Şirk ve küfür aynı şey midir?


            Küfür, Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği dini esaslardan bir veya bir kaçını inkar etmek demektir. Şirk ise, Allâh Teâlâ’nın varlığını kabul etmekle birlikte, ilahlığında, isim, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı olduğuna inanmak yahut Allah ile birlikte başka bir varlığı ya da varlıklara ibadet etmektir.

            Şirk ile küfür birbirine yakın iki kavramdır. Aralarındaki fark, küfrün daha genel, şirkin ise daha özel olmasıdır. Bu anlamda her şirk küfürdür, fakat her küfür şirk değildir. Şirk Allâh’a, zat, isim ve sıfatlarına ortak tanıma sonucu meydana gelir. Küfür ise, küfür olduğu bilinen bir takım inançların kabulü ile gerçekleşir.

           Ama sonuç olarak ikisi de İslam’ın onaylamadığı Allah’ın razı olmadığı iki kötü ve din dışı davranış ve inançlardır. Allah’a iman ve ibadet etmek için yaratıldığımıza göre her kesin bu iki yanlıştan uzak durması gerekir.

 

Cennete sadece iman edenler mi girecek?

       Hz. Peygamberin gönderilmesinden sonra, istisnasız bir şekilde hangi din ve inançtan olursa olsun bütün insanların Hz. Muhammed'in Peygamberliğini tasdik edip İslam'ı kabul etmeleri gerekir. Çünkü Peygamberlik Hz. Peygamberle sona ermiştir. Hz. Peygamberde insanlara ve cinlere gönderilmiş son peygamberdir.

        Bu itibarla Allah'ın birliğine, Hz. Muhammed'in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna ve Kur'an-ı Kerim'deki bütün esaslara olduğu gibi iman etmeyen yani kısaca İslam’ın iman esaslarına iman etmeyen hiç kimse İslam inancına göre cennete giremez.

 

Allah haramdan razı olmadığı halde neden yaratmaktadır?

     Hayır ve şer Allah’tandır”, demek bunları yaratan Allah’tır, demektir. Çünkü Yaratıcı O’dur ve O’ndan başka yaratıcı yoktur. Kula bakan yönüyle ise hayrı ve şerri irade eden, tercih eden kuldur. Bundan dolayı da insanlar hayır ve şer, iyi ve kötü bütün davranışlarından sorumludur.

     Başka bir ifadeyle, “amentüde ifade edildiği üzere her Müslüman kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanır. Yani âlemlerin yaratıcısı olan Allah Teâlâ hayrı da şerri de irade eder ve yaratır. Çünkü âlemde her şey onun irade, takdir ve kudreti altındadır.

     Zira Âlemde ondan başka gerçek mülk ve kudret sahibi kimse yoktur. İnsan, hayrı da şerri de kendi iradesi ile kazanır. Ancak Allah’ın hayra rızası vardır, şerre ise yoktur. Hayrı seçen mükâfat, şerri seçen ceza görecektir.

        Şerrin Allah’tan olması, kulun fiilinin meydana gelmesi için Allah’ın tekvini iradesinin ve yaratmasının devreye girmesi demektir. Yoksa Allah kulların kötü filleri yapmalarından hoşnut olmaz, şerri emretmez bilakis yasaklar. Allah tek yaratıcı olduğu için hayrı da şerri de yaratır. Ancak hayırdan hoşnut olur. Ancak şerden razı olmaz.

 

Haramlık açısından içki türleri arasında fark var mı?

     Sarhoşluk veren her türlü içeceğin adı ne olursa olsun, bu sarhoşluk veren madde hangi yoldan elde edilirse edilsin şarap hükmündedir ve kesinlikle haramdır.

     Buna göre sarhoşluk veren içki ve uyuşturucunun her türlüsü haramdır. Bunlar arasında da haramlık açısından bir fark yoktur. Hepsi de yasak ve haramdır.

 

Günün Ayeti

Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin."

(En'am, 6/155)

 

Günün Hadisi

İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlar ile amel etmektir

İbn Mâce, “Sunne”, 9.

 

Günün Sözü

Cahil insan her sözünde kendini aklar, bilge insan her sözünde kendini yoklar

 

Günün Duası

Allah’ım güne huzur ve bereketle başlamayı ve hayırla bitirmeyi nasip eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Talak nedir?

 Karı koca arasındaki evlilik bağının sona ermesi demektir.

 

Günün Nüktesi

“Niçin böyle üzgünsün?”

      Bir gün eshab-ı kiramdan bir genç, Resulullah’ın huzuruna geldi. Ancak fevkalade üzgün ve perişandı. Sevgili Peygamberimiz onu böyle görünce sordular:

- Niçin böyle üzgünsün?

- Yâ Resulallah, ben mahvoldum, dedi. Dün falan yerden gelirken, haramiler yolumu kesti. Bütün eşyamı, paralarımı aldılar. Dünyalık neyim varsa hepsi gitti. Beş parasız kaldım.

Efendimiz tebessüm ettiler;

- Allah iyiliğini versin. Ben de zannettim ki, bir vakit namazın kazaya kaldı da, onun için böyle çok kederlisin. Dünya malı için üzülmeye değer mi?

 

 

YORUM EKLE