banner6

Promosyon bir malı almak caiz mi?

       Öncelikle şunu bilmek gerekir ki alış verişi cazip hale getirmek için meşru olmak kaydı ile verilen her şey dinen caizdir. Bu anlamda promosyon sürümü artırmak için satılan malla beraber ilave olarak para, eşya ve benzeri bir şeyi bedava olarak müşteriye vermektir.      

      Herhangi bir şart olmaksızın ve verilen promosyon meşru olmak kaydıyla satışla beraber promosyon verme de bir sakınca yoktur. Çünkü alıcı neye para verdiğini, satıcı da neyi pazarladığını bilmektedir. Örnek olarak; televizyon telefon verilmesi gibi bir alışveriş dinen sakıncalı değildir.

     Burada en önemli nokta; alıcıyı aldatacak bir unsura yer verilmemesidir.

 

Botoks yaptırmak caiz midir?

       İslam’da, yaratılıştan getirilen özellikleri (fıtrat) değiştirmeye yönelik tasarruf ve müdahaleler yasaklanmıştır. Nitekim Hz. Peygamber, güzelleşmek maksadıyla vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi işlemleri, yaratılışı değiştirmek kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların Allah’ın rahmetinden uzak olacağını ifade etmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libâs, 33).

        Yüzdeki kırışıkları gidermek için, botulinum denilen zehirli (toksit) bir maddeden elde edilen sıvının, yüzde kırışıkların bulunduğu yere iğne ile az miktarda zerk edilmesini ifade eden “botoks” da genel amacı itibarı ile estetik müdahale niteliğindedir. Bu sebeple, botoks yaptırmak caiz değildir.

 

Geceleyin tırnak kesmek haram mı?

       Böyle bir sözün dinde aslı yoktur. İslâmiyet böyle manasız ve mantıksız ifadeleri kabul etmez. Bilakis İslam dini her zaman temizliği tavsiye etmiştir. Öyle ki temizliği imandan kabul etmiştir.

       Dolayısıyla geceleyin tırnak kesmek haramdır uğursuzluktur gibi sözlerin İslam'da bir dayanakları yoktur. Bu anlayış batıl inançlardan İslâm’a sokulmak istenmiş bir uydurma sözdür.

 

Namazda tahiyyatı okumaya besmele ile başlamak namaza bir zarar verir mi?

      Sevgili Peygamberimiz bütün hayırlı işlerinizde besmele ile başlayınız diyor. Dolayısıyla her hayırlı işe, namaza, abdeste, yemeğe... Başlarken besmele ile başlamak hem bir hayırdır hem de efendimizin sünnetidir. 

      Aynı şekilde namaza başlandığında besleme ile başlamak bir sünnettir ve bir hayırdır. Ancak ehiyyatunü ve salli barik dualarını okurken besmele çekmek gerekmez. Çekilirse de namaza bir zarar vermez. Ama efendimiz namaz kılarken tehiyyatta besmele çekmediğine göre biz de çekmemeliyiz.

 

Günün Ayeti

O (Allah) size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür.

İbrahim, 14/34.

 

Günün Hadisi

“Yolun hakkı; gözü haramlardan korumak, gelip geçene eziyet vermemek, verilen selâma mukabelede bulunmak, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma vazifesini yerine getirmektir.”

(Buhâri, "Mezalim", 22.)

 

Günün Sözü

“Yavrum! bir günah işlediğinde, bir parça ekmek de olsa hemen sadaka ver.”

Hz. Lokman

Günün Duası

Allah'ım işlediğimiz günahlardan temizlenmek için bize tövbe etme imkanı ver.

 

Bunları biliyor muyuz?

Havz-ı Kevser nedir?

Ahiret yurdunda bulunan, Müslümanların cennete girmeden önce içecekleri ve Allah tarafından Peygamber efendimize verilmiş olan havuzun adıdır.

 

Günün Nüktesi

Takva sahibi olmak için…

Bir gün Hz. Davud oğlu Hz. Süleyman’a şu nasihatte bulunur:

“Ey oğul! Bir insanın takva sahibi olması şu üç şey ile belli olur:

1. Allah’ın takdir ettiği bela ve sıkıntı karşısında, O’na tam ve güzel bir şekilde tevekkül etmesi,

2. O’nun kendisine ihsan ettiği şeylere gönülden razı olması,

3. O’nun müptela kıldığı belalara karşı ise güzel bir sabra sahip olmasıdır.

YORUM EKLE