banner6

Covid-19 sağlık çalışanları için, meslek hastalığı kabul edilsin

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, Covid-19 hastalığının sağlık çalışanları için, meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Covid-19 sağlık çalışanları için,  meslek hastalığı kabul edilsin

Bayram BULUT

ADANA (İLKHABER)-Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, Covid-19 hastalığının sağlık çalışanları için, meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Adana Tabip Odası tarafından Adana Şehir Hastanesi Başhekimlik önünde  açıklaması yapıldı. Açıklama Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunularak başladı. Ardından ise, Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, hazırlanan basın açıklaması metnini okudu. Menteş, Covid-19 hastalığının sağlık çalışanları için, meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

50’Sİ HEKİM, 110 SAĞLIK EMEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Covid-19 salgınının başlangıcından bugüne, kendilerine bildirilen 50’si hekim olmak üzere 110 sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğini belirten Menteş, “Son bir haftada kaybettiğimiz meslektaşlarımızın sayısı 7. Bir haftada 7 hekim hayatını kaybetti. Son olarak iki gün önce çok değerli bir hekimimizi, bir tabip odası başkanımızı, Aydın Tabip Odası Başkanı Meslektaşımız Sevgili Op. Dr. Esat Ülkü gibi yeri kolay kolay doldurulamayacak çok kıymetli bir değerimizi daha kaybettik. Acımız sonsuzdur.” dedi.

TOPLUMUN DİĞER KESİMLERİNE GÖRE 4-5 KAT DAHA FAZLA

Başladığı ilk günden itibaren Covid-19 salgınının ilk karşılayıcılarının tüm dünyada olduğu gibi sağlık çalışanları olduğuna dikkat çeken Menteş, “Bu nedenledir ki birçok ülkede sağlık çalışanlarının toplumun diğer kesimlerine göre 4-5 kat daha fazla Covid-19 ile hastalandığı, hatta ülkemizde olduğu gibi bazı ülkelerde de 10 kattan fazla hastalanma riski taşıdıkları saptanmıştır.” diye konuştu.

MİLENYUMUN İLK MESLEK HASTALIĞIDIR

  “Covid-19, sağlık çalışanları için milenyumun ilk meslek hastalığıdır” tanımının yapıldığını hatırlatan Menteş, ”Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve birçok Uluslararası örgüt, COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde açıklama yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da henüz salgınının başlangıcında bu yönde değerlendirmeler yapılmış; sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemlerin alınması için ülkelere uyarılarda bulunulmuştur. İtalya, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Malezya dâhil 130’a yakın ülke tarafından Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir.” şeklinde konuştu.

MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMELİ

Covid-19 hastalığının sağlık çalışanları için, meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini tekrarlayan Menteş sözlerini şöyle sürdürdü;

 “Dünyadaki birçok ülke Covid-19’u meslek hastalığı olarak kabul ederken maalesef ülkemizde halen resmi olarak Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmemiştir.  Oysa Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği üzere; sağlık hizmeti nedeniyle COVİD-19 enfeksiyonu geçiren bir sağlık çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanması sağlık çalışanının haklarındandır. 6331 sayılı kanunumuzda da tanımlandığı üzere sağlık çalışanlarının Covid-19 hastalığı “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır”. Yasalarımızda meslek hastalıklarının bildirim ve kaydının birincil yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı’ndadır. 

SAYILAR GÜNBAGÜN AÇIKLANMALI

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından kayıtlarında olan Covid-19 hastası sağlık çalışanlarının sayıları günbegün açıklanmalı ve bunlar otomatikman meslek hastalığı statüsüne alınmalıdır.  Bu kayıt ve bildirimin doğrudan SGK için bir “illiyet bağı” delili oluşturduğu konusunda mevzuatımızda gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalıdır.  Böylece Covid-19 pandemisi ile mücadele sırasında vefat eden veya hastalanarak mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararlarının tazmin edilmesinin önü açılmalıdır.”

SAĞLIK BAKANLIĞININ VERİLERİ

Başkan Menteş Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere değinerek, “Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı tarafından açıklanan verilere göre Covid-19 hastası sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçmiştir. Bu sayının sadece semptom gösteren sağlıkçıların sayısı mı, yoksa semptom göstersin veya göstermesin PCR ve BT ile tanı konan tüm sağlıkçıların sayısı mı olduğunu ne yazık ki bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var, hala enfekte oluyor, hastalanıyor, malul kalıyor ve ölüyoruz.” diye konuştu. 

TALEPLER

Sağlık çalışanlarının taleplerini sıralayan Menteş, “Bizler emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bizler özlük hakkımızın gereği olarak  “karşılaştığımız Covid-19 ateşinin bizi yakması halinde bunun belgelenmesini” istiyoruz. Covid-19 pandemisi bizi çalışamayacak derecede yaktığında, bizlerde hasar bıraktığında, sağlığımızın olmazsa olmaz sosyal belirleyicisi olan “yaşamımızı idame ettirme sosyal güvencesi” istiyoruz. Covid-19 pandemisi bizi öldürdüğünde, yaşamımıza mal olduğunda geride bıraktıklarımızın meslektaşlarımızın, sosyal sürdürülebilirliklerinin devam edebilmesini istiyoruz, dünyanın her tarafında verilen bu özlük hakkının ülkemizde de yasalaşmasının güvencesini istiyoruz.” dedi.

YANLARINDAYIZ

“Türk Tabipleri Birliği olarak pandemi süresince kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız ve onların yakınları ile birlikte Covid-19 hastalığına yakalanarak mağduriyeti olan meslektaşlarımızın yanındayız.” diyen Başkan Menteş, Covid-19’un ülkemizde de sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak tanınmasının ve bu konuda ivedilikle gerekli kararların alınmasının artık aciliyet arz eden bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER