banner6
27
Şub 2020
Yarışmalarda kazanılan hediyeleri almak caiz midir?

İlmi ya da başka bir meşru yarışmaya katılan ve kazanan kimseye para veya herhangi bir ödül vermek ve almak caizdir. Çünkü en nihayetinde bu bir yarışmadır. Yarışma olduğundan ve taraflardan herhangi birisinin bir kaybı olmadığından ve...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2020
Regaib kandilinin İslam dinindeki yeri nedir?

       Receb ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir.  Regaib, rağbet edilen, temizlenilen, mağfiret gecesi demektir. Regaib, ihsanın ve hayrın bol olduğu...

MAKALEYİ OKU
25
Şub 2020
İbadetlerde niyetin hangi dilde yapıldığının bir önemi var mı?

İbadetlerde niyetin hangi dilde yapıldığının bir anlamı yoktur. Hangi ibadet olursa olsun hangi dilde yapılırsa yapılsın fark etmeksizin o ibadet geçerlidir. Örneğin: Namaza başlamak için niyet etmek gerekir. Bu niyeti getirirken de niyetin...

MAKALEYİ OKU
24
Şub 2020
Üç aylarda oruç tutmanın fazileti nedir? 

       Recep, Şaban ve Ramazan aylarında sevgili peygamberimiz diğer vakit ve aylardan daha fazla ibadet ederdi. Bu hususta da bizlere örnek olmuştur. Her pazartesi ve Perşembe günlerinde oruç tutmak sünnet olduğu...

MAKALEYİ OKU
23
Şub 2020
Aile mezarlığı almak caiz mi?

Kişinin sevdikleri ve ailesi ile birlikte gömülmek için mezar yeri satın almasında dinen bir sakınca yoktur. Hele büyükşehirlerde bazen mezar yeri bulunmadığını düşünürsek mezar yeri almada hiçbir sakınca yoktur. Çünkü ailece bir arada...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2020
Uğursuz olan bir zaman ya da ay var mı?

Allah'ın bize bahşettiği bütün gün, gece, ay ve yıl yani zaman mefhumu değerli ve kıymetlidir. Allah indinde değersiz ve uğursuz bir zaman dilimi yoktur. Ancak bu zaman mefhumu içerisinde daha hayırlı ve bereketli zaman dilimleri vardır....

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2020
Kişi malını istediği bir fiyata satabilir mi?

İslam'ın ekonomik anlayışında serbest piyasa anlayışı vardır. Bu anlayışta isteyen istediği oranda mal alır ve satar. Bu malı da istediği fiyata alır ve satar. Tabi olağan durumlar için geçerlidir. Ancak olağan üstü dönemlerde...

MAKALEYİ OKU
20
Şub 2020
Çocuklar anne babanın adağından yiyebilirler mi?

Çocuklar anne babanın adağından yiyebilirler mi? kurbanının etinden, adağı yapan kişinin yemesi caiz olmadığı gibi; bu kişinin usûl ve fürûu yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları sayılan kimseler yiyemezler. Adak...

MAKALEYİ OKU
18
Şub 2020
Havyar yemek caiz mi?

       Havyar, balık yumurtasıdır. Yüce Mevla deniz ürünleri ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyurmaktadır: 'Deniz avı ve onun yiyeceği size de, yolculara da bir geçimlik olarak...

MAKALEYİ OKU
17
Şub 2020
Başka bir memlekette ölen kimsenin Gıyâbî cenaze namazını kılmada bir sakınca var mı?

Bir kısım İslam bilginlerine göre, cenaze namazı kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunması gerekir. Bununla birlikte genel kanata göre hazır bulunmayan cenaze için gaib, namaz kılınabilir. Zira Hz. Peygamber, Necâşî'nin cenaze namazını...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2020
Doğan bebek için mevlit okutmak bir vecibe mi?

Bebeğin, ahlaklı ve salih bir evlat olması için Kur'an-ı Kerim ve mevlid okunabilir. Ayrıca çevrede bulunan fakirlere sadaka dağıtılabilir. Bu iş çocuğun kırkıncı gününde yapılması şart değildir. Daha önce yapılabileceği gibi...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2020
İslam inanancında cesedin yakılması neden caiz değildir?

      Müslüman olan kişinin öldükten sonra yıkanıp, kefenlenerek ve namazı kılınarak gömülmesi esas olandır. Dinimizin ölçüsü budur. Hz. Peygamberimizin uygulaması da böyledir.        Kişinin...

MAKALEYİ OKU
14
Şub 2020
Vade farkı koymak faize girer mi?

   Bir malı peşin fiyatına satmak nasıl caiz ve makul ise veresiye fiyatına zamlı satmak da öyle câiz ve makuldür.  Zira veresiye satışta malın karşılığı olan bedel bir kaç ay geciktirilmektedir.  Diğer bir ifade ile...

MAKALEYİ OKU
13
Şub 2020
Sevgililer gününü kutlamak dinen caiz mi?

     Sevgi, insanın fıtratında bulunan tarifi yapılamayan; ancak tadılabilen üstün bir meziyet ve evrensel bir paylaşımdır.  İslam dini, bu sevgiyi önemsemiş, ayetler ve hadislerle de tavsiye etmiştir.          Ancak...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2020
Hz. Peygamberin ismi her anıldığında ona salât ve selam getirmek gerekir mi?

Sevgili Peygamberimin adı her anıldığında ona salat ve selam getirmek gerekir. Efendimiz ismi anıldığı halde kendisine salat ve selam getirmeyen kimseyi en cimri insan olarak haber vermektedir. Nitekim bu hususta şöyle buyurmaktadır: 'En...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2020
Evime kavuşmak nasip olmasın demek yemin sayılır mı?

       Allah'tan başkası adına yemin edilmesi doğru değildir. Yemin ancak vallahi, billahi, tallahi, lafızları ile olur. 'Çocuklarımın ölüsünü öpeyim lafzı” ise yemin lafızları ile söylenmediği...

MAKALEYİ OKU
10
Şub 2020
Ahiret gününde haşır nasıl olacaktır?

     Haşır,  Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. İnsanların toplandıkları yere mahşer denilir. Kur'ân-ı Kerîm'de mahşerden ve bu sırada yaşanacak...

MAKALEYİ OKU
09
Şub 2020
Şahmeran duası diye bir dua var mı?

İnancımızda yapılan bütün dualar güzel ve faydalıdır. Aynı şekilde gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadisi şeriflerde çeşitli konularla ilgili dualar söz konusudur. Ancak bu iki kaynakta da şahmeran duası diye bir dua yoktur.  Adak...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2020
Bir bayanın kendi malından eşinden habersiz ailesine vermesi caiz mi?

     İslam'da mal hürriyeti vardır. Yani erkeğin kazandığı malı kendisine, kadının kazandığı mal kendinedir.  İslam'a göre herkes kendi malının sahibi ve tasarruf yetkilisi olduğundan ne kocanın ne de...

MAKALEYİ OKU
07
Şub 2020
Ölmüşlerimizin ruhuna yaptığımız hayırların ölüye bir faydası olur mu?

       Yapılan ibadetlerin ve hayırların sevaplarını başkasına bağışlamak dinen caizdir. Kişi okuduğu Kur'an'ın, yaptığı hatmin, kıldığı namazın ve istediği bir hayrın sevabını başkasına bağışlayabilir....

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2020
Mesbuk kime denir? 

    Cemaatle kılınan namaza baştan yetişemeyip, ilk rekatin rükuundan sonra imama uyan kimse demektir.       İmam ile birlikte rükuu yapamayan, yani imam ile birlikte sübhanallah diyecek kadar rükuda...

MAKALEYİ OKU
05
Şub 2020
Kalbe doğan kötü düşüncelerden dolayı insan günahkar olur mu?

        Vesvese: şeytanın, kötü bir işin yapılmasını veya iyi bir işin terk edilmesini ya da eksik yapılması için kişiyi kışkırtıp aklını çelmesi ve nefsin kötü arzularına uymasını teşvik etmesidir....

MAKALEYİ OKU
04
Şub 2020
Bir bayanın rahmini aldırması caiz mi?

       Evlilikte asıl olan insan neslinin devam etmesidir. Bu yüzden evlenecek kişilerin çocuk yapabilecek kadınları nikâhlanmaları müstehabdır. Çünkü evliliğin en önemli hedeflerinden birisi çocuk sahibi...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2020
Maddi çıkar için boşanmak dinen caiz midir?

      Aile ve evlilik ciddi bir müessesedir. Bir kimsenin dünyevi bazı kazançlar elde etmek için nikahı suiistimal etmesi doğru bir davranış değildir. Mesela bir kişinin, yurt dışında çalışabilmek için oturum...

MAKALEYİ OKU