Toplumsal kurallara uymak..

 

 

Bireylerin gerçek hayatta toplumsal kurallara uymaları gerekmektedir. İnsanları toplumsallaştırıcı kurumlardan biri olarak da oyun ve oyun kültürü görülmektedir. Dijital oyunlar sektör/üretici, metin/içerik ve oyuncu/tüketici bağlamında değerlendirilmektedir. Dijital oyun üretimi denilince artık sadece yazılım ve bu üretilen yazılımın dağıtılması ve pazarlanması değil, yan ürünleri de içeren çeşitli popüler kültür metinlerinin dikey ve metinler arası üzerinden işleyen geniş bir pazar aklımıza gelmektedir. Günümüzde teknolojiyi gençler daha yakından takip etmektedirler. Dijital oyunların gençler arasında popüler kültür imgesi olduğu bir dönemin yaşandığı söylenebilmektedir. Dijital oyunlar diğer iletişim araçlarına göre yeni bir iletişim formu olarak görülmektedir. Dijital oyunlar klasik iletişim araçları ile karşılaştırıldığında aralarında bir çok ortak veya farklı yön bulunduğu görülmüştür. Dijital oyunlar anlatım tekniği olarak sinema ve televizyona benzemektedir. Dijital oyunların sinemadan farkı etkileşimdir. 

YORUM EKLE