Tevhit ve Vahdaniyet…

Tevhit ve Vahdaniyet…

       Bir toplumun huzuru ve mutluluğu cemiyetin birlik ve beraberlik halinde yaşamasına bağlıdır.  Vahdet ruhunu kaybeden cemiyetler ise istikbalini ve istikametini kaybetmektedir.

Bundan dolayı yüce dinimiz İslam, toplumun vahdet içinde yaşamasını, insanı ateş çukuruna düşüren fitne ve tefrikadan sakınmayı emretmektedir.

       Nitekim Yüce Mevla, Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır: “Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra içinize bir korku düşer de heybet ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun! Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal 8,46.)

       Sevgili Peygamberimiz de: “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.(Müslim, “Birr”, 66) buyurmaktadır.

       Tarih boyunca insanlar, farklı ırk, dil ve soylara sahip olagelmişlerdir. Bu farklılıklar bizlere, Yüce Allah'ın büyüklüğünü, sonsuz ilim ve kudretini göstermektedir.

       Yüce dinimiz İslam, her hangi bir ırk, soy veya grup ayrımı yapmadan bütün insanları yaratılış olarak eşit, müminleri de kardeş kabul etmektedir.

        Bunun içindir ki İslâm medeniyetinde insanlar asırlar boyunca  “İslâm ve insanlık ortak paydasında” birbirleriyle barış ve huzur içerisinde yaşamayı bilmiştir. Ve işte bu huzur ve sükûnet ortamıdır ki, İslâm’ın da en güzel şekliyle yayılmasına ve nicelerin gönlünü fethederek hidayete kavuşmasına vesile olmuştur.

        Ancak bunu hazmedemeyenler her asırda var olagelmiş, nice fitne ve fesat tohumları ekerek vahdetimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışmışlardır.

        Mü’minler olarak bize düşen; bu gibi emellere ve ortamlara fırsat vermemek, huzur vesilesi vahdeti bozmamaktır. Zira biz ehl-i tevhidiz ve vahdetle mükellefiz.

        Bu anlamda huzurumuzun vesilesi vahdetimizi sağlayacak en güzel reçete şüphesiz rabbimizin fıtratımıza yerleştirdiği sevgi hazinesidir. Bu sevgi ki toplumları yakınlaştıran ve kaynaştıran huzur vesilesi ilaçtır.

       Mevlana'nın ifadesiyle “sevgi; acıyı tatlıya, bakırı altına, hastalığı şifaya, zindanı saraya, belayı nimete ve kahrı rahmete dönüştürür.”

       Ümmet-i İslam’ın yaşadığı bunca acı, keder, sıkıntı ve elemin başlıca sebeplerinden birisi tevhit etrafında birleşememe ve vahdaniyet eksikliğidir diye düşünüyorum.

       Oysa İslam ümmet-i olarak tevhit ve vahdaniyet etrafında birleşebilsek islam ülkelerinin ve Müslümanların birbirlerine olan öfkeleri diner, düşmanlık duyguları biter hep barış ve huzur içerisinde yaşarız.  Dahası bizi ırklara, coğrafyalara, kabilelere, mezheplere… bölen ya da bölmeye çalışanlara karşı daha diri ve güçlü olurduk. Bölmek isteyenler de hedeflerine varamayacaklardı. Ancak üzülerek ifade edelim ki ümmeti bölmek isteyenler hedeflerine yaklaşmış bulunmaktadırlar.

        Bu cümleden olarak Rabbimizden niyaz ediyoruz ki, ülkemizi, milletimizi ve de ümmet-i İslam’ı her türlü fitne ve fesat hareketlerinden uzak eylesin, biz müminleri de vahdette birleştirsin.

 

Sorular ve Cevaplar

Zekatta zekat malı hesaplanırken borç zekattan düşülür mü?

 Hanefilere göre ticaret mallarının zekatı hesap edilirken borçlar çıkarılır.

Şafii fıkıhçılarına göre ise borç zekatı etkilemez. Mevcut malın zekatı borç dikkate alınmadan hesap edilip verilir. Ayrıca ticaret mallarının zekatı, Hanefilere göre mal olarak verilebileceği gibi bu malın tutarı para olarak da ödenebilir.

Şafiilere göre hangi mal zekata tabi ise zekatın o maldan çıkarılıp verilmesi gerekir. 

 

Zekatı ramazan ayından sonraya bırakmak caiz mi?

       Zekat vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur.

     Yani zekat vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri uygun olur. 

      Dinen bu böyle olmakla beraber ramazan ayında hayırlı ibadetlerin sevabı daha fazla olduğu için Müslümanlar zekat ödemeyi bu aya denk getirmektedirler.

 

Herkese Fıtır Sadakası verilebilir mi?

     Fıtır sadakasının sarf yerleri ile zekatın sarf yerlerinin aynı olduğu hususunda fakirler görüş birliği içindedir.

     Buna zekat verilmeyen kimselere fıtır sadakası da verilmez. Anne, baba, dede, nine, çocuk, torun gibi akrabalara normal zekat verilemediği için fıtır sadakası da verilemez. Her ne kadar İslam fıkındaki durum ve fetva bu ise de maalesef halk pek buna uymamaktadır. Fıtır sadakası zengin olanlara verilemeyeceği halde fetva olmasına rağmen günümüzde sırf borcundan kurtulmak için zengin arkadaşına, komşusuna, akrabasına fıtır sadakasını vermektedir.

     Bu davranış dinen yanlış ve sakıncalıdır. Böyle bir ödeme fıtır sadakası borcunu düşürmez bilakis normal zekat gibi kişinin boynunda ve vebalinde kalır.

     Bunun için her müslüman ister normal zekat ister fıtır sadakası, zekatı olsun yerine getirirken hak eden dost, akraba ve komşularına vermesi gerekir, hak etmiyorsa vermemelidir.

 

Gusül abdesti alması gereken kimse sahur yemeği yiyebilir mi?

      Cünüp olan kimsenin elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi güzel görülmemiştir. Fakat yinede boy abdesti almadan kişi elini yüzünü yıkayarak sahur yemeğini yiyebilir. Fakat bir Müslüman’a yakışan her zaman temiz olmasıdır.

       Hele Ramazan ayı gibi bir ibadet ve taat ayında geceleyin de olsa cünüp kalmak yakışmaz. Her zaman ibadete hazır olması için gusül abdestini sahurdan önce alması uygundur. Fakat almaması demek haram işliyor demek değildir.

 

Yurtdışında çalışan kişi, sadaka-ı fıtırı bulunduğu ülke şartlarına göre mi yoksa Türkiye şartlarına göre mi verir?

      Ülke ve bölgelere göre geçim standartları farklı olduğundan, sadaka-i fıtır mükellefi, kendi bulunduğu yere göre tespit edilen miktarda sadaka-i fıtrını vermesi gerekir

 

Babadan kalan miras zekâta dâhil edilir mi?

     Babadan ya da bir başka akrabadan kalan miras Hanefi mezhebine göre hemen zekata dahil edilir. Yani zekat veren bir kimseye zekatını çıkaracağı vakit bir akrabasından miras kalsa o gelen mirasın parasını zekatına dahil eder. Gelen mirasın üzerinden bir yıl geçmesi gerekmiyor.

     Ancak Şafii mezhebine göre zekat çıkaran kişiye böyle bir miras gelse gelen mirasın üzerinden bir yıl geçtikten sonra onun zekatını çıkarır.

 

Günün Ayeti

 “Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.”

Günün Hadisi

Yoksula yapılan sadaka bir sadakadır. Bu sadaka akrabaya yapılmışsa iki sadaka demektir. Biri sadaka, diğeri sıla-i rahimdir ki bu da sadaka sayılır

 

Günün Sözü

Oruç, bedenin hem fiziksel, hem ruhsal dinlenişidir.

Pier Mulen

 

Günün Duası

Allah’ım ramazan ayının hürmetine dünyamızı da ahretimizi de mamur eyle.

 

Ramazan Kavramı

Savm-i Davud nedir?

   Bir gün oruç tutup ertesi günü oruç tutmamak şeklinde gün aşırı tutulan oruçlara "savm-ı Dâvûd" yani Davut orucu denir. Peygamberimiz bu oruç hakkında şöyle buyurmuştur: "(Ramazan ayından sonra nafile olarak tutulan) en fazîletli oruç, Dâvud peygamberin tuttuğu oruçtur. O, bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı"

 

Günün Nüktesi

Niçin ağlıyorsun?

         Bir keresinde Hz. Ömer Peygamberin evine gitmişti. Evine gittiğin de Allah Resulü peygamberimiz bir hasır üzerinde yatmakta olduğunu gördü, öyle ki Hasır Resullullah’ın vücudunun belli yerlerinde çukur, çukur iz bırakmıştı, bu hali gören Hz. Ömer başladı ağlamağa, Hz. Ömer’in ağladığını gören

Peygamber efendimiz sordu

– Niçin ağlıyorsun ya Ömer?

Hz. Ömer cevaben dediler ki:

– Niye ağlamayım ki, ey Allah’ın Resulü. Kisralar ve Kayserlerin çokça nimetleri vardır. Onlar rahat yatakların da yatarlar. Siz ise kuru bir hasır üzerinde yatıyorsunuz. Halbuki siz ki, Allah elçisisiniz. Onlar ise Allah‘ın düşmanları. Ey Allah’ın Resulü, müsaade buyursanız da altınıza yumuşak bir şeyler sersek.

      Hz. Ömer’in bu sözlerini dinleyen Peygamber Efendimiz, şöyle bir cevapta bulundu:

– Ya Ömer bizim kalplerimiz yalnızca Allah sevgisi ile huzur, rahatlık bulur. Bu durum geçici bir yaşam öyle bir saltanata, debdebeye değmez. Bir insanoğlu, bir parmağını denize daldırmış olsa, ondan ne kadar su alabilir ki?

     İşte deniz suyuna nispetle bu parmakta ki ıslaklık ne ise, ahiret hayatına nispetle dünya yaşamı da odur. Yazık o, kimselere ki ahiret hayatına nispetle dünya hayatı bu olduğu halde yine de kalplerini mal ve mülk dünya sevgisiyle dolduruyorlar da Allahı unutuyorlar.

 

Ramazan Manileri

Uyumasın gözümüz

Doğru olsun sözümüz

Her iki cihanda da

Ak olmalı yüzümüz.

 

Secdeye varan başla

Gözlerden akan yaşla

Müslüman arkadaşla

Ne güzeldir Ramazan

 

Adana Camileri

Hasan Ağa Camii

 

adana hasanağa camii ile ilgili görsel sonucu

      Ramazanoğlu Halil Bey’in kölesi Hasan Kethüda ile diğer azatlı köle Atike tarafından 1558 yılında yaptırılmıştır. Yapının mimarı bilinmemekle beraber bazı kaynaklarda Mimar Sinan’ın eseri olduğu belirtilmişse de, bu konu açıklık kazanamamıştır. Cami 1813 yılında büyük bir onarım görmüştür.

     Kesme taştan yapılmış olan cami, dört yuvarlak sütunun taşıdığı üç kubbe ile örtülü iki bölüm halindedir. Bunlardan camiyi örten büyük kubbe dört duvar üzerine oturmaktadır. Son cemaat yeri iki bölüm halindedir. İbadet mekânı 10.70x10.70 m. ölçüsündedir. Müezzin mahfili ve mihrabı ağaçtan olup, siyah ve beyaz mermerlerle bezenmiştir. Tek şerefeli minaresi kesme taştan klasik üslupta olup, 1730’da yapılmıştır. Giriş kapısının kuzey duvarı bitişiğinde Lale Devri’nde yapılmış bezemeleri andıran oymalı süsler dikkati çekmektedir.

     Caminin ilk kitabesi yerinde bulunmamaktadır. Adana’dan 1671’de geçen Evliya Çelebi’nin imzalı bir yazıtı caminin güney duvarındadır. Caminin bahçesinde Piri Mehmet Paşa tarafından öldürülen Hasan Ağa’nın mezarı bulunmaktadır. Ulu Caminin yapımını yöneten Hasan Kethüda buradan arttırdığı malzemeyle, ondan daha güzel olduğu söylenen bu camiyi yaptırmıştır. Söylentiye göre buna kızan Piri Mehmet Paşa Onun başını kestirmiştir.

YORUM EKLE