Şehitlik nedir?

Şehitlik nedir?

      Vatanı ve milleti savunmakla birlikte, İlâ-yı kelimetullahı (Allah'ın adını ve dinini yüceltmek için ölmek) esas alarak savaşırken Allah yolunda öldürülen Müslüman kişiye şehit denir. Şehitlik, Allah indinde peygamberlikten sonraki en yüksek rütbedir.

        Şehit Allah’ın indinde diri olarak hazır bulunup rızıklanacağı ve cennete gireceğine şahadet olunduğu için bu adı almıştır. Kur’an-ı Kerim’de şehitler hakkında şöyle buyurulur:

“Allah yolunda öldürülenlere (şehitlere) ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz onu anlayamazsınız.” (Bakara, 154)

 

  İslam’da Kaç şehitlik vardır

İslam dininde üç türlü şehitlik vardır.

          1.Sadece dünya şehidi olan kimse, görünüşte vatan, millet, din, iman için mücadele ederken öldürülen, ama gerçekte şan, şöhret, menfaati esas alan kimsedir. Bu adam görünüşüne göre hüküm verildiğinden dünya şehidi olur. Ama ahirette bu makamdan hissesi olmaz. Gerçeği bilen Allah ondan bu sıfatı esirger.

 

           2. Sadece ahiret şehidi: Elinde olmayan semavi ve arzî afet, felâket ve musibetlerle ölen kimsedir. Yangın, zelzele, boğulma, doğum anında ölme, haksız yere zülmen öldürülme gibi... Böyle masum insanların iman sahibi olmaları, İslam’a saygılı bulunmaları kâfidir. Âhirette hakiki olmasa da hükmi şehit mükâfatı alırlar, sevapları farklı olur.

 

           3. Hem dünya, hem de ahiret şehidi ise, gerçek şehiddir. Bunlar hem görünüşte, hem de niyette vatan ve milletle birlikte, İlâ-yı kelimetullahı (Allah'ın adını ve dinini yüceltmek için ölmek) esas alarak savaşırken şehit olanlardır. Bunlar cenazelerinde de şehit muamelesi görürler, yıkanmadan kanlı elbiseleriyle defnolunurlar.

           

Şehit olan kişinin birine borcu varsa Allah onun borcunu bağışlar mı?

      Allah, şehitlerin bütün günahlarını bağışlar. Ancak, kul hakkı hariç. Fakat  borç sahibi kula hakkını helal ederse kul bağışlanır. Şayet kul kula hakkını helal etmezse Allah’ta affetmediğinden dolayı kul bu hakktan dolayı azap edilir.

      Dolayısıyla kişi ahirete kul hakkı ile gitmemelidir.  Çünkü Allah kendisi ile ilgili hakları affetmek isterse affeder ama kul hakkını affetmez. Kulun kulu affetmesini ister. Kul affederse bir problem olmaz amam affetmese kul bundan dolayı sıkıntı yaşar.

       Ancak şehidin kul hakkı ile ilgili olarak farklı bir durum söz konusudur. Kul Allah  yolunda canını verdiği için Allah’u Teala kulunu cennete almak için şehit kulundan alacaklı olan  kişiyi çağırır ve ona red edemeyeceği bir  teklifi ve imkanı verir. Alacaklı kul da bu teklifi kabul eder şehidi affeder. Allah’da bu şehidin kul hakkını affeder ve onu cennetine alır. 

 

Şehitler için okunan hatimlerin sevabı onlara ulaşır mı?

      Yapılan ibadetlerin ve hayırların sevaplarını başkasına bağışlamak dinen caizdir. Kişi okuduğu Kur'an'ın, yaptığı hatmin, kıldığı namazın ve istediği bir hayrın sevabını başkasına bağışlayabilir.

      İster sağ, ister ölmüş olsun, kendisine sevap bağışlanan kimsenin, bundan yararlanacağı umulur. Başkası tarafından bağışlanan sevapla, bir kimsenin bizzat yapması gereken ibadet borçları ödenmiş olmaz ise de bunlar iyilik ve sevaplarının çoğalmasına ve derecesinin yükselmesine vesile olabilir. Nitekim annesi babası öldükten sonra onlara bir iyilik yapıp yapamayacağını soran bir kimseye: “Evet yapabilirsin” diye cevap veren efendimiz. Aynı şekilde annesinin aniden öldüğünü, şayet konuşabilseydi sadaka verilmesini vasiyet edeceğini zannettiğini, onun adına sadaka verirse sevabının kendisine ulaşıp ulaşmayacağını soran Sahabeye de: "Evet ulaşır. Onun namına sadaka ver" buyurmuşlardır.

      Buna göre, okuduğumuz hatimleri, yasinleri, fatihaları, duaları…  şehitlerimizin, ölen akrabalarımızın ruhlarına bağışlayabiliriz. Ayrıca kişi sevabı bağışlarken kendi sevabından da bir şey kaybetmez. Sevap her iki kişiye de aynı şekilde yazılır

 

 

 

Günün sözü

Ey şehir oğlu şehit isteme benden makber sana avucunu açmış bekliyor peygamber.

Mehmet Akif Ersoy

 

Günün Ayeti

“Allah yolunda öldürülenlere (şehitlere) ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz onu anlayamazsınız.”

 

Günün Hadisi

Hiç kimse cennete girdikten sonra tekrar dünya'ya dönmek istemez. Yalnız şehitler dünya'ya dönüp on defa şehit olmayı arzu ederler

 

Günün Duası

Allah’ım bizi şehitlerin şefaatine nail eyle.

 

Bunları Biliyor muyuz?

Kader Ne Demektir?

 Yüce Allah'ın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayları, bunların zamanını, yerini, miktarını ve niteliklerini ezelî ilmi ile bilip takdîr etmesidir

 

Günün Nüktesi

Allah yolunda öldürülenler…

Mesruk şöyle dedi:

“Abdullah ibni Mesud’a:

“Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma! Hayır, onlar diridirler! Rab’leri katında rızıklanmaktadırlar. Allah’ın keremiyle kendilerine verdiklerinden mesrur olarak, arkalarında henüz (şehit olup) kendilerine yetişemeyenlere de korku olmadığına, onların da üzüntüye uğramayacaklarına sevinirler.” Ali İmran Suresi 169, 170 ayetinin tefsirini sorduk.

Abdullah ibni Mesud şöyle dedi:

−Biz de bunu sormuştuk da Rasulullah:

−‘Onların ruhları bir takım yeşil kuşların içindedirler. Onlar için Arşa asılmış kandiller vardır. Onlar cennette diledikleri her yere uçarlar sonra o kandillere girerler. Rab’leri onlara muttali olup:
−‘Herhangi bir şey arzu ediyor musunuz?’ buyurur.

Onlar:

−Ne arzu edelim ki? Biz cennette dilediğimiz her yere gidebiliyoruz derler. Rab’leri bunu onlara üç defa tekrarlar. Onlar kendilerine bu teklif edilmekten vazgeçilmeyeceğini görünce:

−Ey Rabbimiz! Bizim senin yolunda tekrar öldürülmemiz için bizim ruhlarımızı cesetlerimize iade etmeni istiyoruz derler. Nihayet Rab’leri kendileri için bir şey istemediklerini görünce, onlar terk olunur’ dedi.”

 

YORUM EKLE