Türbeler insana fayda verir mi?

Türbeler insana fayda verir mi?

Türbe neticede bir mezarlıktır. Mezarlıkları da ziyaret etmek dinen caiz olan ve Peygamberimizin tavsiye ettiği bir husustur. Türbeleri ziyaret etmek, orada dua etmek ya da Kur’an-ı Kerim okumak dinen caiz olan bir davranıştır. Ancak türbelerden şifa beklemek dinen uygun değildir. Çünkü şifayı Allah verir. 

Efendimizin tavsiyesi bidatten hurafeden uzak bir ziyarettir. Buna göre mezarlıkları ya da türbeleri ziyaret etmek caizdir. Burada dua etmek, Kur’an okumak caizdir. Ancak bu mezarda ya ad türbede yatandan şifa beklemek uygun değildir. Ancak dua ederken ya da şifa dilerken orada yatan zatın hürmetine, yüzü suyu hürmetine diyerek Allah’tan şifa dilenebilir ya da başka bir fayda beklenebilir.

 

Oje boy abdestine engel midir?

Yapıştırıcı, boya, oje ve benzerleri gibi suyun vücudun tabii derisine ulaşımını engelleyici maddeler boy abdestine manidir. Bu gibi maddeler yıkanmadan önce çıkarılmalıdır.

 

Kul Hakkının Tövbesi Olur mu?

Kul hakkının tövbesi hak sahibi ile helâlaşmaktır. Yani kul hakkı hususunda asıl olan hak sahibi ile helalleşmektir. Diğer günahlar gibi, tövbe etmek kul hakkını silmez.

Hak sahibi hakkını helal etmediği sürece de kişi tövbe de etse bu günah ya da haktan kurtulamaz. Onun için kişinin kul hakkı varsa o ödenmeli ödenme imkanı yoksa helalık dilenmeli. Hak helal edildikten sonra da Allah’a tövbe edilmelidir.

 

Havaic-i Asliyye Nedir?

Zekata tabi olmayan temel ihtiyaç maddeleri manasına gelmektedir. İslâm'da diğer bedenî ve malî yükümlülüklerde olduğu gibi, zekatta da mükellefin durumu göz önünde bulundurularak, makul ve taşınabilir sorumluluk yüklenmiştir.

Bu nedenle fakihler, zekat ve sadaka-i fıtr ile yükümlü olmak için, kişinin temel ihtiyaçlarından fazla olarak Nisâp miktarı mala sahip olma şartını aramışlardır. Zira temel ihtiyaç miktarı ile refah ve zenginlik meydana gelmez. Temel ihtiyaç miktarı mal, kişinin yaşaması için zarurî olan miktardır.

 

Jinekolojik muayene sonrası gusül abdesti gerekir mi?

Jinekolojik muayeneden sonra gusül abdesti almak gerekmez. Namaz kılınacağı zaman abdest alınması yeterlidir. Gusül almayı gerektiren durumlar; cinsel ilişki, rüyada veya uyanıkken boşalma ve kadınların adet ve lohusalık bitimidir.

 

Hayattayken hibe edilen mallar mirasa dahil edilir mi?

Vefat eden kimse daha hayattayken birilerine bir malını hibe etmişse ve bu mal teslim alınmışsa artık o mal vefat eden kişinin malı olmaktan çıkmıştır. Böyle olunca da bu kimse vefat ettiğinde hibe ettiği bu mal onun mirasına dahil edilmez.

 

Günün Ayeti

Eğer onlardan biri (anne baba) ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara "ÖF!"bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle

(İsra Suresi, 23-24)

 

Günün Hadisi

“Allah Teala şöyle demiştir: Ben kimin iki sevdiğini almışsam ve o da sevabını umarak sabretmişse, ona cennet dışında bir mükâfat vermeye razı olmam.”

(Tirmizi, “Zühd”, 58)

 

Günün Sözü

İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir.

Goethe

 

Günün Duası

Allah'ım bu günün bereketlerinden beni mahrum bırakma

 

Bunları biliyor muyuz?

Vad ve Vaid nedir?

Bu dünyada Allah'ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınanların, ahirette cennetle mükâfatlandırılmasına vad, buyruklarını terk edip yasaklarını çiğneyenlerin cehennemle cezalandırılmasına da vaid denmektedir.

 

Günün Nüktesi

Doğrusunu bana öğretir misin?

Resulullah efendimiz, bir gün mescitte ashabıyla birlikte otururken, ismi Hallad olan bir bedevi zat girdi. Rüku ve secdesini tam yapmadığı bir namaz kıldı. Sonra huzura gelerek selam verdi. Resulullah Efendimiz selamını aldı ve.

- Dön namazını tekrar kıl, buyurdu.

O zat dönerek, önceki kıldığı gibi namazını tekrar kıldı. Resul-i Zişan,

- Dön tekrar kıl; çünkü sen, namaz kılmış olmadın! buyurdu.

Bu hal üç defa tekerrür edince Hallad:

- Ya Resulullah! Seni hak ile gönderen Allah’a yemin olsun ki, ancak bu kadar biliyorum, doğrusunu bana öğretir misin? dedi.

Bunun üzerine Efendimiz:

- Namaz kılmak isteyince güzelce abdest al, kıbleye dön, iftitah tekbirini al, kolayına geldiği kadar Kur’an oku, sonra rükua varıp sükunet buluncaya kadar dur. Sonra başın büsbütün doğruluncaya kadar ayakta kal, sonra secdeye varıp mutmain oluncaya kadar dur, başını kaldırıp hareketsiz kalıncaya kadar otur. Bunları bütün namazlarda böylece yaparsan namazın tam olur, bundan neyi eksiltirsen namazı eksiltmiş olursun, buyurdu.

YORUM EKLE

banner2