Sol kulak çınlarsa kötüye yormak mı gerekir?

    Kulak çınlamasını iyiye ya da kötüye yorumlamamak gerekir.  Sağ kulak çınlarsa iyi sol kulak çınlarsa kötüye delalet eder anlayışı da doğru bir anlayış değildir. Böyle bir şey düşünmek bidat ve hurafedir dinde de yeri yoktur. 

    Sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Kulağı çınlayan beni hatırlasın, bana salavat-ı şerife getirsin.”

   Dolayısıyla kulak çınlaması iyi veya kötüye işaret etmez.

 

Müslüman olmayan bir erkekle İmam nikahı kıymak caiz mi?

     Müslüman bir kadının Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi caiz değildir. Gayr-i müslim olan erkek ehl-i kitap bile olsa yani Yahudi veya Hıristiyan da olsa Müslüman kadının onunla evlenmesi dinen mümkün değildir. Müslüman kadın ancak Müslüman erkekle evlenebilir. Allah’u Teala Kur’an-ı Kerim’de mealen:  "Müşrik erkeklere de, onlar iman edinceye kadar mü'min kadınları nikahlamayın."(Bakara,222 ) buyurmaktadır.

     Allah’ı Rab olarak kabul eden, İslâmı din olarak benimseyen, Hz. Muhammedi Peygamber olarak bilen ve Kur'an'ı da yol gösterici olarak kabul eden bir kadının İnançsız veya ehl-i kitaptan biriyle evlenmeyi kabul etmesi mümkün değildir  ta ki erkeğin iman edip Müslüman oluncaya kadar.

 

Alış verişte verilen promosyon eşyayı almak caiz mi?

       Öncelikle şunu bilmek gerekir ki alış verişi cazip hale getirmek için meşru olmak kaydı ile verilen her şey dinen caizdir. Bu anlamda promosyon sürümü artırmak için satılan malla beraber ilave olarak para, eşya ve benzeri bir şeyi bedava olarak müşteriye vermektir.      

      Herhangi bir şart olmaksızın ve verilen promosyon meşru olmak kaydıyla satışla beraber promosyon verme de bir sakınca yoktur. Çünkü alıcı neye para verdiğini, satıcı da neyi pazarladığını bilmektedir. Örnek olarak; televizyon telefon verilmesi gibi bir alışveriş dinen sakıncalı değildir.

     Burada en önemli nokta; alıcıyı aldatacak bir unsura yer verilmemesidir.

 

Bir şarta bağlanan adak şart yerine gelmeden yapılabilir mi?

        Falan işim olursa üç gün oruç tutacağım veya kurban keseceğim denilip bu şart meydana gelmeden bu adaklar yerine getirilemez. Şayet yerine getirilirse ve daha sonra da iş meydana gelse bu adakları yeniden yerine getirmek gerekir.

 

Yabancı birini öz evlat gibi mirasçı kılmak meşrû mudur?

      Bir Müslüman, yabancının oğlunu, kızını kendine öz evlâd sayıp mirasına sahip kılamaz. Bu yabancı çocuk, büyüyünce onu öz baba gibi kabul edemeyeceği gibi, hanımını da öz ana olarak göremez, yabancılara âit mahremiyet aralarında devam eder.

     Nitekim sevgili peygamberimiz  Zeyd’i kendisine evlâd edinmiş, ancak Allah gönderdiği vahiyle  bunu yasaklayıp, birinin başkasının öz oğlu, kızı olamayacağına işaret buyurmuştur.

     İslam’da evlat edinmek olmamakla beraber birinin çocuğunu alıp muvakkat bir zaman için meşgul olmak mümkündür. Yahut yetimlere, yoksullara, kimsesizlere bakmak için ayrı bir usul bulup yardım etmek sevaptır, güzel bir yardımseverliktir.

       Ancak öz evlat edinip mirasına namzet görmek câiz olmadığı gibi, nesillerin karışmasına sebeb olacağından makul da değildir. Büyüdüklerinde âile içinde mahremiyet cereyan eder, ana-baba hükmü alamazlar.

       Ama buna rağmen bu çocuğa mal verilmek isteniyorsa miras olarak değil de yardım veya vasiyet olarak verilebilir.

 

Günün Ayeti

Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor.

Günün Hadisi

Evinize girdiğinizde selam veriniz.

 

Günün Sözü

Helal ile beslersen çocuğunu hürmet ile öder borcunu, haram ile beslersen o’nu hakaret ile öder borcunu.

Necip Fazıl Kısakürek

 

Günün Duası

Ey günahları affeden Allah’ım bugüne kadar işlediğim bütün günahlarımı affet.

 

Bunları biliyor muyuz?

Hisbe Nedir? 

İslâm tarihinde genel ahlâkı ve kamu düzenini koruma faaliyetleri ile bu faaliyetleri yürüten ve denetleyen teşkilatı ifade eder.

 

Günün Nüktesi

İnsanı felakete sürükleyen yedi büyük günah…

Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor:

Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:

— İnsanı felakete sürükleyen yedi büyük günahtan kaçının, buyurdu. Sahâbîler:

— Ey Allahın Rasulü, bunlar nelerdir? diye sordular. Peygamberimiz de:

— Allah’a ortak koşmak, sihir yapmak, Allah’ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, (Allah yolunda yapılan) savaştan kaçmak, (kötülüğü gönüllerinden dahi geçirmeyen, günahtan) habersiz namuslu kadınlara zina iftirasında bulunmak, buyurdu.

Buhârî, "Vasâyâ", 23.

YORUM EKLE

banner2