08
Eki 2019
Ahiret gününde haşır nasıl olacaktır?

Haşır,  Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. İnsanların toplandıkları yere mahşer denilir. Kur'ân-ı Kerîm'de mahşerden ve bu sırada yaşanacak olaylardan bahseden...

MAKALEYİ OKU
07
Eki 2019
Bir dilek için mezara çaput bağlamak caiz mi?

Türbelerin ve mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölünün ve ölümün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Ancak, kabir ve türbe ziyaretlerinde İslâm'ın özüne ve tevhid anlayışına...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2019
Televizyondan secde ayetlerini dinleyen tilavet secdesini yapmak zorunda mı?

Tilavet secdesi demek Kur'an-ı Kerim'de bulunan ve okunduğunda secde edilmesi gereken ayetlerdir. Bu ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de on dört yerde bulunmaktadır. Bu ayetleri okuyan veya işiten kişinin, tilavet secdesi yapması gerekir....

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2019
Yalan konuşmak ya da sövmek abdeste zarar verir mi?

   Yalan konuşmak ya da sövmek dinen yasak ve haram olan hususlardandır. Ahlaken de doğru olmayan cümlelerdir. Zira yalan ve sövmek İslam ahlakıyla bağdaşmayan çirkin bir davranıştır. Bir müminin her zaman bu tür çirkin söz...

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2019
Borç ile alış veriş yapmanın dinen bir sakıncası var mı?

       Bir malı peşin fiyatına satmak nasıl caiz ve makul ise veresiye fiyatına zamlı satmak da öyle câiz ve makuldür.  Zira veresiye satışta malın karşılığı olan bedel bir kaç ay geciktirilmektedir. ...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2019
Doğan bebek için mevlit okutmak bir vecibe mi?

     Bebeğin, ahlaklı ve salih bir evlat olması için Kur'an-ı Kerim ve mevlid okunabilir. Ayrıca çevrede bulunan fakirlere sadaka dağıtılabilir. Bu iş çocuğun kırkıncı gününde yapılması şart değildir. Daha önce...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2019
Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur?

     Allah'ın bize bahşettiği bütün gün, gece, ay ve yıl yani zaman mefhumu değerli ve kıymetlidir. Allah indinde değersiz ve uğursuz bir zaman dilimi yoktur. Ancak bu zaman mefhumu içerisinde daha hayırlı ve bereketli...

MAKALEYİ OKU
01
Eki 2019
Kur’an-ı Kerim’de başında besmele olmayan kaç sure vardır?

    Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. Tövbe suresi hariç hepsinin başında besmele-i şerif vardır. Kur'an okunduğunda da besmele-i şerif okunur. Fakat Tövbe suresinin başında besmele olmadığından okurken besmele...

MAKALEYİ OKU
30
Eyl 2019
Doğum kontrol hapı kullanmak caiz mi?

Hamileliği engelleyecek tedbirleri almak dinen sakıncalı değildir. Bu nedenle de hamile kalmamak için doğum kontrol hapı kullanma da bir sakıca yoktur.   Ezan okunurken yaptığımız işi bırakmak zorunda mıyız?      Ezan...

MAKALEYİ OKU
29
Eyl 2019
Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz?

  Dua din literatüründe, insanın bütün benliğiyle Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini O'na arz etmesi demektir. Duanın ana gayesi, insanın halini Allah'a arz etmesi ve O'na niyazda bulunması olduğuna göre dua,...

MAKALEYİ OKU
28
Eyl 2019
"Âşura" denmesinin sebebi

Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü âşura günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, âşura gününün de diğer günler içinde mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır. Âşura gününün...

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2019
İslam inancında cenazenin tabutla defnedilmesi caiz mi?

İslam inancında cenazenin tabutla defnedilmesi caiz mi? İslam inanç, örf ve geleneğinde cenazenin tabutsuz olarak defnedilmesi esastır. Ancak kabrin zemini rutubetli veya yumuşak olduğu takdirde cenaze tabut ile defnedilebilir. Fakat böyle bir mazeret...

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2019
İnsanın eceli değişir mi?

  Her canlı için tek bir ecel vardır. Bu ecel Allah'ın kaza ve takdiriyle olup, asla değişmez. Belirlenen ecel, vaktinden ne önce gelebilir ne de o vakitten sonraya kalabilir. Bu hususla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır....

MAKALEYİ OKU
25
Eyl 2019
Kerahet vaktinde Tahiyyetü’l mescit namazı kılmak caiz mi?

    Mescidi/Camiyi selamlama namazıdır. Camiye giren kimsenin, mescidlerin sahibi olan Allah'a saygı ve ta'zîm amacıyla iki rekat namaz kılması anlamına gelir ki Hz. Peygamber, "Biriniz mescide girdiğinde, oturmadan önce...

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2019
Kişi günah işlediğinde imanı zarar görür mü?

    İman inanılması gereken hususlar açısından artmaz ve eksilmez. Bir kimse, iman esaslarının tümünü kabul edip de, bir ya da birkaçına inanmazsa, iman etmiş sayılmaz. Bu durumda, iman gerçekleşmediğinden, artması ve eksilmesi...

MAKALEYİ OKU
23
Eyl 2019
Ölü için yas tutmak caiz midir?

Ölen bir dost ya da akraba için yas tutmak, üzülmek, hüzünlenmek dinen caizdir. Hatta kişinin acısını açığa vurup ağlaması ve gözyaşı dökmesi de caizdir. Nitekim Hz. Peygamber de oğlu İbrahim ölünce ağlamış, yine can çekişmekte...

MAKALEYİ OKU
22
Eyl 2019
Vade farkı koymak faize girer mi?

Bir malı peşin fiyatına satmak nasıl caiz ve makul ise veresiye fiyatına zamlı satmak da öyle câiz ve makuldür. Zira veresiye satışta malın karşılığı olan bedel bir kaç ay geciktirilmektedir. Diğer bir ifade ile uzatılmaktadır. Dolayısıyla...

MAKALEYİ OKU
21
Eyl 2019
Borcu olan kimsenin borcunu ödemek için şans oyunu oynaması caiz mi?

Şans oyunları kumar olduğundan kumar da dinen yasaklandığından şans oyunlarını oynamak haramdır. İster zevkine olsun isterse zorunluluktan olsun, kişi borçlu da olsa zengin de olsa kumar oynayamaz. Çünkü kumar dinen haramdır. Dolayısıyla...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2019
Arızalı bir malı arızasını müşteriye söylemeden satmak caiz mi?

Ticarette malın arızasını veya kusurunu söylememek aldatmaktır. Aldatmak ise dinen uygun değildir. Nitekim sevgili Peygamberimiz bu hususta bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:” Bizi aldatan bizden değildir" Buna göre bir malı satarken,...

MAKALEYİ OKU
19
Eyl 2019
Küs olan insanların birbirinin selamını almaması caiz mi?

       Dinimizce selam vermek sünnet onu cevaplandırmak ise farzdır. Bir topluma selam verildiği zaman o toplumdan bir kişi bu selama karşılık vermesi bu farzı yerine getirmek için yeterlidir. Şayet cevap verilmese o toplumda...

MAKALEYİ OKU
18
Eyl 2019
İbadetler cennete girmek gayesiyle mi yapılmalıdır?

  Allah, Kur'an-ı Kerim'de mealen; 'Ben insanları ve cinleri ibadet etmeleri için yarattım” (Zâriyat, 51/56) buyurur. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi insanın görevi rabbine kulluk etmektir. Bu kulluğunu da sadece ona yapmakla...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2019
Çocuğa Toprak ismini koymak caiz mi?

      Yeni doğan çocuğa güzel bir isim koymak anne ve babaların en önemli görevlerindendir. Çocuğa konulan isim hem bu dünyada hem de ahirette geçerlidir.           Hz. Peygamber...

MAKALEYİ OKU
16
Eyl 2019
Bazı durumlarda başka bir mezhebi taklit etmek caiz mi?

Hanefi, Şafii, Maliki... farkı olmaksızın bütün ehli sünnet mezhepleri haktır ve kendilerine uyulabilir. Mezheplerin varlığı biz Müslümanlar için bir rahmet ve çıkış yoludur. Hangisine uyarsak uyalım doğru yolu bulmuş oluruz.              ...

MAKALEYİ OKU
15
Eyl 2019
Müslüman kimse Müslüman olmayan kimsenin kanını alabilir mi?

Tedavi için yapılan kan naklinde, kan verenin Müslüman veya gayr-ı Müslim oluşunun bir farkı yoktur. Müslüman'dan kan alınabileceği gibi, Müslüman olmayandan kimseden de kan alınabilir. Aynı şekilde kan veren kimse Müslüman'a...

MAKALEYİ OKU

banner2