banner6

Tatile çıkan kimsenin kurban kesmesi gerekir mi? 

Bütün mezheplere göre yolcu olan kimse kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak kurban kesmesi halinde sevabını kazanır. Sefer halinde iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez.  

     Hanefi mezhebine göre sefer halinde iken kurbanı kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenler kurban kesmeye güçleri varsa kurbanı kesmeleri vaciptir. Şafii mezhebine göre ise kurban kesmek sünnet olduğu için isteğe bağlıdır.  Kişi kurbanı ister keser ister kesmez. 

 

Kurban etinin bir parçası kesim ücreti olarak kasaba verilebilir mi? 

     Kurban etinin bir parçası kasaba kesim ücreti olarak verilemez. Çünkü verildiği taktirde, kurban ibadetini yerine getirmek için gerekli maddi külfetin bir kısmı bizzat ibadetin kendisi üzerinden karşılanmış olur.  

      Hz. Ali'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Rasulullah, develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve kasap ücretini biz kendimiz veririz" buyurdu. (Müslim, “Edahî”, 28).  

      Dolayısıyla kurban etinin bir parçası kesim ücreti olarak kasaba verilemez. 

Kurban edilecek hayvana ortak olanların hepsi de kurban niyeti ile ortak olmaları mı gerekir? 

            Hanefi mezhebine göre, kurbana ortak olanların hepsi de kurban niyetiyle katılmak zorundadır. Mesela, ortaklardan biri vacip olan kurbanı, diğeri adak kurbanı, bir diğeri de nafile kurbanına niyet etmiş olsalar bu farklı niyetlerle bu kurbana ortak olmalarında bir sakınca yoktur. Çünkü hepsi de ibâdet niyetiyle katılmış bulunmaktadırlar. Fakat ortaklardan biri herhangi bir ibadet niyetiyle değil de, et almak maksadıyla katılmış olsa, bu sahih olmaz ve diğerleri de niyet etmiş oldukları kurbanı kesmiş sayılmazlar. 

            Şafiî mezhebine göre ise, isteyen istediği niyetle bu hayvana ortak olabilir. Kişi  ister et almak için ister adak kurbanı için isterse normal kurban için isterse ticaret için fark etmeksizin hangi niyetle ortak olursa olsun  geçerlidir. Kurban kesenin kurbanı da sahihtir. 

 

Teşrik Tekbirleri İlk Ne Zaman Söylendi? 

            Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. Hz. İbrahim, gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. 

            Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında yetişememe endişesi ile Cebrail; "Allahu ekber Allahu ekber" diyerek tekbir getirir. İbrahim bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail de; "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur. 

 

Günün Ayeti 

“(Ey Habibim!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti…”  

(el-Mâide, 5/27) 

 

Günün Hadisi 

"Kesilen kurban kıyamet günü boynuzları ve kılları ile gelir. Hiç şüphe yok ki, kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah indinde kabul görür. 

( Tirmizî, "Edahi",1) 

 

Günün Sözü 

Kimse elindekinin değerini bilmez sahip olduğu sürece. Ama bir gün elinden uçup gittiğinde, tek bir söz kalır; keşke! 

 

Günün Duası 

Allah’ım kurban bayramını bize, ailemize ve de ümmeti İslam’a hayırlara vesile eyle. 


Bunları biliyor muyuz? 

Faite nedir?
Gaflet, uyku, unutmak, hastalık, düşman korkusu gibi bir özürle kaçırılan farz veya vacip namaz demektir.  

 

Günün Nüktesi 

Müslümanın Müslümanın üzerindeki hakları… 

Ebu Hüreyre anlatıyor: "Hz. Peygamber buyurdular ki: 

"Müslümanın, müslüman üstündeki hakkı beştir: "Selamını almak, hastandığında ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icâbet etmek, hapşırırca yerhamükallah demek." 

Buhari, “Cenâiz”, 2 

YORUM EKLE