bu selama karşılık vermesi bu farzı yerine getirmek için yeterlidir. Şayet cevap verilmese o...

MAKALEYİ OKU
26
Kas 2019
İnsanların “yaratmak” sözünü kullanmaları caiz mi?

          İnsanların kullandığı yaratma sözü Allah'ın yaratmasından farklı anlamda kullanılmaktadır. Futbolda pozisyon yarattı, sanatta güzel bir eser yarattı… gibi sözler buna örnektir. ...

MAKALEYİ OKU
25
Kas 2019
Bir eşyanın kırılması hayra ya da uğursuzluğa işaret eder mi? 

    Bu deyim halk arasında dolaşan batıl ve hurafe olan inançlardan birisidir. Bardak, camın ya da bir başka eşyanın kırılması ne bir hayra ne de bir uğursuzluğa işaret etmez. Bu tarz inanışlar tamamen halk arasında dolaşan...

MAKALEYİ OKU
24
Kas 2019
Alkol içerikli maddeler abdest ve namaza zarar verir mi?

Alkolü içmek bütün mezheplerde haramdır. Ama onunla temizlik yapma hususu ise mezhepler arasında tartışmalıdır. Elbiseye dökülen ya da yüze sürülen kolonya konusu da bunlardan biridir. Hanefi mezhebine göre kolonya ve benzeri temizlik maddelerini...

MAKALEYİ OKU
23
Kas 2019
Taşıyıcı annelik caiz mi?

    Doğacak çocuk öz annesi olmayan bir başka kadının rahminde büyüdüğünden soy karışmasına neden oluyor. Bu nedenle taşıyıcı annelik dinen uygun değildir. Ayrıca, kocası dışında yabancı bir erkekten alınan sperm ile...

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2019
Cinsiyet değiştirmek dinen caiz mi?

    Bir kadının erkeğe, bir erkeğin de kadına benzemeye çalışması ve bu maksatla estetik ameliyatı yapması haramdır.     Dolayısıyla bir kadının erkek, erkeğin de kadın olmak için ameliyat olması...

MAKALEYİ OKU
21
Kas 2019
Önceki Toplumlarda da Namaz İbadeti Var Mıydı?

            Namaz ibadeti, geçmiş peygamberlerde ve ümmetlerde de olan bir ibadettir.  Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hususta mealen şöyle buyrulmaktadır: "Bir zamanlar biz İsrâiloğulları'ndan,...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2019
Ahiret hayatı ebedi mi?

İnsan için şüphesiz iki hayat söz konusudur. Birincisi dünya, ikincisi ahiret hayatıdır. Dünya hayatı ruhun bedene girmesi ile başlar. Ölümle noktalanır. Ahiret hayatı da iki aşamadan meydana gelir. Ölümle başlayıp dirilişe kadar süren...

MAKALEYİ OKU
19
Kas 2019
Promosyon bir malı almak caiz mi?

       Öncelikle şunu bilmek gerekir ki alış verişi cazip hale getirmek için meşru olmak kaydı ile verilen her şey dinen caizdir. Bu anlamda promosyon sürümü artırmak için satılan malla beraber ilave olarak...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2019
Namazın kılınış şekli neye göre belirlenmiştir?

İslam dininde ibadetler tevkifidir. Yani hem farz oluş gerekçelerinin hem de uygulamalarının her yönüyle akılla bilinmesi mümkün değildir. Aynı şekilde ibadetlerle ilgili hususlar Kur'an'da genel olarak emredilmiş, Hz. Peygamber'in...

MAKALEYİ OKU
16
Kas 2019
Tırnak kesmekle abdest bozulur mu?

       Abdesti bozan birtakım durumlar vardır. Ancak abdesti bozanlar arasında tırnak kesmek yoktur. Tırnak kesmeden dolayı bir kanama olmamış ise tırnak kesmek abdesti bozmaz. Çünkü abdest, ancak tuvalete giden...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2019
Nişanın bozulması halinde takı ve eşyalar kimin olur?

      Nişanın bozulması halinde nişanda takılan takılar iki tarafa da takı takılmışsa takılar ikiye bölünür. Bu takıların yarısını erkek tarafı diğer yarısını da kız tarafı alır. Şayet herkes kendisine...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2019
Mezhep değiştirmek imana zarar verir mi?

         Bir hak mezhepten öteki hak mezhebe geçmek caizdir.  Zira bütün ehlisünnet mezheplerine uymak caizdir. Hepsine de uymak caiz olduğundan isteyen istediği mezhebi tercih edebilir. Tercih...

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2019
İcradan mal almak dinen caiz mi?

Eğer icra malını ucuza kapatmak için bir takım oyunlar yapılmıyorsa ve bunun yanında bu alım satıma katılan herkesin özgürce teklif vermesi sağlanıyorsa icradan mal almakta bir sakınca yoktur. Hatta malın entrikalarla ucuza kapatılması...

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2019
Bir şarta bağlanan adak şart yerine gelmeden yapılabilir mi?

        Falan işim olursa üç gün oruç tutacağım veya kurban keseceğim denilip bu şart meydana gelmeden bu adaklar yerine getirilemez. Şayet yerine getirilirse ve daha sonra da iş meydana gelse bu adakları...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2019
Önceki Toplumlarda da Namaz İbadeti Var Mıydı?

            Namaz ibadeti, geçmiş peygamberlerde ve ümmetlerde de olan bir ibadettir.  Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hususta mealen şöyle buyrulmaktadır: "Bir zamanlar biz...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2019
Memur olan bayanın maaşında kocanın tasarruf hakkı var mı?

İslam'da mal hürriyeti vardır. Yani erkeğin kazandığı malı kendisine, kadının kazandığı mal kendinedir. İslam'a göre herkes kendi malının sahibi ve tasarruf yetkilisi olduğundan ne kocanın ne de bir başkasının kadının malını...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2019
Bir yeri kiraya verirken alınan depozit caiz midir?

      Kiracının, kiraladığı yeri muhafaza hususunda, özürsüz olarak kusur etmesi neticesinde veya kiracının icabında ödemeden ayrıldığı kira, elektirik parası su parası gibi, paraları telafi edebilmek için...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2019
Hz. Peygamberin doğumu ilk defa ne zaman kutlandı?

       İlk mevlid merasimi, Hicri 604 yılında, Selahaddin Eyyubî'nin eniştesi ve Erbil atabeği olan Melik Muzafferuddun Gökbörü tarafından tertiplenmiştir. Uzun hazırlıklarla düzenlenen merasimler, bütün...

MAKALEYİ OKU
06
Kas 2019
Kandil gecelerinde nişan veya düğün yapmak caiz mi?

       Bir işin ya da fiilin haram olup olmaması zamandan ziyade İslam'a uygun olup olmamasına bağlıdır. Herhangi bir gecede ya da Kandilde nişan veya düğün yapmanın herhangi bir sakıncası yoktur. Ancak zaman...

MAKALEYİ OKU
05
Kas 2019
Suyu tek yudumda içmede bir sakınca var mı?

     Hz. Peygamber bir hadisi şerifte suyu üç defa içmekle ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: 'Deve gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. Bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin; içtikten sonra da...

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2019
Resimli elbiseyi giymek caiz mi?

       Resimli elbise giymek mekruhtur. Aynı şekilde resimli elbise ile namaz kılmak da mekruhtur. Ama bu elbise ile kılınan namaz geçerlidir. İnsan veya hayvan resmi bulunan yaygının üzerinde namaz kılmakta da bir sakınca...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2019
Camiiye Abdestsiz girmek caiz mi?

İslam inancına göre temizlik imandandır. Abdestte bir temizlik olduğuna göre her daim temiz olmak yani abdestli olmak güzel bir davranıştır ki Hz. Peygamberin de tavsiye ettiği bir sünnettir. Camiiler de ibadet mekanlarımızdır. Bu güzel mekanlara...

MAKALEYİ OKU
02
Kas 2019
Çocuğu olmayan bir kimse evlat sahibi olduğunda şükür için mevlid okutmak zorunda mı?

    Kişinin çocuk olduğunda bir şükür anlamında mevlit okutabilir. Ancak bu mevlidi zorunluluk anlamında okutmak zorunda değildir. Bu mevlidi okutmanın da bir vakti yoktur. Yani mevlidi çocuğun doğduğu gün ya da kırkıncı gününde...

MAKALEYİ OKU

banner2