banner6
02
Şub 2020
Bazı durumlarda başka bir mezhebi taklit etmek caiz mi?

Hanefi, Şafii, Maliki... farkı olmaksızın bütün ehli sünnet mezhepleri haktır ve kendilerine uyulabilir. Mezheplerin varlığı biz Müslümanlar için bir rahmet ve çıkış yoludur. Hangisine uyarsak uyalım doğru yolu bulmuş oluruz. Bu mezheplerin...

MAKALEYİ OKU
01
Şub 2020
Dövme yaparak para kazanmak caiz midir?

   Allah'ın yarattığı şekli değiştirecek şekilde insan vücudunda değişiklik yapılmasını İslam dini şiddetle yasaklamıştır. Dövme (veşm) yaptırmak da fıtrata yönelik bir değiştirmedir. Hz. Peygamber dövme yaptırma...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2020
İslam dini ticarette belli bir kar oranı emrediyor mu? 

İslam'ın ekonomik anlayışında serbest piyasa anlayışı vardır. Bu anlayışta isteyen istediği oranda mal alır ve satar. Bu malı da istediği fiyata alır ve satar. Tabi olağan durumlar için geçerlidir. Ancak olağan üstü dönemlerde...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2020
Küs olan insanların birbirinin selamını almaması caiz mi?

          Dinimizce selam vermek sünnet onu cevaplandırmak ise farzdır. Bir topluma selam verildiği zaman o toplumdan bir kişi bu selama karşılık vermesi bu farzı yerine getirmek için yeterlidir....

MAKALEYİ OKU
29
Oca 2020
İslam tarihinde ezan ne zaman okunmaya başlamıştır?

Namaz Mekke döneminde farz kılınmakla birlikte, ezan hicretten sonra uygulamaya konulmuştur. Medine'ye hicretten sonra, Mescid-i Nebevî'nin inşası tamamlanıp düzenli bir şekilde cemaatle namaz kılınmaya başlanınca, Hz. Peygamber vakitlerin...

MAKALEYİ OKU
28
Oca 2020
Bardağın kırılması aydınlık mıdır? 

    Bu deyim halk arasında dolaşan batıl ve hurafe olan inançlardan birisidir. Bardak ya da camın kırılması ne bir hayra ne de bir uğursuzluğa işaret etmez.      Bu tarz inanışlar tamamen halk arasında...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2020
Kişinin “yarattım” sözünü kullanması dinen caiz mi?

          İnsanların kullandığı yaratma sözü Allah'ın yaratmasından farklı anlamda kullanılmaktadır. Futbolda pozisyon yarattı, sanatta güzel bir eser yarattı… gibi sözler buna örnektir. ...

MAKALEYİ OKU
26
Oca 2020
Çalışan bayanın maaşında eşinin bir hakkı var mı?

İslam'da mal hürriyeti vardır. Yani erkeğin kazandığı malı kendisine, kadının kazandığı mal kendinedir. İslam'a göre herkes kendi malının sahibi ve tasarruf yetkilisi olduğundan ne kocanın ne de bir başkasının kadının malını...

MAKALEYİ OKU
25
Oca 2020
İnsan kabirde dünyada yaptıklarından dolayı sorgulanır mı?

Dinen ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar devam edecek hayata, kabir hayatı denir. Hz. Peygamber, 'Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse o duraktan kurtulursa, sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulmazsa, sonrakileri geçmek...

MAKALEYİ OKU
24
Oca 2020
Kişinin fotoğrafa karşı namaz kılması namaza zarar verir mi?

       Fotoğraf asmanın hükmünü ikiye ayırmak gerek. Canlıya ait fotoğraflar, cansıza âit fotoğraflar. Canlıya ait fotoğraflar, ya yaşayacak şekilde boy resmi olur yahut da yaşamayacak şekilde yarım resim...

MAKALEYİ OKU
22
Oca 2020
Dua ederken dikkat etmemiz gereken bir husus var mı?

     Dua, insanın bütün benliğiyle Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini O'na arz etmesi demektir. Duanın ana gayesi, insanın halini Allah'a arz etmesi ve O'na niyazda bulunması olduğuna göre dua, manevi...

MAKALEYİ OKU
21
Oca 2020
Besmele çekilmeden kesilen hayvanın eti helal olur mu?

Eti yenen kara hayvanlarının etlerinin helal olması için, usûlüne uygun olarak kesilmesi gerekir. Usûlüne uygun kesim, Hanefilere göre besmele çekilerek, hayvanın nefes ve yemek boruları ile şah damarının veya iki şah damarından birinin kesilmesi...

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2020
Kefir içmek caiz mi?

İslam dininde sarhoşluk verecek derecede mayalanmamış içeceklerin içilmesi caiz; sarhoşluk verecek derecede mayalanmış içeceklerin içilmesi ise haramdır. Mayalanması kısa süren kefirin alkolsüz olup sarhoş etmediği, besleyici olduğu ve...

MAKALEYİ OKU
19
Oca 2020
İslam’da affı olmayan günah var mı?

İslam dini, inanç, ibadet ve muamelat olmak üzere üç kısımdan oluşur. İnanç kısmını inkar etmek yani imanının altı esasından birini Allah'ı, Peygamberi… inkar etmek küfürdür dinden çıkmadır. Diğer konularda haddi aşmak ise...

MAKALEYİ OKU
18
Oca 2020
Bir dilek için mezara çaput bağlamak caiz mi?

               Türbelerin ve mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölünün ve ölümün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Ancak, kabir ve türbe...

MAKALEYİ OKU
17
Oca 2020
Secde ayeti okunduğunda abdesti olmayan secde yapabilir mi?

        Secde ayeti okunduğunda, okuyan da, dinleyen de secde yapması Hanefi mezhebine göre vacip Şafiilere göre ise sünnettir. Ancak her iki mezhebe göre de abdestleri yoksa abdest almaları gerekir veya abdest...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2020
Haram para kazanan kimsenin bu kazancından hanımı ve çocukları dinen yiyebilir mi?

        Dinen, koca ailenin reisidir ve evinin nafakasını temin etmekle yükümlüdür. Kazanç yollarının meşruluğuna riayet etmek yani helal lokma kazanıp çoluk çocuğuna ekmek getirmek onun sorumluluğundandır....

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2020
Küs olan insanların birbirinin selamını almaması caiz mi?

Dinimizce selam vermek sünnet onu cevaplandırmak ise farzdır. Bir topluma selam verildiği zaman o toplumdan bir kişi bu selama karşılık vermesi bu farzı yerine getirmek için yeterlidir. Şayet cevap verilmese o toplumda oturan her Müslüman günahkâr...

MAKALEYİ OKU
14
Oca 2020
Tırnak kesmekle abdest bozulur mu?

       Abdesti bozan birtakım durumlar vardır. Ancak abdesti bozanlar arasında tırnak kesmek yoktur. Tırnak kesmeden dolayı bir kanama olmamış ise tırnak kesmek abdesti bozmaz. Çünkü abdest, ancak tuvalete giden...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2020
Müslüman’ın boynuna haç işareti takması caiz mi?

Müslüman kimse boynuna hac işareti takamaz. Çünkü haç Hıristiyanlığın, sembolüdür. Müslüman bir insan başka bir inancı temsil eden sembolleri boynuna takamaz. Peygamberimiz döneminde sahabeden Adiyy b. Hatim boynuna takılı altın bir haçla...

MAKALEYİ OKU
12
Oca 2020
Tabaka yapan her madde abdest ve gusle mani midir?

Oje ve benzeri maddeler tırnak ve benzeri organların üzerinde tabaka yaptıklarından vücudun üzerinde bulunmaları halinde bunlarla abdest ve gusül olmaz. Onun için oje ve benzeri maddeler varsa bunlar iyice yıkanıp temizlendikten sonra abdest ve...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2020
Ölen kimsenin ödeyeceği haklar varsa bu haklar nasıl ödenir?

Dinen insanın borcu ikiye ayrılmaktadır. Allah'a karşı borçlar, kullara karşı olan borçlar. Bir kimse, üzerinde mesela oruç borcu olduğu halde vefat etmişse bu onun için Allah'a karşı bir borçtur. Kişi hayattayken bu oruçlarını...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2020
Saç kınası abdest ve gusle mani midir?

     Abdest alırken, yıkanması gereken uzuvlardan birinde kuru yer kalırsa, abdest sahih olmaz. Gusülde ise vücutta, suyun ulaşabildiği her yerin yıkanması gerekir.      Buna göre abdest veya gusül alacak...

MAKALEYİ OKU
08
Oca 2020
Sarhoşluk veren her madde haram mı?

       Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:  "Ey iman edenler! Hamr, kumar, dikili taşlar,  fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa...

MAKALEYİ OKU