Sigara içmenin dindeki hükmü nedir?


         Bağımlılıkların en yaygını ve üzerinde en çok konuşulanı şüphesiz sigaradır. Sigara bağımlılığının toplumda yayılmasıyla sigaranın hükmü dini sahada tartışılır olmuştur.

Sigara içmenin dinen caiz olup olmadığı konusunda bir kaç görüş olmasına rağmen ağırlıkla görüş şöyledir:

         Sigara içen kimse ailesinin nafakasını kesmiyorsa ve bedenine görülen bir zararı yoksa sigara içmesi dinen mekruhtur.

         Fakat sigara almak için ailesinin, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin nafakasından para kesip, onları yaşam karşısında maddi anlamda zor durumda bırakıyorsa veya tıbben sabit olan bir hastalığa bırakıyorsa veya tıbben sabit olan bir hastalığa (sigaradan kaynaklanan) yakalanıyorsa sigara içmesi dinen haramdır.

"Sigaranın zararları artık tıbben kanıtlanmış. Dolayısıyla sigara sağlığa zararlı olduğundan dinen haram kılınmaktadır." itirazı üzerinde durmak gerekirse. Doğru tıbben zararlar kanıtlanmış ama bu herkese haram kılınmalıdır anlamına gelmez. Belki sigaranın bu zararlarına yakalanmayan bünyelerde söz konusu olur.

        Kaldı ki dinen yenmesi haram olan bir yemekte kişiye zarar verdiğinde onun bu yemeği yemesi dinen yasaktır. Çünkü bedenine zararı var. Ama bütün insanlara bunu yasaklamak söz konusu olamaz. (Mesela Bal gibi)

        Konunun fıkhi izahı bu olmakla beraber kişinin sağlığına zararı olmasa da, ailenin nafakasını zayıflatmıyorsa da en azından temiz, sağlıklı bir toplum ve yeşil bir dünya için sigaradan uzak durmakta fayda vardır.

 

Memur olan bayanın maaşında kocanın tasarruf hakkı var mı?   

  İslam’da mal hürriyeti vardır. Yani erkeğin kazandığı malı kendisine, kadının kazandığı mal kendinedir.  İslam’a göre herkes kendi malının sahibi ve tasarruf yetkilisi olduğundan ne kocanın ne de bir başkasının kadının malını nereye, nasıl ve ne kadar harcaması gerektiği gibi konularda karışma hakkı yoktur. Kadın dilerse malı yiyer, dilerse dağıtır, dilerse kocasına veya bir başkasına verir. Kimse bu konuda onu zorlayamaz. Kocanın o mal üzerinde bir yetkisi yoktur. Nitekim Allah’u Teâlâ bu hususta mealen şöyle buyurmaktadır:

      “Müminler! Kendilerinden hoşlanmadığınız halde kadınlara mirasçı olmaya kalkmanız size helal değildir. Onlara verdiğinizden geri almak için baskı da yapmayın; ispatlanabilir bir fuhuş yapmış olurlarsa o başka. Onlarla marufa uygun geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız bakarsınız ki, siz bir şeyden hoşlanmıyorsunuz ama Allah onda bir çok hayırlar yaratacak olabilir.” (Nisa 4/19)

       Dolayısıyla çalışan kadının maaşında kocanın bir hakkı yoktur. Kocanın böyle bir hakkı olmadığından hanımının kazancına el koyamaz. Ama kadın kazandığını hayat müşterektir deyip çocuklarının eğitimi, evin geçimi ya da bir başka iş için dilerse kazancını kocasına verebilir.

 

Çek kırdırmak neden dinen caiz değildir?

        İş sahasında sıklıkla karşılaşılan konulardan da biri de çek, senet kırdırma hadisesidir.  Elinde çek veya senedi bulunan ve nakit paraya ihtiyacı olan birinin, çek veya senedi, üzerindeki fiyattan düşük bir rakamla bir başkasına kırdırması dinen uygun bir işlem değildir. Yani kişinin elinde 5 ay vadeli 10 milyar liralık çek varsa, bunu 9 milyar karşılığında bir başkasına kırdırması dinen caiz değildir.

        Çünkü böyle bir uygulama haksız kazanca ve faize neden olduğundan dinen caiz değildir. Zira İslam fıkhında alış veriş bir malı alıp satma ile meydana gelir her iki tarafta da yani alıcı ile satıcı da bir bedel olmalıdır. Bedel yoksa alış veriş meydana gelmemiş olur. Çek, senet kırdırma da alış verişin şartları tahakkuk etmediğinden dinen uygun görülmemiştir.

 

Günün Ayeti

Allah’ın nimetini sayalım derseniz sayamazsınız. Böyle iken yine insan çok zalim, çok nankördür.

 

Günün Hadisi

Aranızda selamı yayınız

 

Günün Sözü

Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır.

Corci Zeydan

 

Günün Duası

Allah’ım bu yeni haftayı bana, aileme ve de İslam alemine hayırlara vesile eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Sırat-ı müstakim nedir?

Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de beyan ettiği dosdoğru yoldur ki bu da İslam dinidir.

 

Günün Nüktesi 

"Yetiş Nureddin beni bu adamlardan kurtar!"

     Nüreddin Zengi, bir gün rüyasında Kainatın Efendisini görür, ona kızıl suratlı iki adam gösterir ve: "Yetiş Nureddin, beni bu adamlardan kurtar!" buyururlar.

Nüreddin Zengi dehşetle uyanır... "Hayırdır inşallah" deyip tekrar yatar, yine aynı rüya. Yine yatar, bir daha...

      Sabaha bekleyemeden veziri Cemaleddin'i bulur, akıl sorar. Veziri ilim ehlidir "rüyanda gördüğünün Efendimiz olduğundan şüphe yok" der, "zira şeytan Resulullah'ın şekline giremez. Korkarım Medine'de tatsız şeyler oluyor. Bana sorarsan hiç durmayalım, derhal Münevver Beldeye koşalım."

      Yanlarına kartal bakışlı, kaplan pençeli beş on cengâver alır yola çıkarlar. "Şam nire, Hicaz nire" demez, gece gündüz at koştururlar. Tamı tamına onaltı günde Medine'ye ulaşırlar. (1162)

     Herkes gelsin hediyesini alsın

     Nureddin Zengi şehre girince valiyi çağırır ve "küçük büyük herkesi çağır" der, "Nezrim var, Medinelilere hediye dağıtacağım."

      Halkı Mescid-i Nebevi'nin önünde toplar, hediyesini alanı evine uğurlar. Gelenleri tek tek gözden geçirir ama yok, yok, yok! Rüyasında gördüğü iki adamı bulamayınca valiyi kenara çekip sorar "gelmeyen kaldı mı?"

-Benim bildiğim kadarıyla kalmadı ama...

-Aması ne?

-İki garip misafirimiz var. Sabahlara kadar ibadet ediyorlar. Sanırım şimdi uyudular.

-Onları da getir hediyelerini alsınlar.

     Vali "başüstüne" der ve iki derviş kılıklıyı peşine takar. Nureddin Zengi onları görür görmez tanır, vezirine göz kırpar. Hainleri deprenemeden yakalar, sorguya alırlar. Bunlar İspanya kralının casusları çıkar, akılları sıra tünel kazıp Efendimizin cesed-i şeriflerini kaçırmaya kalkışırlar. Zeminden çıkan toprağı gece karanlığında Cennet-ül Baki'ye (kabristana) boşaltırlar. Tam işleri bitmeli olmuştur ki, Nureddin Zengi ortaya çıkar.

      Atabeğimiz bu iki şerefsizin kafasını vurmakla kalmaz, türbe-i şerifin etrafına derin hendekler kazdırır ve içine erimiş kurşun akıtır. İşte şimdi içi rahatlar.

YORUM EKLE