banner6

Tırnak kesmekle abdest bozulur mu?

       Abdesti bozan birtakım durumlar vardır. Ancak abdesti bozanlar arasında tırnak kesmek yoktur. Tırnak kesmeden dolayı bir kanama olmamış ise tırnak kesmek abdesti bozmaz. Çünkü abdest, ancak tuvalete giden kişinin yaptığı şeylerle bozulur.

       Fakat tırnak kesmeden dolayı kan çıkmış ise Hanefi mezhebine göre abdest bozulmuş olur.

 

Ölü için yas tutmak caiz midir?

Ölen bir dost ya da akraba için yas tutmak, üzülmek, hüzünlenmek dinen caizdir. Hatta kişinin acısını açığa vurup ağlaması ve gözyaşı dökmesi de caizdir. Nitekim Hz. Peygamber de oğlu İbrahim ölünce ağlamış, yine can çekişmekte olan kızının oğlu kendisine arz edilince, gözlerinden yaşlar boşanmıştır. Sebebi sorulunca da “Bu Allah’ın rahmetidir, onu kullarının kalplerine koymuştur. Allah ancak merhametli olan kullarına merhamet eder.” Buyurmuştur. (Buhari, “Cenaiz” 43.)

           Ölünün arkasından ağlamak ve yas tutmak caiz olmakla beraber Allah’ın takdirine karşı çıkmak ve cahiliye döneminde olduğu gibi yaka-paça yırtarak ağlamak, isyan içeren sözler sarf etmek caiz değildir.

 

Hamama gitmek ve hamamda  masörlük yapmak caiz mi?

     Erkeklerin ve kadınların temizlenmek için kendilerine mahsus hamamlara gitmelerinde bir beis yoktur. Ama avret mahallerini örtmeleri gerekir. Yani birbirlerine karşı dinen örtünmeleri gereken bedenlerinin kısımlarını örtmeleri gerekir.

     Kadınların kendi aralarında peştamalsız açık bir vaziyette yıkanmaları haramdır. Kadınların kadınlara karşı avret mahalli de, göbekle diz kapağı arasıdır. Bunların dışında kalan yerler avret değildir.Yani bastan göbeğe ve dizlerden topuklara kadar olan kısmını görmelerinde bir sakınca yoktur. Buna riayet edilmediği takdirde caiz değildir.

     Bu ölçüler içinde bayanın bayanlara, erkeğin erkeğe masörlük yapması caizdir.  Ama kadının erkeğe ya da erkeğin kadına aralarında anne, kardeş, eş gibi bir mahremlik yoksa caiz değildir.

 

Çamur olmuş elbise ile kılınan namaz geçerli olur mu?

      Namazın şartlarından birisi de necasetten temizlenmektir. Namaz kılacak kişinin elbisesinde, bedeninde ve namaz kılacağı yerde, kan, idrar, şarap, dışkı... gibi namaza engel necasetler bulunmamalıdır.

        Tesettüre uymak ve temiz olmak şartı ile iş elbisesi ve pijama ile namaz kılınabilir. Bu itibarla, yağmurdan dolayı çamur olmuş veya tarlada, bağda çalışmaktan toz, toprak, çamur olmuş ya da işin cinsine göre iş elbisesinde oluşan madeni yağlar, pas ve benzeri kirler namazın sıhhatine engel değildir. Bu şekilde kılınan namaz da dinen geçerlidir. Ancak kişi, camiye veya mescide gidecekse temiz elbise giymesi Kur'an'ın emridir.

       Örf, adet ve medeniyet gereği olarak camiye veya cemaate giden kimsenin en güzel elbiselerini giymesi cemaate saygının bir gereğidir. Gerek evde, gerek diğer yerlerde tek başına da olsa namazların temiz ve güzel bir kıyafetle kılınması, şüphesiz daha iyidir.

 

Günün Ayeti

Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirsen onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.

Hucurat, 49/6.

Günün Hadisi

İyiliği tavsiye etmek sadakadır, kötülükten sakındırmak sadakadır.

Buhârî “Sulh”, 11.

 

Günün Sözü

Müminin alameti dörttür: Sözü zikir, sükutu fikir, nazarı ibret, ameli hayırdır.

(Ebu Bekir Verrak)

 

Günün Duası

Allah’ım dünyada da ahirete de korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Dar’ul- Ukba Nedir?

Dünyada iken yapılan işlerin karşılığının görüleceği ahrettir.

 

Günün Nüktesi

Hz. Peygamberin Tavsiyesi...

Bera bin Âzib´den:

"Allah Resûlü bize yedi şeyi yerine getirmeyi tavsiye etti:

- Hastayı ziyaret etmeyi,

- Cenazeleri kabre kadar yolcu etmeyi,

- Aksıran kimseye "Allah sana merhamet buyursun" demeyi,

- Zayıf ve güçsüzlere yardım etmeyi,

- Zulme uğrayana el uzatıp mağduriyetini gidermeyi,

- Yemin eden kimsenin yeminini yerine getirme

- Selamı (verip almayı) yaygınlaştırmayı."

  (Müslim, "Libas ve Zînet", 3.)

YORUM EKLE