Adanalı erkekler estetik şampiyonu

Estetik deyince kadınlar akla gelir hep. Oysa bu kanı son derece yanlış. Çünkü erkekler de en az kadınlar kadar estetik meraklısı.

Adanalı erkekler estetik şampiyonu

Estetik deyince kadınlar akla gelir hep. Oysa bu kanı son derece yanlış. Çünkü erkekler de en az kadınlar kadar estetik meraklısı. Ancak çoğu gizli kalmasını istediği için bizler bilemiyoruz. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Metin Yavuz, estetik konusunda bildiğimiz tüm doğruları değiştirdi.

Anladık ki estetik konusunda erkekler kadınlardan daha hassas. Üstelik bu erkekler sanatçı ya da manken değil sıradan vatandaşlar. Estetik yaptıran erkeklerin en fazla bulunduğu il ise Adana.

 

 

RÖPORTAJ: MURAT YILDIRIM

 

Çoğu erkek eşinden gizli yaptırıyor estetik operasyonları. En çok tercih edilen operasyon ise burun estetiği ve botoks.

Bitmedi..

Sizi biraz daha şaşırtalım şimdi.

Adanalı erkekler estetik operasyonda Türkiye şampiyonu.

 

 Estetik deyince kadınlar akla gelir. Bu yargı doğru mudur?

 

Erkeklerin de estetik kaygıları var mıdır ve hangi boyuttadır? Kadınların; estetiğin ve estetik cerrahinin fanatiği olduğu ve adeta bir lokomotif işlevi gördüğü bir gerçek. Özellikle büyük şehirlerde, bazen işi çığırından çıkarıp, birbiriyle estetik ve güzellik yarışına giren bayanlardan söz etmek dahi mümkün.

Ancak toplumdaki sosyo-ekonomik ve entelektüel düzeyin gelişmesine paralel olarak, erkeklerin de estetik donanımın nimetlerinden yararlandığını görmekteyiz. Yine büyük kentlerde; cerrahi olan veya cerrahi olmayan estetik yaklaşımlardan faydalanan erkek bireylerin sayısının, ülkemizde de süratle artmakta olduğunu saptıyoruz.

Her geçen gün daha fazla erkek bireyin, estetik cerrahi merkezlerine başvurduğu artık inkar edilemez bir gerçek. ERKEKLER ESTETİĞİ "İŞ YATIRIMI" OLARAK GÖRÜYOR Estetik yaklaşımı, bir iş yatırımı olarak gören erkek bireylerin sayısı da gün geçtikçe artmakta.

Düzgün ve bakımlı olmanın, iş hayatındaki performanslarını arttıracağı ve yeni iletişim yolları açacağını düşünen erkekler, artık periyodik olarak estetik merkezlerine başvuruyorlar. Gelecekte, estetik konusunda fanatik olup, metroseksüalitenin sınırlarını zorlayan son derece zarif(!) erkeklerden de bahsetmek mümkün olabilir.

Erkeklerde estetik deyince akla genelde mankenler ve sanatçılar geliyor ve onların estetik yaptırması doğal sayılıyor.

 

Peki göz önünde olmayan erkekler de bu imkanlardan yararlanabiliyor mu, bir oran verebilir misiniz?

 

 Göz önünde olan manken, sanatçı hatta görsel medyada yer alan spiker veya sunucu gibi bireyler, doğal olarak kendilerini bu sektörün içinde bulurlar.

Bu kişilerin iş hayatlarını başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için, fiziksel görünümlerine de dikkat etmeleri ve formlarını korumaları için çaba sarfetmeleri artık neredeyse kaçınılmaz hale gelmiştir. İşine bu anlamda saygı duyan bir sanatçının, estetik dünyasının dışında kalması ve bu sektördeki günlük gelişmelerden etkilenmemesi hemen hemen mümkün değildir.

Ayrıca gerçek sanatçılar, hayranlarının kendilerini görmek istedikleri fiziksel görünüme saygı gösterip, o yönde çaba sarf etmeyi, iş ahlakı konusunda etik bir yaklaşım olarak da değerlendirebilirler. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki bireylerde, yüz ve vücut estetiği konusunda kaygılar başlar.

Acaba hayranları kendisini eskisi kadar güzel ve çekici buluyorlar mıdır? İşte bu noktada, zamanı geriye sarmak için arayışlar başlar. Dünyada bilinen ve icat edilmiş olan estetik gelişmelerden yararlanmanın yolları aranır.

Hele de bu gelişmeyi bir iş yatırımı olarak değerlendiriyorlarsa, maliyeti ne olursa olsun bu imkanlardan faydalanmanın yolları bulunur. Ancak bu durum vitrinin görünen tarafıdır.

Yani sanılır ki sadece vitrinde olarak tanımladığımız erkek popülasyonu, estetiğe meraklıdır ve sadece bu kesim estetik yaptırır. İşin aslı böyle değildir.

Bu sadece aysbergin görünen yüzüdür. Aslında estetik sektörünün nimetlerinden yararlanan erkek nüfusu azımsanamayacak kadar fazladır ve her gün daha da artmaktadır.

 

Erkekler daha çok hangi konularda estetik için size başvuruyorlar?

Erkeklerin başvurduğu estetik yaklaşımlara geçmeden önce bir saptama yapmamız gerekir. Estetik yaklaşımı; cerrahi olan yöntemler ve cerrahi olmayan estetik işlemler şeklinde tanımlamamız gerekir.

Bu saptamayı yaptıktan sonra, erkeklerin en sık yaptırdığı estetik ameliyatların başına, "rinoplasti" dediğimiz burun estetik ameliyatlarını rahatlıkla koyabiliriz. Cerrahi olmayan yöntemlerin başında ise, yüze botox uygulamaları ilk sırayı almaktadır.

Siz erkek estetiği konusunda hangi alanlarda hizmet vermektesiniz?

 

Ben, bir Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olarak, bu alanda yapılacak cerrahi ve cerrahi olmayan her türlü estetik yöntemi uygulamayı tercih ediyorum. Cerrahi uygulamalar içerisinde belli başlı ameliyat yöntemleri olarak; "rinoplasti",(burun estetik ameliyatı), blefaroplasti(göz kapağı estetik ameliyatı), face lifting(yüz ve boyun germe), prominent ear(kepçe kulak), abdominoplasti(karın germe), liposakşın(yağ alma),kuşakplasti ve jinekomasti sayılabilir.

Cerrahi olmayan yöntemleri ise; Dolgu ve Botox uygulamaları ile saça ve yüze PRP uygulamaları şeklinde özetleyebiliriz. Adana maço kenti (başka bir deyimle delikanlı kenti) olarak bilinir.

 

Size başvuruların yoğunluğuna bakarak bu yargı yanlıştır diyebilir misiniz?

 

Estetik yaklaşım duygusu insanın naturasında olan ve şartlara göre biçimlenen bir duygudur diye düşünüyorum. Bu yüzden erkek veya kadından daha çok, insanın isteklerini düşünmek ve ona göre bir yargıya varmak gerekir.

Gerçekten de Adana, güney bölgesinin erkeklerinin delikanlı ve maço tarzında değerlendirildiği bir kentimiz olarak bilinirdi. Bilinirdi diyorum çünkü günümüzde en azından maço imajının olumlu yönde bir miktar törpülendiği kanısındayım.

Bir şehirde yaşayan bireylerin; toplumun dinamiklerinden, çevrenin baskısından, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel entellektüel düzeyden etkilenmemesi mümkün değildir.

 

ADANA İLK SIRADA

 

Bu yüzden estetik cerrahinin sunduğu imkanlardan faydalanmak ihtiyacı, kentlere gore bir miktar farklılıklar gösterebilir.

Mesela bir dünya kenti olan İstanbul'u bu bakımdan ayrı bir yere koymak gerekir. İstanbul, ülkemizin ve dünyanın en güzel kentlerinden biri olmasının yanı sıra, ülkemizde ünlü olarak değerlendirebileceğimiz kişilerin medya vitrininde sıklıkla boy gösterdiği, nadir kentlerden birisidir.

Bu bakımdan estetik olan ve olmayan tüm kozmetik yaklaşımların bu kentte daha üst düzeyde gerçekleşmesi rastlantı olarak değerlendirilemez. Adana kenti sanılanın aksine, verdiği imaj açısından İstanbul kenti kadar ince ve narin(!) bir erkek toplumuna sahip olamasa da, estetik imkanlardan yararlanma konusunda, ülkemiz kentleri içerisinde en üst sıralarda yer almaktadır.

 

Estetik olan erkekler daha sonra girdikleri sosyal ortamlarda bunu açık yüreklilikle dile getirirler mi yoksa birtakım sağlık sorunları nedeniyle estetik yaptırmak zorunda kaldıklarını mı iddia ederler?

 

İnsanın doğasında olan bir başka özellik de, deşifre olmaktan kaçınma özelliğidir. Yani genellikle insanlar, kendileri için bir takım kararlar alırlar ve bu kararları uygularlar, ancak yapılan değişikliğin başkaları tarafından bilinmesinin çok da şart olmadığını düşünürler.

Bu durum her iki cins için de geçerlidir. Ancak biraz daha ayrıntıya girecek olursak, erkeklerin; yaptırdıkları estetik ameliyatları pek saklama ihtiyacı görmemesine karşın, botox, dolgu gibi cerrahi olmayan estetik yaklaşımları saklama eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz.

 

Estetik olan erkeklere eşleri destek vermekte midir?

 

Bu konuda çok çarpıcı gözlemlerimin olduğunu iddia etmem yerinde olmaz. Çünkü kadınlar bir estetik girişim yaptırmaya karar verdiklerinde, genellikle eşleriyle birlikte hekime başvuruyorlar.

Erkekler ise genellikle bu konuda eşlerinden bağımsız hareket etmeyi tercih ediyorlar. Bu yüzden kadınların estetik yönden eşlerini ne ölçüde desteklediğinin belirlenmesi için, ayrıntılı ve geniş kapsamlı bir anketin yardımcı olacağını düşünüyorum.

Estetik yaptıranların psikolojik olarak problemleri oldukları yönünde bir yargı vardır. Doğru mudur?

 

 İyi bir insan olmanın erdemleri içerisinde belki de en önemli olanı, kişinin her şeyden önce kendisini tanımasıdır.

Eğer kişi kendisini yeterince tanımışsa, kendi içinde iç huzuru yakalamışsa, fizik özellikleriyle yüzleşmiş ve sonuçlarını samimi olarak kabul etmişse, artık kendi geleceği için her türlü kararı verme kıvamına gelmiş demektir. Verilecek karar bireyin herhangi bir psikolojik sorunu olduğunun bir göstergesi olamaz.

Yani dengeli ve psikolojik sorunları olmayan erkek veya kadın bireyler de, zamanı geldiğinde, kendileri için uygun gördükleri estetik değişim kararlarını rahatlıkla alabilirler ve bu kararlarını hiç kimseden çekinmeden uygulayabilirler.

 

Kliniğinizde hangi alanlarda sağlık hizmeti vermektesiniz?

 

Adana'nın Sular mevkiinde olan "İNTERESTETİK" cerrahi kliniğinde, cerrahi olan ve cerrahi olmayan tüm estetik yaklaşımlar konusunda hizmet vermekteyiz.

Non-cerrahi estetik yaklaşımlar içerisinde sıklıkla yaptığımız işlemler olarak; botox, dolgu ve PRP uygulamalarını sayabiliriz. Genel anestezi gerektirmeyen, küçük estetik cerrahi ameliyatların da, muayenehane şartlarında gerçekleştirilmesi mümkün olabilir.

Ancak estetik cerrahinin genel anestezi altında gerçekleştirilmesi gereken büyük ameliyatları için, tam teşekküllü bir hastaneden profesyonel yardım almak gerekir.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2017, 13:55

ilkhaber


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner2