27
Tem 2019
Faiz neden haram kılınmıştır?

Faiz yasağı İslam'ın temel ilkelerinden biridir. Nitekim Kur'an'ı Kerim'de faiz yasağına değişik üslup ve anlatım tarzıyla birden çok yerde temas edilmektedir. "Ey İman edenler, kat kat faiz yemeyin Allah'tan korkun...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2019
Adak etinden kimler yiyemez?

Adak etinden kimler yiyemez? Adak yapan kimse, adadığı hayvanın etinden yiyemez. Etin tamamını dağıtması gerekir. Şayet bir miktar yemiş olursa, yediği etin kıymetini fakirlere para olarak vermesi gerekir Adak yapan, adadığı hayvanın etini,...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2019
İslam’a göre mükellef kime denir?

Mükellef demek erginlik çağına gelen akıllı insanlar demektir. Mükellef, dinin emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmakla sorumludur. Mükellef sayılmak için insanda iki şartın bulunması gerekir; 1- Akıllı olmak, 2- Erginlik çağına gelmek....

MAKALEYİ OKU
24
Tem 2019
Boşanan çiftlerin tekrar evlenmesi caiz mi?

     Dinen boşama üç kere ile sınırlandırılmıştır. Bir ve ikincilerde eşlerin yeniden birleşme imkanı vardır.      Ancak üçüncü boşamadan sonra ise kesin ayrılık söz konusudur. Bu durumda,...

MAKALEYİ OKU
23
Tem 2019
Çocuklar anne babanın adağından yiyebilirler mi?

     Adak kurbanının etinden, adağı yapan kişinin yemesi caiz olmadığı gibi; bu kişinin usûl ve fürûu yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları sayılan kimseler yiyemezler.         ...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2019
İbadetler cennete girmek gayesiyle mi yapılmalıdır?

 Allah, Kur'an-ı Kerim'de mealen; 'Ben insanları ve cinleri ibadet etmeleri için yarattım” (Zâriyat, 51/56) buyurur. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi insanın görevi rabbine kulluk etmektir. Bu kulluğunu da sadece ona yapmakla...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2019
Ölen kimsenin cenaze namazı iki kez kılınabilir mi?

Vefat eden kimsenin cenaze namazını kılmak farz-ı kifâyedir. Yani bir kaç kişinin kılması diğer Müslümanlar üzerinden sorumluluğu düşürür. Müslüman bir kimse vefat ettiğinde onun mazını kılmak gerekir. Bu namaz kılan için farzı...

MAKALEYİ OKU
20
Tem 2019
Saç boyası abdest ve gusle mani midir?

     Abdest alırken, yıkanması gereken uzuvlardan birinde kuru yer kalırsa, abdest sahih olmaz. Gusülde ise vücutta, suyun ulaşabildiği her yerin yıkanması gerekir.        Buna göre abdest veya gusül...

MAKALEYİ OKU
19
Tem 2019
Birinin malına zarar veren kimse malın sahibini bulamıyorsa nasıl tazmin eder?

        İsteyerek veya istemeyerek olsun bir kişinin malına zarar veren bir insan, şayet o kişiyi tanıyor veya bulma imkânı varsa bulmalı ve ona hakkını helal ettirerek zararını tazmin etmelidir. Kişi ölmüşse...

MAKALEYİ OKU
18
Tem 2019
Babanın evladına karşı sorumluluğu ölüme kadar devam eder mi?

 Baba, çocuklarına rüşte erinceye kadar bakmakla mükelleftirler. Çocukları reşit, akil-baliğ olduktan sonra anne ve babanın onlara bakma zorunluluğu yoktur. Ama anne ve baba ihsanından, çocuklarına rüştten sonrada bakmakta ve yardımcı...

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2019
Kredi kartlarıyla yapılan alışveriş sonucunda elde edilen bonus dinen caiz mi?

      Bu bir ticaret neticesinde elde edilen bir haktır ki iş yeri sahibi iş yerini ya da kurumunu ticaret anlamında cazip hale getirmek için verdiği bir promosyondur.      Bu haksız kazanç olan faiz gibi...

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2019
Fiili dua ne demektir?

Allah, dünyada meydana gelecek tüm olayları belli sebeplere bağlamıştır. Hem dünyada hem de içinde yaşanılan evrendeki her şey Allah'ın koyduğu sebep-sonuç (kanun ve kural) ilişkilerine göre şekillenir. Arzu ettiği bir şeyin olmasını...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2019
İnsanın başına gelen her şey bir kader midir?

Kader ve kazaya inanmak iman altı esasından birisidir. Hayatta başımıza gelen her şey amma iyi amma kötü amma hayır amma şer her şey bir kader içerisinde tecelli etmektedir. Ancak kişi başına gelen herhangi bir olayda kaderi bahane ederek,...

MAKALEYİ OKU
14
Tem 2019
Şehitlik nedir?

Vatanı ve milleti savunmakla birlikte, İlâ-yı kelimetullahı (Allah'ın adını ve dinini yüceltmek için ölmek) esas alarak savaşırken Allah yolunda öldürülen Müslüman kişiye şehit denir. Şehitlik, Allah indinde peygamberlikten sonraki...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2019
Her ölüm şekli bir ecel midir?

   İslam inancına göre herkesin bir eceli vardır. Ve aynı zamanda her insanın bir ölüm şekli vardır. Bu ecel ne geri alınır, ne de ileri alınabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyrulmaktadır: "Her ümmet...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2019
Şükür secdesi abdestsiz yapılabilir mi?

Şükür secdesi bir nimetin kazanılmasından veya bir felâket ve musibetin atlatılmasından dolayı kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varmak, secdede iken Allah'a hamd ve şükür ettikten sonra yine tekbir alarak ayağa kalkmaktır. Hz. Peygamber'in...

MAKALEYİ OKU
11
Tem 2019
Hacı olmuş kimse dini bir yasağı işlediğinde ona daha fazla mı günah yazılıyor?

        Bazı kişiler ‘hacca gitmek istiyorum; ama ya tövbemi tutamazsam, hacı olmanın gereklerini yerine getiremezsem' diye düşünüp ibadetini erteliyor. Keşke mümkün olsa da hacdan sonra insan günah...

MAKALEYİ OKU
10
Tem 2019
İslam’da nişan ile nikah arasında zorunlu bir süre var mıdır?

Evlenmeden önce nişanlanmak İslam dininde illaki zorunlu değildir. Nişanlılık dini bir uygulamadan çok örfi bir sözdür. Dolayısıyla evlenecek kişilerin nişanlanması dini bir emir değildir. Ancak dine de muhalif de değildir. Bu nişanlanmanın...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2019
Yapılan her vasiyet yerine getirilmeli mi?

      Ölen kimsenin ölmeden önce yapacağı vasiyetin üç şartı vardır. Birincisi vasiyet, mal varlığının üçte birini (1/3) geçemez. İkincisi mirasçıya böyle bir vasiyet yapılamaz. Çünkü miras paylarını...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2019
Yüzde oluşan lekeleri temizlemek için tedavi olmak caiz mi?

Allah'ın bize verdiği güzelliklerimizi daha cazip hale getirmek için, taranmak, süslenmek, takı takmak, güzel giyinmek dinen caizdir hatta teşvik edilmiştir. Ancak Allah'ın yarattığı şekli beğenmemek, ameliyatla değiştirmek, estetik...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2019
Evlenecek çocuğu olan kişi hacca mı gitmeli evladını mı evlendirmeli?

Sağlık ve servet yönünden haccetme imkanına sahip, hür, akıllı ve buluğ çağına erişmiş Müslüman'ların, ömürlerinde bir defa haccetmeleri farzdır. Bu şartları taşıyan kişinin, imkan elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2019
Hacca gitmiş kimseye “hacı” demesek bir günahımız olur mu?

ibadetini yerine getirenlere 'Hacı” unvanının verilmesi dinî değil, örfi bir uygulamadır ve genellikle tanıtma, başkalarından ayırt etme amacına yönelik olarak kullanılır. Bu sebeple hacca giden kimselere 'hacı” diye hitap edilmesi...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2019
Cuma namazını terk etmenin hükmü nedir?

Cuma namazını terk etmenin hükmü nedir?       Özürsüz olarak Cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, özürsüz olarak üç cumayı terk eden...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2019
Kişi mirasçıları dışında kişi veya kurumlara malını bağışlayabilir?

Bir insan malının üçte birini ister mirasçılarına isterse mirasçısı olmayan başka kişilere bağışlayabilir veya vasiyet edebilir. Yalnız mirasçılarından bazılarına yapmış olduğu vasiyetin yerine getirilmesi, diğer mirasçıların iznine...

MAKALEYİ OKU

banner2