21
Ağu 2019
Hacdan gelen kimsenin avuç içi neden öpülmektedir?

  Hacca giden kimse hacda cennetten indirilen Hacer-i Esved ile Kabeye el sürüdüğünden hac dönüşünde Müslümanlar onu ziyaret ettiğinde avuç içini öpmektedirler. Ancak bu öpme dini bir vecibe değildir. Hacca gitmiş bir kimsenin elini...

MAKALEYİ OKU
20
Ağu 2019
Trafik kazasından dolayı mahkemenin hükme bağladığı kan bedelini almak caiz midir?

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik gibi bir hata sonucu herhangi bir kişinin ölümüne sebep olan kişi, ölenin yakınlarının talep etmesi halinde, diyet (kan parası) ödemekle yükümlü olur.    Dolayısıyla böyle bir olaydan dolayı mahkemenin...

MAKALEYİ OKU
19
Ağu 2019
Nazar duası diye bir dua var mı?

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, 'İnkâr edenler Kur'an'ı dinlediklerinde,...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2019
Kişi günah işlediğinde imanı zarar görür mü?

 İman inanılması gereken hususlar açısından artmaz ve eksilmez. Bir kimse, iman esaslarının tümünü kabul edip de, bir ya da birkaçına inanmazsa, iman etmiş sayılmaz. Bu durumda, iman gerçekleşmediğinden, artması ve eksilmesi söz konusu...

MAKALEYİ OKU
17
Ağu 2019
Kafeste kuş beslemek caiz mi?

İslam, akılsız varlık olan hayvana hizmet etmeyi ya da beslemeyi ameli salih olarak kabul etmektedir. Ancak ona eziyet etmeyi de yasaklamaktadır. Bu bağlamda gerekli ilgi ve alaka gösterilmesi durumunda kafeste kuş beslemekte bir sakınca yoktur....

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2019
Meslek olarak jokeylik yapmak caiz mi?

       İslam inancında ata binmek ya da bu tarz sportif faaliyetlerde bulunmak tavsiye edilmiştir.          Bu anlamda çocuklara, gençlere ve arzu eden yetişkinlere  ata iyi binmeyi...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2019
Arızalı bir malı satmak caiz mi?

Ticarette malın arızasını veya kusurunu söylememek aldatmaktır. Aldatmak ise dinen uygun değildir. Nitekim sevgili Peygamberimiz bu hususta bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:” Bizi aldatan bizden değildir"      ...

MAKALEYİ OKU
14
Ağu 2019
Hacı olmuş kimseye “hacı” demesek bir günahımız olur mu?

Hac ibadetini yerine getirenlere 'Hacı” unvanının verilmesi dinî değil, örfi bir uygulamadır ve genellikle tanıtma, başkalarından ayırt etme amacına yönelik olarak kullanılmaktadır.           Bu...

MAKALEYİ OKU
13
Ağu 2019
Müslüman olmayan kasabın kestiğinden yiyebilir miyiz?

  İslam inancına göre kesilen hayvanın etinden yiyebilmek için hayvanı kesenin belli şartları taşıması gerekir. Bu şartlar yerine getirilmezse kesilen hayvanın eti yenmez.            Fıkıhçıların...

MAKALEYİ OKU
12
Ağu 2019
Hacı olmuş kimse dini bir yasağı işlediğinde ona daha fazla mı günah yazılıyor?

       Bazı kişiler ‘hacca gitmek istiyorum; ama ya tövbemi tutamazsam, hacı olmanın gereklerini yerine getiremezsem' diye düşünüp ibadetini erteliyor. Keşke mümkün olsa da hacdan sonra insan günah işlemese; ama insanız...

MAKALEYİ OKU
11
Ağu 2019
Kurbanlık hayvanın bayıltılarak kesilmesi caiz midir?

Hangi sebeple kesilirse kesilsin, hayvanın kesimi esnasında; hayvana fazla eziyet vermemek esastır. Bunun için kesim sırasında hayvana elektrik veya narkoz vererek şok ile bayıltmak, bu hayvanın kurban olarak kabul edilmesine engel kusurlardan sayılmaz....

MAKALEYİ OKU
10
Ağu 2019
Bayram namazını kılmanın hükmü nedir?

Bayram namazı biri Ramazan Bayramı'nda diğeri Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Bayram namazı Hanefi mezhebinde Cuma namazının vücub şartlarını taşıyan kimselere vaciptir.  ...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2019
Teşrik Tekbirleri Nedir?

  Kurban bayramı, kamerî aylardan Zilhicce'nin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder. Bayramın dört gününe, Arefe günü de ilâve edilince beş gün olur. Bu beş güne "Eyyam-ı Teşrik" denilir ki, farz namazların peşinden aldığımız...

MAKALEYİ OKU
08
Ağu 2019
Kur’an-ı Kerim’de kurban ibadeti var mıdır?

    Kurbanın meşru kılınmış bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller bulunmaktadır. Nitekim bu hususta Saffat Suresinin 107. ayetinde: 'Hz.İbrahim'in oğlu Hz.İsmail'in yerine bir kurbanın, Allâh...

MAKALEYİ OKU
07
Ağu 2019
Ev veya araba alan bir kimse bunun için kurban keserse vacip veya sünnet olan kurbanın yerine geçer mi?

       Ev veya araba almak kurban kesmeyi gerektirmez. Ama kişi isterse elde edilen bu nimetlerden dolayı Allah'a şükür için, şükür kurbanı kesebilir. Ki bu da sünnet bir ibadettir. Zira kesilen hayvan aynı zamanda...

MAKALEYİ OKU
05
Ağu 2019
Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin ekonomik durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şayet kişi varlıklı ise, yenisini alıp onu keser. Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir. Fakat...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2019
Kur’an-ı Kerim’de kurban ibadeti var mıdır?

       Kurbanın meşru kılınmış bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller bulunmaktadır. Nitekim bu hususta Saffat Suresinin 107. ayetinde: 'Hz.İbrahim'in oğlu Hz.İsmail'in yerine bir...

MAKALEYİ OKU
03
Ağu 2019
Resmi boşama dini olarak da geçerli olur mu?

Erkeğin veya her iki tarafın beraberce açtığı dava sonucu, mahkemece boşanmış olan eşler, dinen de boşanmış olurlar. Ancak, daha önce eşler arasında başka boşanmalar olmamış ise, mahkemenin boşaması, bir boşama sayılır.   Bu...

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2019
Kurban kesilecek hayvanlar kaç yaşında olmalıdır?

       Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki tavuk, ördek,  kaz gibi hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2019
Yeminimizi nasıl bozabiliriz?

Gereksiz yere yemin etmek ve onu alışkanlık haline getirmek doğru bir iş değildir. Müslüman yemin etmeye ihtiyaç duymayacak şekilde sözüne güvenilen ve çevresi tarafından böyle bilinen bir kimse olmayı gaye edinmelidir.   Yerine getirilmesi...

MAKALEYİ OKU
31
Tem 2019
Şaka ile yalan söylemek caiz mi?

Şaka ile yalan söylemek caiz mi?      İslam dinin yasakladığı büyük günahlardan birisi de yalandır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hususta mealen şöyle buyurulmaktadır: ' Ey iman edenler; Allah´tan...

MAKALEYİ OKU
30
Tem 2019
Ölmüş kimseye kurban kesilir mi?

         Ölü kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur. Ancak, ölü adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmeleri gerekmez....

MAKALEYİ OKU
29
Tem 2019
Hac ibadeti kul hakkını da affettirir mi?

Müslüman'ın dünya ve ahiret hayatı bakımından çok önemli bir dönüm noktası olan hac, samimi ve ihlasla yerine getirildiğinde Müslüman'ı günahlarından arındırır. Kişinin Allah indindeki derecesini yükseltir. Ödül olarak cenneti...

MAKALEYİ OKU
28
Tem 2019
Kendisine hac farz olan kişi, hacca gitmek yerine memleketindeki fakirlere para verse bu hac yerine geçer mi?

Bir Müslüman yerine getirmekle mükellef olduğu ibadetini Yüce Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirdiğinde o ibadeti ifa etmiş olur ve sevabını alır. Her ibadetin de kendine özgü farzları, olmazsa olmaz şartları vardır. Kişi mükellef...

MAKALEYİ OKU

banner2