Sürekli kumar oynayan içki içen kimse cennete giremez mi?

Sürekli kumar oynayan içki içen kimse cennete giremez mi?

     İman olmadan hiçbir amelin ve hayrın ahirette mükafatı yoktur. Kişi bu dünyada ne kadar iyilik yaparsa yapsın kalbinde imanı yoksa ahirette mükâfatı olmaz. Bu kimse bu dünyada yaptıklarına karşılık bu dünyada mükafat alır. Sağlık zenginlik, makam gibi… Ancak imanı olmadığından ahirette cennete giremez ebediyyen de cehennemde kalır.

     Aynı şekilde bu dünyada imanlı olan bir kimse ne kadar günahkâr olursa olsun bu dünyadan amentünün esaslarına inanarak vefat ederse ahirette Allah affetmezse, ya da kendisine şefaat edilmezse cehenneme düşer, cezasını çeker. Ceza bitince de cehennemden çıkarılır ve cennete ebediyen kalmak üzere diğer Müslümanlar gibi koyulur. Çünkü günahkar da olsa imanlı bir Müslümandır. Nitekim sevgili Peygamberimiz bu hususta bir hadisi Şerifte şöyle buyurmaktadır:” Kalbinde zerre kadar iman olan cennete girecektir.”

     Buna göre Kur’an-ı Kerim’de de hadisi şeriflerde de böyle bir nass yoktur. Bazı fiillerle ilgili olarak efendimiz yapıldığında kişi cennete giremez diyor. Tabi buradaki kasıt kişiyi tehdit edip gözünü korkutmak ve bu günahlardan uzak tutmaktır. Yoksa ebediyyen kâfir olarak cehennemde kalmak değildir. Nitekim efendimizin buna yakın başka hadisleri var.

Mesela:

1- Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız.

2- Kendi nefsin için istediğini kardeşin için istemedikçe iman etmiş sayılmasızsın.

3- Gıybet, dedikodu yapanlar cennete giremez.

4- Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez.  

  Bütün bu hadislerdeki mana şudur. Gerçek mümin olmaz, kâmil mümin olamaz. Cennete ilk giren kişilerle cennete giremez.

      Yoksa ebediyyen cennete giremez anlamında değildir.

      Buna göre kumar oynamak, içki içmek büyük günahlardandır. Müslüman kimse bu günahları işlememelidir. Ancak olur ki şeytana uyup bu günahları işlerse sadece günahkar olur imanını kaybetmez. İmanını kaybetmediği için de Allah affetmese cezasını çeker ceza bitince de her imanlı Müslüman gibi cennete girer.

 

Subhaneke duasının anlamı nedir?

       Subhaneke duasının anlamı şudur: “Allah’ım Sen bütün kusurlardan uzaksın. Seni daima böyle kusursuz kabul eder ve yüceliğini her zaman dile getiririm. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.”

 

Şeytan neden Allah’ın rahmetinden kovuldu?

     Allah, insanı yaratınca meleklere ve meleklerin için olan ama melek olmayan ateşten yaratılmış olan iblise yani şeytana da Âdem’e secde etmelerini emretti. Melekler Allah’ın emrine hemen itaat etti ve Adem’e secde ettiler. Ancak şeytan böbürlenerek emre itaat etmedi, emri geri çevirerek secde etmeyerek kafir oldu. Daha sonra bu hadise üzerine Allah onu rahmetinden kovdu. Şeytan da Allah’tan kıyamet gününe kadar yaşam hakkı istedi. Allah da kendisine bu imkanı verdi. İşte bütün bunlar Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle anlatılmaktadır: 

      “Sizi yaratmıştık, sonra şekil vermiştik; sonra meleklere: “Âdem’e secde edin” demiştik. Hemen secde ettiler, İblis öyle yapmadı. O secde edenler arasında yoktu.

Allah dedi ki: “Emrettiğim zaman seni secdeden alıkoyan neydi?” “Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm” diye cevap verdi.” (A’raf 7/11-12)

 “Ben ondan üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.” (Sâd 38/76)

“Balçıktan, işlenebilen kara topraktan yarattığın insana secde edemem.” (Hicr 15/33)

        İblisin bu cevabına karşılık Allah iblise mealen şöyle dedi:

“(Allah) buyurdu: "Öyleyse oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın." (A’raf 7/13)

        Bunun üzerine Şeytan Allah’tan kıyamet gününe kadar süre istedi ilgili ayet bunu şöyle bildirir.

 “Rabbim! İnsanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana süre tanı.” (Sâd 38/79)

       Kısaca şeytan Allah’ın emrine itaat etmediği için Allah’ın rahmetinden kovulmuş kafir olmuştur. O günden beri de insanları yoldan çıkarmaya çalışmaktadır.

 

Günün Ayeti

Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün.

 

Günün Hadisi

Yarım bir hurmayı sadaka vermek suretiyle dahi olsa, cehennem ateşinden korununuz. Bunu da bulamasanız güzel bir söz söyleyin.

(Müslim, Zekat 68)

 

Günün Sözü

Para ile insan ilişkisi aynen şöyledir; İnsan paranın sahtesini yapar, Para da insanın...!

Goethe

 

Günün Duası

Ya rabbi bugün insanların beni hayırla anmalarını nasip et.

 

Bunları biliyor muyuz?

Taassup Nedir?

Sözlükte "bir dine, bir görüş ve düşünceye veya bir partiye aşırı ve körü körüne bağlanmak, taraf olmak, akraba ve kavminin fertlerine yardım etmek ve onları aşırı biçimde kayırmak" anlamlarına gelen taassup, terim olarak, din, ahlâk, âdet gibi konularda haksızlık ve husumet derecesine varacak kadar saplantıya düşmek demektir.

 

Günün Nüktesi

Acaba sebebi nedir?

   İbrahim bin Edhem’e dua ediyoruz ama kabul olunmuyor. Acaba sebebi nedir? Diye sormuşlar.

   İbrahim bin Edhem şöyle cevap vermiş:

-Allah’ı tanıyor fakat itaat etmiyorsunuz.

 -Resûlü’nü biliyor fakat sünnetine tabi olmuyorsunuz.

-Kur’ân okuyor fakat onunla amel etmiyorsunuz.

-Nimeti yiyor fakat şükretmiyorsunuz.

-Cennetin itaatkârlar için donatıldığını biliyor fakat ona gönülden talip olmuyorsunuz.

 -Cehennemin asiler için kurulduğunu biliyor fakat ondan kaçıp korunmuyorsunuz.

-Şeytanın size düşman olduğunu biliyorsunuz, fakat onun dostluğundan çıkamıyorsunuz.

 -Ölümü biliyor fakat hayırlar yapmıyorsunuz.

-Ölüleri toprağa gömüyor fakat ibret almıyorsunuz.

-Kendi kusurlarınızı bırakıp başkalarının kusurları ile uğraşıyorsunuz.

   Bu halinizle duanız nasıl kabul edilsin?

YORUM EKLE