Su…

Susuz hayat olmaz bu bir gerçek.. Dünyada tüm canlıların yaşam kaynağı tabi ki sudur. Su kaynaklarının kısıtlı olması ve artan çevre kirliliği nedeniyle her geçen gün temiz suyun azalması ile birlikte temiz suya erişemeyen insan sayısı bugün 2 milyarı bulmuştur ve 2050 yılına kadar daha da aratacağı ön görülmektedir.

Artan dünya nüfusu, küresel ısınma, kuraklık, doğaya salınan kimyasal atıklar, yeraltı ve yer üstü doğal su kaynaklarının kirlenmesi, tarımda bilinçsiz su kullanımı gibi ve daha birçok nedenden dolayı sularımız her geçen yıl hem kirlenmekte, hem de azalmaktadır.

İnsanoğlu önlem almazsa çok değil yakın zaman içerisinde su konusunda çok büyük sıkıntılar çekebiliriz.

Su konusundaki bu değişime istinaden Birleşmiş Milletler bu günü çağımızın öncelikli su sorunlarına dikkat çekmek, insanları bilinçlendirerek gerekli önlemleri almak bakımından 22 Mart tarihini bir uyarı günü olarak anmaktadır. Ayrıca Dünya Su Günü’nün 2020 yılı teması ‘Su ve İklim Değişliği’ olarak belirlenmiş.

Yeryüzünde yaşanan iklim değişikliğinin tarihçesi çok eski olmakla birlikte iklim üzerinde insan etkilerinin Sanayi devrimi ile başladığı bir gerçek.. Sanayi devrimiyle birlikte artan fosil kaynak tüketimi, arazi kullanımındaki değişiklikler ve ormanların tüketilmesi gibi insan etkinlikleri atmosferdeki sera gazı birikimlerini hızla arttırmaktadır.

Bu sera gazı artışıyla birlikte küresel iklim değişimi olmakta ve bir yandan sularımız kirlenirken, diğer yandan toprağımız çoraklaşmakta ve azalmaktadır.

Tüm bunların kökeninde de tabi ki insanoğlu yatmaktadır. Onun için en önemli görev insanoğluna düşmektedir. Geç kalmadan tedbir alınmalı ve gelecek planları yapılırken yaşadığımız dünyaya zarar vermeyecek şekilde çalışılmalıdır.

Evet! Su önemli… Değerini bilelim.

YORUM EKLE

banner2