Tövbe kul hakkını affettirir mi?

Tövbe kul hakkını affettirir mi?

      İslam dini, inanç, ibadet ve muamelat olmak üzere üç kısımdan oluşur. İnanç kısmını inkar etmek yani imanının altı esasından birini Allah’ı, Peygamberi… inkar etmek küfürdür dinden çıkmadır. Diğer konularda haddi aşmak ise günahtır. İçki içmek, namaz kılmamak, yalan söylemek… gibi.

     Kişi kafir olmadıkça günah işlemekle dinden çıkmaz. Küfür dışında günah işleyen kişi, ne kafir ne de münafık olur, imandan çıkmaz. Ama günahkar olur. İşlediği günahın büyüğüne göre de asi olur.  Bu anlamda ibadet ve muamelat kısmında işlenen günah insanı kafir yapmaz günah işlendiğinde tövbe etmek gerekir. Tövbe edildiğinde de günahın işlenmemiş gibi affedileceğine inanırız.  Çünkü Allah, Kur’an-ı Kerim’de günah işleyenleri  "Ey iman edenler, samimi bir tövbe ile Allah'a dönün" (Tahrim, 66/8)  hitabı ile tövbeye ve halis bir pişmanlığa çağırmaktadır.

      İmanlı olmak kaydı ile işlenen günah tövbe edilmekle silinir ama dinden çıkmayı gerektiren bir fiil işlenmişse yani Allah, Peygamber, Ahiret, Kader… inkar edilmişse bunun tövbesi öncelikle tekrar imana ve İslam dönmek için iki şahadeti getirmektir. Ondan sonra tövbe ve istiğfar etmektir.

      Var olan kul hakkını affettirmek için ise tövbe etmek yetmez. Çünkü tövbe etmekle kişi kul hakkının sorumluluğundan kurtulamaz. Bunun için de hak sahibinin hakkını ödemek ve helalleşmek gerekir. Kullar birbirini affettikten sonra yapılan tövbe kabul edilir. Allah da bu tövbeyi kabul eder ve kulunu affeder.

 

Farklı yıllarda aynı kadından süt emen kişiler sütkardeşi olur mu?

    Sütkardeşliği için aynı zamanda süt emmek gerekmez; ne zaman olursa olsun sütkardeşliği geçerli olur.  Yani bir kişi şimdi süt emse diğer bir kişi de on sene sonra aynı anneden süt emse bunlar sütkardeş olurlar. Bu sütkardeşler kız ve erkek olacak olsalar kendileri ile evlenemeyecekleri gibi artık o kadının kocası ve çocuklarıyla da evlenemezler.

     Nitekim Sevgili Peygamberimiz bu konuda bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: ” Kan bağı ile haram olanlar aynı şekilde süt akrabalığı ile de haram olmaktadırlar.”

     Tabi sütkardeşi olmak için süt emen çocuğun 2 yaşından küçük olması lazım. 2 yaşından sonra süt emmesi halinde sütkardeşliği ortaya çıkmaz.

 

Özürlü bebeği aldırmak caiz mi?

     Anne karnındaki çocuğun sakat veya hastalığından dolayı kürtaj yapılması caiz değildir. Bu şekildeki bir muamele insan hayatına karşı islenmiş bir cinayettir ve haramdır. Sakat olanların da yasama hakki vardır, bunu Allah vermiştir. Dünya imtihan dünyasıdır. Yarın insanın ne hale geleceğini kimse bilemez.

    Ancak anne bu hamilelikte veya doğumda hayati tehlikeye girecekse çocuğu aldırmada bir sakınca yoktur.

 

 

Günün Ayeti

İnkâr edenlere dünya hayatı çekici kılındı (süslendi).

Bakara 212

 

Günün Hadisi

 “Bir adam Allah’ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için birer sadaka olur. ”

 Buhârî, Îmân 41

 

 Günün Sözü

 Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlaktan daha üstün bir liyakat bulamadım.

 Mevlana

 

Günün Duası

Allah’ım bugün yapacağım bütün hayır, ibadet ve duaları ihlaslı yapabilmeyi bana nasip et.

 

Bunları biliyor muyuz?

Kısasu’l-Kuran Nedir?

Kur'ân kıssaları, hayat öyküleri demektir. Kur'ân'da geçmiş peygamberlere ve milletlere dair kıssalar vardır. Kur'ân kıssalarının amacı, tarihi olayları anlatmak değil, insanlara ibret dersi vermektir. Bu sebeple kıssalar, bir surede değil farklı surelerde yeri geldikçe anlatılmış ve tekrar edilmiştir.

 

Günün Nüktesi

Sıkıntı…

Birisi Hz. Ali’ye geldi ve

“O kadar dertliyim ki sıkıntıdan ölüyorum.” dedi.

Hz. Ali; “İki soru soracağım, cevabını verip dermanını bulacaksın. dedi.

Adam; “Sor Ya Ali dedi.

Hz. Ali; “Dünyaya geldiğin zaman bu dert seninle birlikte mi dünyaya geldi?”

Adam; ”Hayır.”

Hz. Ali; ”Dünyadan giderken bu dert seninle birlikte olacak mı?

Adam; ”Hayır” dedi.

Hz. Ali son olarak şöyle buyurdu;

“Seninle birlikte gelmeyen ve giderken de seninle birlikte olmayacak olan bir dert, senin bu kadar zamanını almamalı. Sabırlı ol. Yeryüzündekilere çok ümit bağlamaktansa yüzünü Âlemlerin Rabbine çevir.”

 

YORUM EKLE