01
Kas 2019
İslam Dininde faiz neden haram kılınmıştır?

    Faiz yasağı İslam'ın temel ilkelerinden biridir. Nitekim Kur'an'ı Kerim'de faiz yasağına değişik üslup ve anlatım tarzıyla birden çok yerde temas edilmektedir. "Ey İman edenler, kat kat faiz yemeyin Allah'tan...

MAKALEYİ OKU
31
Eki 2019
Allah'ını seversen şu işimi yap diyenin işini yapmak zorunda mıyız?

Bu söz yemin olan sözlerden biri değildir. Yemin olan sözlerden olmadığı gibi böyle söz söyleyen kimsenin isteğini yerine getirmek zorunda da değiliz. Hele yapılması istenen iş eğer dine muhalif bir iş ise hiç yapılmaz. Aynı şekilde bir...

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2019
Başkasına ait bir “marka”yı izinsiz kullanmak dinen caiz mi?

        Başkasının emeğini gasp anlamına gelecek her iş, tutum ve davranış, kul hakkı sorumluğunu gerektirir.  Kul hakkı ki Allah'ın affetmediği iki büyük günahtan birisidir. Bu hak ise,...

MAKALEYİ OKU
29
Eki 2019
Mezarlığı ziyaret etmeden okuduğumuz Kur’an ve dua kabul olunur mu?

Hz. Peygamber, mezarlıkları ziyaret etmiş ve bu ziyaretlerinde de ölülere selam vermiştir. Efendimizin ayrıca mezarlıklarda şu duayı okuduğu kaynaklarda vardır: "Ey Mü'minler yurdu, siz bizden önce gittiniz. İnşallah biz de size ulaşacağız."...

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2019
Bir malı peşin fiyatından fazla bir fiyata vade farkı koyarak satmak caiz midir?

Bir malı peşin fiyatına nispetle farklı bir fiyat ile vadeli olarak satmak caizdir. Bu konuda mezhepler arasında bir ihtilaf yoktur. Çünkü burada paranın malla değişimi söz konusudur. İslam hukukuna göre böyle bir muamelede faiz meydana gelmez....

MAKALEYİ OKU
27
Eki 2019
İnanç bakımından insanlar kaç kısma ayrılmaktadır?

İnanma bakımından insanlar üç kısma ayrılmaktadırlar: 1. Mümin: İslâm dininin iman ve itikat esaslarını gerçekten kalben tasdik edip dili ile söyleyen(ikrar eden) kimsedir. Bunların yaptığı bu işe iman denir. 2. Kâfir: İslâm dininin...

MAKALEYİ OKU
26
Eki 2019
İnternetten program indirmek ve bunları kullanmak caiz mi?

Başkasının emeğini gasp anlamına gelecek her iş, tutum ve davranış, kul hakkı sorumluğunu gerektirir. Bu sorumluluk ise, söz konusu hak sahibine iade edilmedikçe veya helallik alınmadıkça ortadan kalkmaz. İslam emeğe büyük değer verir,...

MAKALEYİ OKU
25
Eki 2019
İslam’da işlenen günahtan dolayı İstiğfar duası var mı?

İstiğfar, işlenilen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah'tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur'an-ı Kerîm'de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir. Nitekim bu hususta mealen...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2019
İslam inanancında cesedin yakılması neden caiz değildir?

Müslüman olan kişinin öldükten sonra yıkanıp, kefenlenerek ve namazı kılınarak gömülmesi esas olandır. Dinimizin ölçüsü budur. Hz. Peygamberimizin uygulaması da böyledir.        Kişinin öldükten sonra...

MAKALEYİ OKU
23
Eki 2019
Kamet getirmeden kılınan namaz geçerli olur mu?

Kâmet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, 'hayya ale'l-felâh” cümlesinden sonra, 'kad kameti's-salât” cümlesinin eklenmesidir. Namaz, ister...

MAKALEYİ OKU
22
Eki 2019
Burnu estetik yapmaz caiz mi?

            İslam dini, insanın yaratılıştan var olan güzelliklerini daha belirli hale getiren, takı takma, saçları tarama, meşru ölçüde süslenme, güzel giyinme... gibi davranışları...

MAKALEYİ OKU
21
Eki 2019
Kişi vefat ettiğinde borçları varsa önce Allahın hakları mı Kulların hakları mı ödenir?

Dinen insanın borcu ikiye ayrılmaktadır. Allah'a karşı borçlar, kullara karşı olan borçlar. Bir kimse, üzerinde mesela oruç borcu olduğu halde vefat etmişse bu onun için Allah'a karşı bir borçtur. Kişi hayattayken bu oruçlarını...

MAKALEYİ OKU
20
Eki 2019
Aile mezarlığı almak caiz mi?

Kişinin sevdikleri ve ailesi ile birlikte gömülmek için mezar yeri satın almasında dinen bir sakınca yoktur. Hele büyükşehirlerde bazen mezar yeri bulunmadığını düşünürsek mezar yeri almada hiçbir sakınca yoktur. Çünkü ailece bir arada...

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2019
Cenazeyi alkışlamak caiz mi?

 Cenazenin arkasından mezara kadar gitmek sünnettir. Cenaze merasimlerinin ölen bir Müslüman'a yapılması gereken son bir vazife olması yanında, yaşayanlara yönelik ölümü hatırlatmak, ahireti düşünerek ibret almak gibi amaçları...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2019
Bedene dövme yaptırmak niçin haramdır?

           Allah, insanı çevreleyen varlıkları hayranlıkla seyredilmeye değer bir ahenk ve güzellik içinde yaratmış, insanı da estetik duygusuyla donatarak onu güzel görünmeye, güzele ve...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2019
Cemaatle namaza yetişemeyen kimse namazını tek başına kılarken kamet getirmesi gerekir mi?

    Cemaatle beş vakit namaz kılınan cami ve mescitlere o vaktin farz namazını kılmak üzere giren kimseler, cemaatle veya yalnız başına namaz kılacak olmaları halinde tekrar ezan ve kamet getirmelerine gerek yoktur. Çünkü...

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2019
Ashab-ı kehfte kesmek üzere adak adayan kimse bu adağını başka bir yerde kesebilir mi?

         Adak, kişinin bir ibadeti yapacağına dair Allah'a söz vererek üzerine borç kılması anlamına geldiğinden, bu borçtan kurtulması için adağını yerine getirmesi gerekir. Bundan dolayı...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2019
Çocuklar anne babanın adağından yiyebilirler mi? 

     Adak kurbanının etinden, adağı yapan kişinin yemesi caiz olmadığı gibi; bu kişinin usûl ve fürûu yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları sayılan kimseler yiyemezler.    ...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2019
Yüze yapılan makyaj namaz kılmaya engel midir?

Abdest ve gusülde suyun ulaşması gereken uzuvların tamamını yıkamak farzdır. Eğer yıkanacak bölgede kuru bir yer kalırsa ya da her hangi bir cisim suyun deriye ulaşmasına mani olursa abdest sahih olmaz. Buna göre tırnağın yıkanması farz...

MAKALEYİ OKU
13
Eki 2019
Önceki Toplumlarda da Namaz İbadeti Var Mıydı?

Namaz ibadeti, geçmiş peygamberlerde ve ümmetlerde de olan bir ibadettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hususta mealen şöyle buyrulmaktadır: "Bir zamanlar biz İsrâiloğulları'ndan, "Yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz; ana babaya,...

MAKALEYİ OKU
12
Eki 2019
Yapılan alışveriş sonucunda elde edilen bonus dinen caiz mi?

      Bu bir ticaret neticesinde elde edilen bir haktır ki iş yeri sahibi iş yerini ya da kurumunu ticaret anlamında cazip hale getirmek için verdiği bir promosyondur.      Bu haksız kazanç olan...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2019
Kişi malını istediği bir fiyata satabilir mi?

 İslam'ın ekonomik anlayışında serbest piyasa anlayışı vardır. Bu anlayışta isteyen istediği oranda mal alır ve satar. Bu malı da istediği fiyata alır ve satar. Tabi olağan durumlar için geçerlidir. Ancak olağan üstü dönemlerde...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2019
Menfaate dayalı şartlı bir borç vermek caiz mi?

     İmkânlar dâhilinde kişinin ihtiyacını görmek, yardımcı olmak, borç vermek dinen hoş ve güzel olan bir davranıştır. Ancak bu yardımı yapar ya da borç verirken bir menfaat karşılığında yapmamak lazım. Hatta...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2019
İğne yaptırmak abdesti bozar mı?

      Hanefi mezhebine göre abdestliyken vücudun her hangi bir yerinden kan çıksa kişinin abdesti bozulur. Buna göre iğne vurulduktan sonra kanama olmuyorsa kişinin abdesti bozulmaz, kişi bu abdestle istediği kadar...

MAKALEYİ OKU

banner2